Ongeloof in gesprek. Interreligieuze dialoog in het licht van Barth’s Religie is ongeloof

logoIdW

 

ONGELOOF IN GESPREK. Interreligieuze dialoog in het licht van Barth’s Religie is ongeloof

“We beginnen met de stelling: religie is

ongeloof; religie is een aangelegenheid, men moet gewoonweg zeggen: de aangelegenheid van de goddeloze mens.” 

Aldus Karl Barth (1886-1968) in 1938 in het klassiek geworden gedeelte van zijn Kirchliche Dogmatik Gottes Offenbarung als Aufhebung der Religion. Deze tekst is recentelijk in vertaling verschenen onder de titel Religie is ongeloof. Aanleiding voor de Barth-stichting/In de Waagschaal om samen met het Bezinningscentrum van de Protestantse Kerk een studiemiddag te beleggen.

In 1938 klonk de stelling van Barth als een provocatie van het nog min of meer ‘christelijk Europa’. Hij richtte zich tegen de zogeheten ‘Deutsche Christen’ die Hitler als een geschenk van God zagen en tegen de kerken die vooral bezorgd waren over hun eigen zieleheil en hun overleven in een diep verdeeld Europa.

Nu, in 2011, klinken deze woorden bepaald anders. De christelijke godsdienst is er één onder velen geworden. Er zijn ook andere religies die zich beroepen op een God of openbaring, of dat juist niet nodig vinden. Religie is ‘terug van weggeweest’. Kunnen we in deze context de tekst van Barth nog vruchtbaar lezen, zonder het over moslims, boeddhisten of ietsisten te hebben? De stelling van Barth, dat Jezus Christus het oordeel is over alle menselijke religie, lijkt aan provocatie alleen maar te winnen.

De volgende sprekers houden een inleiding:

• Dr. E.P. Meijering, de vertaler, zal Religie is ongeloof voor het voetlicht brengen en ingaan op zijn actuele zeggingskracht

• Dr. A. Plaisier, scriba van de PKN, proeft deze tekst vanuit de vraag of zij het spreken van de kerk binnen onze multiculturele samenleving

verder helpt of juist blokkeert

• Dr. H. Vroom, hoogleraar godsdienstfilosofie en cöordinator van het Centrum voor islamitische Theologie, staat stil bij het karakter van de interreligieuze dialoog

• Dr. At Polhuis, voorzitter van de Barth-stichting, gaat in op de vraag wat deze tekst betekent voor onze houding ten aanzien van moslims en de islam

Een gesprek met de zaal sluit de middag af.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 9 december van 13.30 tot 17.30 uur in het Protestants Landelijk Dienstencentrum

, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. Entree: € 10 per persoon. Opgave graag via het Bezinningscentrum van de PKN bij Reiny Boers,
tel. 030-8801560 of  info.bezinningscentrum@pkn.nl 

Mede namens Harm Dane (Bezinningscentrum),

At Polhuis (Karl Barthstichting) en Wessel ten Boom (In de Waagschaal)