Van de redactie

logo-idW-oud

 

VAN DE REDACTIE

In nr. 5 van deze jaargang (8 april) schreef Henk Ruis een artikel over ‘de drie dagen van Pasen’. Niet zo zeer zijn bijdrage dan wel de zaak in het geding riepen wat twijfels op binnen de kring van onze redactie. Afgesproken werd er vanuit verschillende gezichtshoeken nog op terug te komen in de kolommen van IdW. Aldus geschiedt in dit nummer: onze redactieleden Ciska Stark, Peter Verbaan en Wouter Klouwen reageren met heel verschillende bijdragen, die toch niet met elkaar in strijd zijn. Zo zien we dat de liturgie nog heel wat theologische reflectie kan losmaken.

Het gaat, ja het moet weer gaan over Israël. ‘Stel je voor dat het niet bestond’, zegt Wessel ten Boom in zijn bijdrage waarin hij ‘het onopgeefbaar verbonden met Israël’ van de kerk als was dat een vrije keuze krachtig verwerpt. Kerk en Israél zijn eerder ontontkoombaar tot elkaar veroordeeld. Ook In de Waagschaal zou een veel plezieriger blad zijn ‘als Israël niet bestond’, maar we menen het aan onszelf en onze historie verplicht te zijn er steeds weer –in vrees en beven- op terug te komen. Wel wetend dat we daarmee tegenspraak oproepen en het niet ieder naar de zin maken.

Ook At Polhuis komt in zijn reageren op de stukken over God en de geschiedenis (uit vorige nummers) weer over Israël en de Joden te spreken en dat op een theologische wijze, die men gewaagd kan noemen, ook wel voor zijn eigen besef, en die zeker niet op algehele bijval kan rekenen (ook niet binnen de redactie) en mogelijk tot tegenspraak provoceert. Leuk en gezellig is het niet allemaal; het roept spanning en protest op. Hier en elders. Te hopen is dat we elkaar in die spanningen en tegenstellingen tenminste blijven horen !

Het nummer bevat meer: Otto Kroesen komt met zijn tweede (en laatste) artikel over ‘Heilsgeschiedenis en heilseconomie’ (het eerste stond in nr.10), Bernard Prakke begint een korte reeks ‘Amsterdamse herinneringen’. Boeken worden voor het voetlicht gebracht door Laura Reedijk en Michael Bource en ik zelf denk en schrijf nog wat door over ‘dood en opstanding’, min of meer als vervolg op mijn stuk in nr.11 over Moltmann.

We hebben reden om ons redactielid At Polhuis te feliciteren, want hij ontving op zijn 60-ste verjaardag de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam voor zijn verdiensten voor deze stad. Een hoge onderscheiding, lieten we ons vertellen! Dat gebeurde op de avond van het symposium over ‘Kerk en Staat’, dat op 23 juni voor hem door de Karl Barth-stichting georganiseerd werd.

De lezingen van dat symposium (Gerard den Hertog, Maarten den Dulk en Bas Plaisier) kan men t.z.t vinden op de Karl Barth-website: www. karlbarth.nl

Tenslotte: Henk Schaap, Van Hoornbeekstraat 90 Den Haag vraagt om oude jaargangen van In de Waagschaal, eventueel tegen betaling . Tel, 070-35 227 89.

Rens Kopmels