Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Rochus Zuurmond vervolgt in dit nummer zijn uitleg van het Onze Vader. Wij zijn geneigd om te zeggen: God heeft een naam, maar wellicht is het bijbelser om te zeggen: God is een naam, die openbaar wordt in zijn daden, in de hemel en op aarde. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn wonderen, waarover Prakke mediteert. Polhuis sluit bij deze heiliging van de Naam aan in een terugblik op Cliteur: het gaat fout in de theologie wanneer wij JHWH en Elohiem met elkaar verwarren.

De heiliging van Gods naam is het gedenken van zijn daden. In dit nummer aandacht voor gedenken. Jan Nuiver vervolgt zijn relaas over geloven in de oorlogsjaren. Hij heeft aan de voeten van Miskotte, Kroon en Tromp gezeten en dus van dichtbij meegemaakt hoe de oorlog tot een nieuwe bezinning geleid heeft. Niet voor niets eindigt hij met de Doorbraak naar de PvdA. Henk Abma biedt een exegese van Hebreeën 11:40 waarin het ‘zij’ en het ‘wij’ bijeen worden gehouden. Enkel in gedachtenis aan hen die ons zijn voorgegaan, dus alleen mét hen, kunnen wij tot de volmaaktheid geraken. Het zijn vaak kunstenaars die oog hebben voor dit samengaan.

Gerard van Zanden blikt iets prozaïscher terug op de laatste Barth-Tagung, een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland. Wat is de relevantie van de theologie tussen kerk, universiteit en samenleving? Aan de hand van de theologie van Barth werd daar een antwoord op gezocht. Afgelopen 10 mei zou Barth zijn 125e verjaardag hebben gevierd, zou hij het ‘wij’ niet voor het ‘zij’ verruild heben, en het doet deugd dat studenten, nog steeds of weer opnieuw, warm lopen voor de oude meester.

Lensink sluit met een verdere exegese zijn onderzoek naar het taaleigen van Johannes af wanneer het gaat om de Koning der Joden. Kopmels staat stil bij het zorgvuldige jatwerk waar de kerk van leeft, over gedenken gesproken, en Den Boer brengt een man in herinnering die niet erg bekend meer is: J. van Dijk Mzn.

Kroesen blikt vooruit in zijn laatste bijdrage over het zo andere Afrika. Een stukje Afrika komen we ook tegen in het boek De geweldenaars van Flannery O’Connor, dat Peter Schormans bespreekt. En in zijn commentaar zegt Coen Wessel tot slot nog een paar zeer behartenswaardige zaken over het ritueel slachten van Joden en moslims. En let u nog even op de vermelding hieronder!

In de Waagschaal – Het feest der gedachtenis

Wessel ten Boom

STA OP EN WANDEL

Op vrijdag 27 mei a.s. vindt in het Thomastheater (Prinses Irenestraat 36, Amsterdam) de presentatie plaats van het nieuwe boek van onze redacteur Wouter Klouwen, “Sta op en wandel. Over de onmogelijkheid van het bijbels geloof”. Er is een theologisch debat over dit boek waaraan zullen deelnemen Paul Visser, predikant van de Noorderkerk in Amsterdam, en Johan Goud, hoogleraar Theologische Esthetiek te Utrecht, waarna aansluitend het glas wordt geheven. De bijeenkomst begint om 17.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Toegang: uw gift.

Iedereen is hartelijk welkom.