Van de redactie

logo-idW-oud

 

van de redactie

De World Alliance of Reformed Churches kwam in Accra bijeen en stelde een, nee het is net geen geloofsbelijdenis, maar een geloofsverplichting op. Niet alle lezers hebben, naar ik aanneem, de tekst van deze geloofsverplichting gelezen, maar At Polhuis heeft dat wel. Hij vertelt daarover en hij stelt een paar vragen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.
 
Hans Blankesteijn besluit zijn reeks van drie artikelen over tempelvrees, die veel aandacht getrokken hebben. Heeft hij een antwoord op de opgeworpen vraag? Hij trekt in de laatste alinea van dit laatste artikel een voorzichtige conclusie. (Over heilige plaatsen gesproken: toen wij – met uiteraard de verhalen over wat er bij dat meer in het NT gebeurt in ons hoofd – in een taxi bij het meer van Tiberias aankwamen was men daar aan het waterskiën. Een absurde belevenis!)
 
De voorzitter van onze redactie was bij de presentatie van de Naardense Bijbel van Piet Oussoren. Oussoren spuwt geen vuur tegen de NBV, een reden te meer om zijn ver­taling te lezen.
 
Hans Schravesande uit ’t Harde, theoloog, vertelt over het communitarisme: Etzioni, Buber en Frits de Lange komen aan het woord.
 
Onze redacteur Rico Sneller heeft niet alleen college bij Derrida gelopen maar is ook op hem gepromoveerd. Hij is dan ook de aangewezen man voor een In Memoriam voor deze filosoof. Het overkwam hem – soms – dat een kwartier voor het eind van een college alle stukjes van de Derrida-puzzle op hun plaats vielen!
 
In het derde nummer van deze jaargang deed ik een aanval op een recensie die George Harinck, hoogleraar kerkgeschiedenis en vrijgemaakt gereformeerd, in het Nederlands Dagblad schreef over een boek van Richard Steigmann Gall. In dit nummer dient hij mij van repliek. Een verschil tussen hem en mij is dat ik de mensen van de Bekennende Kirche nog persoonlijk gekend heb, de meesten uit de verte, een enkeling van zeer nabij. Zo’n verschil maakt wel iets uit voor je kijk op de geschiedenis van de kerk ten tijde van het Derde Rijk.
 
Hans Bouma, niet alleen leraar scheikunde, maar ook iemand die zijn kerkelijk examen gedaan heeft en bevoegd is voor te gaan in de kerkdienst, vertelt over Bart d. Ehrmanns Lost Christianity.
 
Tenslotte aandacht voor de Miskotte-studieweek, een vrij onbekend gedicht van Nijhoff en de vaste rubrieken.
 
Wist u dat er een Karl Barth-Gesellschaft e.V. bestaat? Het adres is Wiesenstrasse 44a, D-32257 Bünde, Duitsland, tel. 05223/10468. Ze geeft informatie via Rundbriefe en het lidmaatschap à raison van ! 30,00 kun je betalen op gironummer 9676028 van onze eigen postbank.
 
A.A. Spijkerboer