meditatie – Geen schreeuwer

logoIdW

‘Hier is mijn dienaar…. Hij roept niet luidkeels in het openbaar’ (Jesaja 42: 1, 2)

Zoals Mark Rutte onlangs zijn ministerploeg presenteerde, zo stelt God zijn minister (= dienaar) voor. Wie hij is, wordt niet vermeld. Je herkent Gods dienaar aan wat hij of zij doet. Of aan wat hij niet doet. Want het eerste dat Jesaja over de dienaar zegt, is wat hij niet doet: Hij schreeuwt niet. Hij loopt niet te roeptoeteren op straat. Daarmee is in alle eenvoud gezegd wat deze dienaar van God en al die andere onbekende en bekende dienaren van God onderscheidt: ze schreeuwen niet om aandacht. Ze vestigen niet de aandacht op zichzelf, maar brengen Gods recht onder de volken. De dienaar van God vraagt aandacht voor wie in de wereld niet tot hun recht komen. Want alleen waar mensen recht gedaan wordt, kan men echt mens zijn. Een wereld zonder recht, is een onmenselijke wereld. Daarom moeten we de rechtsstaat hoogachten en daar niet laatdunkend of relativerend over doen.

De dienaar doet nog iets niet. Hij breekt het geknakte riet niet af en de kwijnende vlam blaast hij niet uit. Onze wereld kent geknakte en kwijnende mensen. Ze worden geknakt door onmenselijke arbeidsomstandigheden en door rechteloosheid. Of zijn geknakt onder de druk van te hoge verwachtingen, door anderen of door zichzelf opgelegd. Burn-out is in onze samenleving aan de orde van de dag. Maar ook het wegvallen van drukte en druk kan een mens doen kwijnen. Wat doe ik er nog toe? Welk nut heeft mijn leven nog?

Een geknakt riet dient nergens meer voor. Je doet het weg. Dat doet de dienaar van God niet. Hij handelt in de geest van God. En God meet onze waarde niet af aan wat wij bijdragen. Het gaat God niet om iets van ons, maar om ons zelf. De dienaar van God laat dat zien. Dat is zijn opdracht. Hij toont Gods mededogen.

Het geknakte riet verwijst nog naar een ander gebruik. Een rechter brak bij het vonnis over een veroordeelde boven diens hoofd een staf. Daarbij zei hij: ‘Ik ben klaar met jou!’ Wat de rechter doet, doet de dienaar van God niet. Waar wij veroordelen en afkeuren, en misschien heel terecht, breekt hij de staf niet. God is nooit klaar met een mens. Daarom zaait Gods dienaar geen haat en handelt niet uit rancune. Hij komt op voor het recht. Maar koestert geen wrok. Want hij kent mededogen. Wie die geest bezielen maken geen herrie. Ze schreeuwen niet om aandacht, want het gaat hen niet om zichzelf, maar om wie in deze wereld geknakt en uitgedoofd dreigen te worden.

Jilles de Klerk

In de Waagschaal, jaargang 51, nr. 2, 5 februari 2022