Proef

  • open karlbarth.nl/wplogin en login
  • ga naar berichten en klik categorieën aan
  • nieuwe categorie toevoegen
  • vul de gegevens in (zie voorbeeld) en klik op categorie toevoegen
  • Je vindt de nieuwe categorie in het overzicht (zie voorbeeld)
  • Klik op de nieuw gemaakte categorie om die te bewerken
  • In de adresbalk boven in vind je het ID nummer van de nieuwe categorie. Schrijf dat nummer op. Je hebt het straks nodig.