van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

Wij feliciteren Karel Deurloo met het eredoctoraat dat hem 19 november jl. , de dag van de ‘fluwelen revolutie’, door de Karelsuniversiteit van Praag verleend is. Reeds tijdens de CSSR was hij betrokken bij de Tsjechische ‘Broeders’, en gaf na de Wende met steun van het SKGO herhaaldelijk gastcolleges voor het ‘Colloquium Biblicum’. Een groet uit Praag voor Amsterdam!

Inmiddels bestaat, net als SU en DDR, de CSSR niet meer. Afkortingen die de nabestaanden als hiëroglyfen versteld doen staan: om de hoop die zij belichaamden en het onrecht en de misère die daarmee gepaard gingen. Hoe dacht de redactie van In de Waagschaal destijds over de Wende, nu voor twintig jaar? Rens Kopmels dook in de archieven, en laat zien hoe kort onze memorie is. Wim Lamfers kende Roemenië van binnenuit en komt er nog steeds. Ook het conciliair proces sloeg een gat in de muur. Herman Noordegraaf brengt het in herinnering aan de hand van het laatste boek van Korthals Altes en richt daarmee onze blik op de toekomst. At Polhuis was een rooie dominee en blikt juist terug. Onze voorzitter was overigens bij zijn afscheidsdienst en is dankbaar voor de gebeden die Polhuis bundelde.

Moeten alle muren vallen? Nou, nee. Coen Constandse mediteert over de muur die God opricht tegen eens ieders gelijk en Wessel ten Boom stelt, in antwoord op een boze Pettinga en anderen, dat wie solidair wil zijn met Palestijnen noodzakelijk opbotst tegen Israël. Geen populaire stof. Balk schreef ondertussen een mooi synchroon verhaal over Lincoln, dat wat mij betreft als geschiedenisparabel vóór alles uitgaat.

Dan de nieuwe Breukelman, Sjemot, Namen, die op 30 oktober in een afgeladen Thomastheater ten doop gehouden en aan Hebe Kohlbrugge overhandigd werd. Leo van de Wetering, leerling, en Herman de Liagre Böhl, in de taal der vaderen opgegroeid, hielden een treffend verhaal. Poëzie ook bij Von Otter en Lievaart, over wie Laura Reedijk schrijft. Den Boer over een nieuwe nationale synode, Kohlbrugge over Calvijn en Van Ligten over het debat. En het commentaar.

Tot slot: op 3 december organiseert het Historisch Documentatiecentrum aan de VU het congres ‘De Barmer Thesen 1934-2009’ (kerkzaal VU, bovenste verdieping, aanvang 13.30 uur), waar spreken Den Hertog (Barmen en J. Koopmans), Van der Linde (Barmen en J. Eijkman) en Harinck (Barmen in Nederland). Tamme van der Leur (EO) vertoont niet-uitgezonden fragmenten van interviews met Hebe Kohlbrugge in Berlijn over Hitler-Duitsland en de Bekennende Kirche. Nadere informatie via www.hdc.nl of 020-5985270. En graag aandacht voor onderstaand bericht!

Wessel ten Boom

In verband met ziekte heeft onze penningmeester H. Ruis alle werkzaamheden met betrekking tot de administratie opgeschort. De redactiesecretaris fungeert tijdelijk als vervangend adres. Wij vragen om clementie voor de vertragingen die dit oplevert.