Van de redactie

logoIdW

 

 

At Polhuis opent dit nummer met een meditatie over Jacob aan de Jabbok. God blijkt een worstelaar die zich geenszins houdt aan de regels van de Olympische Spelen.

De op 17 juli jl. overleden Mans Miskotte krijgt een eerbetoon van Maarten den Dulk door het herlezen van Pastor en Profeet. Schreef Miskotte tegen de polarisatie uit het begin van de jaren tachtig, gezien onze huidige maatschappelijke polarisatie vinden deze woorden nieuw betekenis. In die jaren was ook de strijd tegen de apartheid een vanzelfsprekende zaak. De onkritische wijze waarop onze redacteur Henk-Jan Prosman het PVV-kamerlid Martin Bosma volgde in zijn afrekening met deze strijd (IdW 45/8) heeft Jilles de Klerk verbijsterd. Hij dient Prosman stevig van repliek. ‘O de lijnen zijn oud/En de wereld is koud/En zij slopen de afstand/Tussen goed en fout’ dichtte Nobelprijs-winnaar Bob Dylan in zijn song ‘Ring them Bells’ in de vertaling van ondergetekende.

De bespreking door Rens Kopmels van het boek van Bas Leenman laat zich eveneens lezen als kritische evaluatie van de ‘jaren tachtig’. Kopmels zag veel van zijn strijd- en leeftijdgenoten de kerk via linkse politiek verlaten. Kan dat de bedoeling van theologie zijn? Mirjam Elbers volgt als uitgeefster theologische ontwikkelingen op de voet, en staat stil bij de heropleving van de natuurlijke theologie bij Sarah Coakly. Ook Coakly lijkt in haar herwaardering van het (religieus) verlangen af te willen van de ‘überkritische’ inzet van Barth of Hauerwas. Een geheel eigen vorm van kritiek en kerkverlating vinden we bij de beroemde dominee Paauwe. Marijke van Selm maakte het van dichtbij mee en laat iets zien van de verbazingwekkende ongelijktijdigheden waarin de volgelingen van Paauwe terecht kwamen. ‘Ik worstel en kom boven’ zegt dan de Zeeuw. Een rondgang door het Watersnoodmuseum bracht Udo Doedens tot de vraag of dit ‘boven komen’ niet wat al te natuurlijk verbeeld wordt. Dat ook Fransen graag naar boven klimmen toont Caspar Visser ’t Hooft op bezoek bij de Waldenzen. Els Klok wijst op klemmen en voetangels in de zoektocht naar de historische Jezus van Fik Meijer die Josephus als ‘vijfde evangelist’ beschouwt, maar At Polhuis brengt ons hardhandig terug naar het nu.

Tot slot een rectificatie: J. Zuur was, anders dan in het vorige nummer gemeld, predikant in Assen, Lochem en Den Haag en is beoefenaar van de theologie in Rijswijk. En let op de studiedagen over Breukelman en Noordmans!

Wessel ten Boom

In de Waagschaal – Ik worstel en blijf onder