Bestrijding van terrorisme

logo-idW-oud

 

BESTRIJDING VAN TERRORISME

Volgens de Duitse hoogleraar Krause en de Britse docent Gearson, allebei veiligheidsexperts (NRC Handelsblad van 12 maart jl.), plegen terroristen aanslagen waarbij zoveel mogelijk doden vallen, omdat die veel media-aandacht krijgen en zo het door hen gewenste schokeffect veroorzaken. Ik denk dat ze daar gelijk in hebben en dat dat schokeffect met name door het journaal en de actualiteitenrubrieken van de televisie zo sterk wordt. Beelden kunnen immers een diepe indruk maken. Door deze beelden – soms bij herhaling! – te laten zien spelen televisiejournalisten, naar ik aanneem zonder het te willen, het spel van de terroristen mee.

We zijn in oorlog met deze heren. Eén maatregel is onmiddellijk al te nemen: het op de televisie uitzenden van beelden van hun aanslagen verbieden en de berichtgeving daarover beperken tot het gesproken en geschreven woord.

Ik ben net niet naïef genoeg om te denken dat zo’n verbod er komt. Maar misschien willen de bij de televisie werkzame journalisten eens nadenken over de vraag in hoeverre ze zich na de aanslag op de Twin Towers, en nu weer die in Madrid, in dienst van het terrorisme hebben gesteld.

Santpoort-Zuid A. A. Spijkerboer

Geweigerd door de Redactie Opinie van NRC-Handelsblad