Handen af van de NBV!

logo-idW-oud

 

Handen af van de NBV!

Beste Arie, voor mij ben jij de Augustinus van Amsterdam en omstreken, een leraar der kerk; ik ben geneigd jou altijd en in alles gelijk te geven. Maar nu ben ik het zowaar oneens met je: dat boekje met varianten op de tekst van de NBV moet er niet komen, vind ik, en over je zinnetje “De strijd tegen de NBV is een achterhoedegevecht” val ik languit. Ik zal het toelichten.

De NBV hóeft helemaal niet bestreden te worden, zij is geen vijandige actie of een ziekte; de NBV is het resultaat van geduldige en toegewijde arbeid door gewetensvolle mensen in dienst van een goed en vroom bijbelgenootschap; je gaat als christenmens een bijbelvertaling pas bestrijden als hij gemaakt is door satanskinderen die aantoonbaar er op uit zijn om het spreken Gods te verduisteren en te vervalsen, óf door vrome analfabeten zonder benul van talen en vertalingen; maar zulke bestrijdbare bijbeluitgaven hebben we in Nederland niet.

Integendeel, we mogen God danken voor een keur van goede vertalingen die samen cirkelen om de geheimen van de Heilige Schrift. Niet dat ze allemaal hetzelfde zeggen; nou ja, ze brengen wel hetzelfde, maar dan toch op verschillende manieren. Voor mijzelf onderscheid ik tussen ‘grondtekstachtig’ en ‘vrijer’, ofwel groep A en groep B. Een aantal vertalingen (A) geeft vooral ‘de-grondtekst-in-het-Nederlands’: Statenvertaling, NBG-1951 (nog steeds heel bruikbaar en dierbaar, bepaald geen “triplex”!) en de Naardense Bijbel; groep B leest de grondtekst ook heel goed, maar kiest de Nederlandse bewoordingen meer los van de grondtekst, is meer ‘doeltaalgericht’: de Willibrordbijbel, de Groot Nieuws Bijbel, Het Boek en de Nieuwe Bijbel Vertaling. Jij en Bernard gaven het al aan: sinds den beginne heb je groep A en groep B; de Septuaginta is geen Naardense Bijbel en heeft dus Aquila, Symmachus en Theodotion naast of tegenover zich. Je heb “Luther” en we hebben werk dat op last van de Staten-Generaal is verricht; laten we met allebei ons voordeel doen. Lees je b.v. in de A-groep: “Het Woord is vlees geworden” en vraag je je af wat dat wel mag betekenen, dan zegt uit de B-groep de NBV: “het Woord is mens geworden”. Sorry, Arie, dat is geen ramp, dat is helemaal raak; Luther had het bedacht kunnen hebben en Nicea zegt het ook zo,- en ík vind het niet verboden om theologie, i.c. zinswendingen uit het belijden der kerk, een plaats (terug) te geven daar waar ze zijn geboren! Ik verwacht voor catechese en schriftstudie het meest van groep A, en drie van de vier catechisanten vermeld door Wessel ten Boom doen dat ook, maar als ik in de Naardense Bijbel Hebreeën 4, 1-10 lees, kijk ik wel in de Groot Nieuws Bijbel van 1998 na wat er bedoeld zou kunnen zijn. En omgekeerd: als ik mij in de gereviseerde Willibrord van 1995 heb gelaafd aan Romeinen 8,5-9 controleer ik in de Statenbijbel van vele generaties Oussoren of het ook letterlijk zoveel over zonde en zondig gaat. Niet dus. Maar dat wil weer niet zeggen dat ‘letterlijk’ altijd het meest Schriftgetrouw is.Voor een ‘vrijere’ vertaling moet je vaak dieper in de brontekst duiken en met meer Nederlands bovenkomen dan waartoe groep A in staat is!

Nee, de NBV moet niet bestreden worden maar gebruikt, naast en samen met die zes (en meer) andere complete vertalingen en de vele deelvertalingen. (Hebben de critici van de NBV wel allemaal de deeltjes van Alex van Heusden en Huub Oosterhuis in huis? Vast niet, maar dát is pas een alternatief!)

Een eigentijdse hexapla, zes-vertalingenbijbel, op alle kansels en een boekje met een grondige inleiding daarop, – wat dacht je daarvan? Hartelijke groet,

Pieter Oussoren.