Van de redactie

logoIdW

 

Eerst een mededeling. Na jarenlange trouwe dienst van drukkerij Kerckebosch in Zeist stappen wij dit jaar over naar een ander. Langere tijd al leefde er bij de redactie het verlangen om ons blad te ‘updaten’ en tegelijk een drukker te vinden met een afzetmarkt waar In de Waagschaal geen onbekende is. We zijn blij in Skandalon, welbekend bij onze lezers, een uitgeverij te hebben gevonden die aan deze wensen tegemoetkomt, en voor een redelijke prijs. Dat betekent dat u met ingang van nummer 4, dat eind maart verschijnt, een venieuwd blad ontvangt. Een spannend en ingrijpend proces, dat ongetwijfeld ook voor de lezer even zoeken en wennen zal zijn. Als redactie hebben we er niet alleen zin, maar ook vertrouwen in dat wij onze inhoud als vanouds op gepaste wijze voor het voetlicht kunnen brengen. Misschien een reden om toch eens een abonnement te nemen? Of een cadeau te doen?

Deze verandering heeft ook tot gevolg dat u de gebruikelijke acceptgiro met brief pas later in dit jaar kunt verwachten. U leest voorlopig als het ware gratis, als abonnee uiteraard.

Gratis komt van gratia, wat betekent genade. Drie artikelen in dit nummer cirkelen rondom de thematiek van genade en uitverkiezing. Coen Constandse, met wortels in de Zeeuwse klei, schetst een ontroerend beeld van de Zeeuwse Broeder Dieleman, die de bevindelijkheid van de Gereformeerde Gemeente in zijn gitaar terugvond. Ondergetekende bespreekt een boek waarin vier antipelagiaanse geschriften van Augustinus zijn vertaald en gebundeld. Over bevinding gesproken! Caspar Visser ’t Hooft sluit deze rij met een actueel pleidooi voor de bedelman als edelman. God ziet iets in ons wat wij er niet uithalen. Wie overigens meent dat genade of uitverkiezing zoiets als een ‘beginsel’ is, moet de meditatie van Udo Doedens waarmee we openen, vooral eerst lezen.

Meerdere lezers van ons blad volgen met spanning de dogmatische serie van Bram van de Beek. Recentelijk verscheen, nà de christologie en eschatologie, zijn (hernieuwde) scheppingsleer: Een lichtkring om het kruis. We zijn blij dat zijn oude Leidse collega Meijering er snel bij was voor een bespreking. Naast enige vragen spreekt hij vooral zijn bewondering voor dit boek uit. Willem Maarten Dekker pakt met Wat is theologie? de lopende discussie over het getuigenis bij Hauerwas op, en komt uit bij de status van de theologie: preekstoel of katheder?

Politiek: At Polhuis gaat in op Barths brief uit 1938, waarin deze oproept tot militaire weerbaarheid tegen Hitler. Wat betekent dit statement voor onze houding t.o.v. Poetin of IS? Pacifisme is niet vanzelfsprekend. Polhuis opperde het idee om een oud commentaar van Spijkerboer opnieuw af te drukken – nog altijd even raak!

Marijke van Selm herleest dit keer Van Koetsveld over het sterfbed. En verder nog: Coen Wessel die een Engelse dienst bezocht, Wessel ten Boom in gedachten over het lichaam, twee belangrijke mededelingen die zeker deugd doen, en Polhuis’ commentaar op Keesje.

In de Waagschaal – toch weer iets anders

Wessel ten Boom