Van de redactie

logo-idW-oud

 

Van de redactie

Mans Miskotte was in de Rode Hoed. Hij begint met een ‘hype’ en eindigt met Luther. Onder deze bedrijven door vertelt hij wat hij op Hervormingsdag in de Rode Hoed beleefde en zo geeft hij zijn kijk op de Nieuwe Bijbelvertaling. Ja – Luther ging wel eens naar de markt om ‘den gemeinen Mann aufs Maul zu schauen’, want hij wilde dat de mensen die hij op de markt hoorde praten zijn vertaling van de bijbel konden begrijpen. Aan het eind van zijn artikel vertelt Miskotte wat Luther nog meer nodig achtte voor de kunst van het vertalen van de bijbel.

Onze redacteur Van der Linden vertelt over Martin Luther King. Heeft hij veel terrein gewonnen met zijn harde en bittere strijd? Je krijgt wel eens de indruk dat hij een ontwikkeling op gang heeft gebracht, die niet meer terug te draaien is.

Van mijn kant een reactie op het artikel van Harinck in ons vorige nummer. Ik teken er nog even bij aan dat Hitler het besluit alle Joden definitief uit te roeien pas genomen heeft toen zijn soldaten in de winter van 1941-42 bij Moskou ver teruggeslagen waren. Heeft hij in die winter voor het eerst rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij de oorlog zou verliezen en heeft hij dat besluit daarom genomen?

Jan Bruin, scriba van de Provinciale Kerkvergadering in Noord-Holland, is bezig met de structuur van de PKN in een tijd van ‘kerkverdunning’. Komen er congregationalistische of episcopale momenten in? Het één sluit het andere niet uit en een presbyteraal-synodale kerkorde kan veel hebben.

Rico Sneller vertelt over een boek van Amos Elon over de geschiedenis van de Duitse Joden. Moses Mendelssohn steekt hoog boven vele anderen uit: deelnemen aan de Aufklärung en trouw blijven aan de traditie.

Dekker komt nog eens terug op de door At Polhuis en Dick Boer gevoerde discussie over Barth en de neutrale staat. Hij komt te spreken over de voorbede voor de overheid. Laat een predikant deze voorbede in de zondagmorgendienst na, dan missen de meeste kerkgangers niets. Bidt hij wel voor de regering, dan denken veel kerkgangers: hij is vóór de regering – het is er niet uit de krijgen! Terecht merkt Dekker op dat volgens Barth de staat ‘hoe dan ook aan onze Heer onderworpen is’. Geldt dat ook voor Bush, die we weer vier jaar zullen moeten ondergaan? Noordmans moet eens gezegd hebben: ‘Je kunt God niet narekenen’.

Petruschka Schaafsma is A.I.O. in de godsdienstwijsbegeerte in Leiden en leidt ons in in het prachtige stuk van Barth over Kant in Die protestantische theologie im 19. Jahrhundert.

Zijn de gebeurtenissen van november aan ons voorbijgegaan? Nee, in Zomaar wat vindt u er veel over en in de meditatie eigenlijk ook. – We zullen er nog wel eens op terugkomen.

A.A. Spijkerboer