Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Afgelopen zondag was het nine/eleven. Hoeveel dominees zijn gezwicht voor de verzoeking hun tekst ‘naar deze dag toe te masseren’? Ik in elk geval wel. Al zou ik natuurlijk ook kunnen zeggen dat de tekst het deed, want het ging helemaal vanzelf. Voor ons als redactie lijkt 11 september geen grote verzoeking te zijn geweest, zo constateer ik bij dezen. U vindt een persoonlijk getinte bijdrage van Den Boer die terugblikt op een aantal overwegingen van toen. Een vakantiegedicht van Laura Reedijk sluit hier goed bij aan. De vraag of God ons ook in verzoeking brengt, wordt overigens levendig besproken sinds wij dat met de woorden van het Onze Vader bidden. Rochus Zuurmond vindt in zijn ‘lectio continua’ van dit gebed goede gronden om dat zَ toch niet op te vatten.

De Knijff mediteert over heimwee naar God, en oppert de mogelijkheid dat dat heimwee toch dieper zit dan dat het ons enkel door het evangelie is aangebracht. Dat dit ‘heim’ van God aan Jeruzalem wordt gebonden, maakt de psalm dan natuurlijk direct uniek. Wel vaker klinkt er de laatste tijd iets van heimwee door in onze kolommen. Komt dat door een vergrijzend bestand, of is het een teken van de tijd?

Rens Kopmels maakt ons deelgenoot van zijn keuze destijds voor theologie, na aanvankelijk voor de ‘humaniora’ te hebben gekozen. Klinkt in deze woorden niet iets door van het zelfstandige geweten om in eigen verantwoording de wereld te bezien? Op 29 augustus promoveerde onze nieuwe voorzitter Peter Verbaan in Utrecht op het geweten als een theologisch begrip dat nodig herwaardering verdient. Dat is een felicitatie waard! Spijkerboer las het boek met instemming en een vraag. Voorbeeld van zo een zelfstandig en gewetensvol theoloog was de jong overleden Dirk Monshouwer, die was gegrepen door de synagogale achtergrond van de leesroosters. Gerard Rouwhorst was het absoluut niet met hem eens, maar bespreekt de postuum verschenen ‘verantwoording’ van Monshouwer met liefde.

Geen 9/11 in dit nummer? Coen Wessel stuitte via internet op Spengler, oftewel David Goldman, wiens columns werelwijd worden gelezen. Ooit enthousiast Trotskist, nu bewonderaar van de paus en tegenstander van de islam, maar in dit alles een aanhanger van het gedachtengoed van Rosenzweig.

De roman van Alessandro Baricco, Emmaüs, die Coen Constandse bespreekt, gaat over de verzoeking om het geloof te verliezen, wat dit alles misschien wel naadloos samenvat.

Ondergetekende kan Duitsland maar niet vergeten en doet verslag van zijn bezoek aan Marburg waar hij onder andere stuitte op het graf van Hindenburg. Kopmels herlas Van Randwijk en was opnieuw onder de indruk. 

Tenslotte aandacht voor het onderwijs. Rinse Reeling Brouwer gaat in op de vele bezwaren die de nieuwe regeling voor het predikantenverlof heeft opgeroepen en stelt een vraag bij de vrijheid van de predikant. Coen Wessel ziet in zijn commentaar in de crisis van het onderwijs een crisis van de moderne mens. Goed dus, dat er bijvoorbeeld een Olterterperkring is waarin verder wordt geleerd!

In de Waagschaal – voor wie graag last heeft van een geweten    Wessel ten Boom