Van de redactie

logoIdW

 

VAN DE REDACTIE

Het protest tegen de rituele slacht is nog niet verstomd of ook de besnijdenis ligt onder het mes. Het was keizer Hadrianus (117-138) die een verbod uitvaardigde tegen de ‘verminking van geslachtsdelen’. Dat klinkt redelijk, niet waar? Meerdere historici nemen aan dat dit verbod de directe aanleiding is geweest voor de opstand van Bar Kochba (132-135), die het definitieve einde inluidde van de Provincia Judaea. Een Joodse opstand hebben we in Nederland niet te verwachten. Wel een toenemend knagen of Bolkestein misschien gelijk krijgt in zijn opvatting dat er straks voor Joden in Nederland geen plaats meer is. Elders gaat een Griekse regering akkoord met het door IMF en ECB geëiste ontslag van 30.000 ambtenaren – uiteraard in het belang van deze Grieken zelf. Welke redelijk denkende Europeaan zou nog willen protesteren? Alomtegenwoordig en almachtig lijkt de democratische markt, en arm aan vergeving van schulden. Waar het op aan komt is natuurlijk dat niemand wil snijden in zijn eigen vlees. Maar ligt daar niet het begin van alle humanisme, tussen Athene en Jeruzalem?

Peter Sloterdijk is een filosoof die graag greep houdt op het geheel. Komen we nog verder dan een vrije markt à la Darwin? Coen Constandse las Je moet je leven veranderen dat de kracht zoekt in een onverwacht, apocalyptisch aandoend einde. Veel Nietzsche bij Sloterdijk, maar ook een zekere Karl Barth.

Ondergetekende reisde naar het land van Nietzsche en vraagt zich met behulp van Thomas Manns Doktor Faustus af in hoeverre vandaag de dag de heiden in ons nieuw begint te roepen. Enige tijd geleden verscheen van Henk Vreekamp De tovenaar en de dominee. Ook hij wijst op de heiden in ons naast de God van Israël. Henk-Jan Prosman las het boek en pleit voor een doordenking vanuit Miskotte.

Zuurmond sluit in dit nummer zijn serie over het Onze Vader af. Hij kijkt nog eens terug op de vertaalvragen die door dit gebed worden opgeroepen. Wij kijken terug op een mooie serie die verder zag dan de vragen naar de vertaling alleen. Hart voor theologie klinkt eveneens door in het boek van Wouter Klouwen Sta op en wandel. Polhuis werd er door getroffen en stelt een paar vragen.

Vragen stellen ook Meijering en Spijkerboer. De eerste bij de verhouding tussen dogmatiek en ethiek die bij Barth radicaal vernieuwd wordt. De tweede bij het gemak waarmee wij weer ‘in een oorlog zijn gesukkeld’, als vanouds voor een dubbeltje op de eerste rij. Wie bij dit alles dan bestormd wordt door de vraag wat wij wel en niet geloven vindt in Kopmels’ Zo maar wat een weldadig antwoord, terwijl Boon een vurig pleidooi houdt voor de revitalisering van theologische werkgezelschappen.

En zo, waarde lezer, staan wij mét Achterberg tussen de magie van het kruis (Dekker in zijn meditatie) en onze zelfredzaamheid (zo Polhuis in zijn commentaar).

Hoelang wij het als In de Waagschaal nog zelfredden? Als u dat wilt weten, begint u gewoon bij pagina 29.

In de Waagschaal – besnijden doet pijn. Wessel ten Boom