Commentaar (Olympische spelen op Zuid)

logoIdW

COMMENTAAR (Olympische Spelen op Zuid)

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de Olympische spelen nog volop aan de gang. Als u het leest, zijn ze herinnering geworden. Fascinerend is het. De hele wereld, gericht op Londen. Ook al heb ik mijn twijfels bij dit evenement, ik kan er toch mijn ogen niet vanaf houden. Wat een sensatie zou het zijn, als deze happening nog een keer in Nederland zou plaatsvinden. Ongetwijfeld zullen de pleidooien om Amsterdam 2028 door te zetten de komende jaren blijven klinken.

Gedurende de Olympische spelen ben ik met een werkgroepje van PvdA leden bezig een reactie te schrijven op het eerste uitvoeringsplan van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Enkele maanden geleden schreven Deetman en Mans een rapport waarin zij een ‘kwaliteitssprong’ voor Rotterdam Zuid bepleitten. De situatie is zo ernstig, dat Rotterdam het niet alleen aan kan. Vandaar een nationaal programma.

Het is niet de eerste keer dat zo’n programma geschreven werd. In de jaren dat ik in Rotterdam werk, is het geloof ik het vijfde plan waarin de aanpak van de problemen aangekondigd wordt. Het gaat dan vooral om de slechte kwaliteit van de huizen en de grote achterstanden op het gebied van scholing en werk. Al die plannen waren ambitieus en noodzakelijk, maar faalden. Enige scepsis over nieuwe plannen heb ik dus wel. Nieuw is dat het nieuwe plan nu nadrukkelijk als een nationaal plan gepresenteerd wordt.

Het eerste uitvoeringsplan is veelomvattend. Er staan goede ideeën in en de aanpak is veelbelovend. Groot struikelblok is het Vestia debacle. Geld dat bestemd is voor renovatie en nieuwbouw vervliegt. Voorlopig zijn de corporaties in Rotterdam niet in staat om de gevallen gaten op te vullen. Daar blijft het niet bij. In het rapport van Deetman/Mans werd becijferd dat voor het opknappen van 4.000 woningen ongeveer 40 miljoen per jaar nodig is. Dan gaat het alleen nog maar om de strikt noodzakelijke herstructurering. In het uitvoeringsprogramma wordt nuchter geconstateerd dat dat geld er niet is. Ook is er geen uitzicht dat het er op korte termijn komt.

In het werkgroepje stelden we een manifest op voor de politieke partijen. We doen een oproep om Rotterdam-Zuid bij de vorming van een nieuw kabinet op de agenda te houden. Nodig is een aparte minister met een budget van vele miljoenen om de enorme opgave waar Rotterdam voor staat aan te kunnen. Dat is te neutraal geformuleerd. Het gaat om de kwaliteit van leven van meer dan 200.000 bewoners, nu en in de toekomst.

In de commentaren bij de Olympische wedstrijden hoor ik dat de organisatie van de spelen Engeland vele miljarden gekost heeft. Het is nog maar zeer de vraag of dat terugverdiend wordt. De organisatie van de Spelen in 2028 zal zeker ook vele miljarden kosten.

Ik weet dat het appels met peren vergelijken is. Ik voel ook de adrenaline bij de gedachte dat Nederland zo centraal zal staan in de wereld. Tegelijk blijft het schrijnen. Geld voor Rotterdam-Zuid is er niet. Ik zou wel voor de organisatie van de Spelen willen zijn, maar kan ik dat moreel verantwoorden als ik over de Dordtselaan loop?

AP