Commentaar (Geloof anders!)

logoIdW

COMMENTAAR (Geloof anders!)

Het was een vondst van DWDD (De wereld draait door) om de Apple clip “Think different” naar de Nederlandse situatie te vertalen. Nederlanders die Nederland gemaakt hebben tot wat het nu is, werden in de eregalerij opgenomen. Het lijstje markeert tegelijk de onbeduidendheid van de kerk(en) in het hedendaagse debat. Geen theoloog of kerkelijk bestuurder kwam in de lijstjes voor.

Na het succes van “Denk anders” lanceerde DWDD “Klink anders”. Popmusici die de muziekscene definitief veranderd hebben. Opnieuw een groot succes. Dat bracht mij op het idee om “Geloof anders” te starten. Welke mensen hebben het geloof en de kerk gemaakt tot wat ze nu zijn, en daarmee de Nederlandse samenleving van heden mede vorm gegeven?

Net als bij DWDD geldt er een restrictie. Het moet gaan om Nederlandse theologen, kerkbestuurders en gelovigen gaan, die in de vorige eeuw geleefd hebben. Ik daag de lezers van In de Waagschaal uit om met voorstellen te komen. Wie moet er zeker in het lijstje opgenomen worden en wie niet. Ieder kan met voorstellen komen twee namen van de lijst af te halen en er twee nieuw voor in de plaats te noemen. Daarbij geldt het principe: de meeste stemmen tellen.

Om de gedachten te prikkelen heb ik het volgende startlijstje samengesteld. Ik noem de namen in willekeurige volgorde.

K.H.E Gravemeijer, als kerkelijk functionaris verzette hij zich tegen de Duitse overheid. G.C. van Niftrik, introduceerde de theologie van Karl Barth in Nederland. H. Kraemer, grondlegger van de apostolaire traditie in de kerk. K. Strijd, principiële doordenker van geweldloosheid. Dwarsligger in de ethiek. H. Kuitert, verwoordde de twijfel van gereformeerden, die leidde tot de oplossing van de Gereformeerde kerk. J. Monteban, één van de 18, die de als visionairen in 1961 voor eenwording van Hervormden en Gereformeerden pleitten. Bas Plaisier, zette de eenwording van Hervormd en Gereformeerd onder druk door een datum voor de eenwording te noemen. K.H. Miskotte, doordacht voor het eerst in de theologiegeschiedenis in Nederland de blijvende inbreng van het Jodendom. F.H. Breukelman, door zijn bijbels theologische studies ontstond er een nieuwe richting in de bijbeluitleg. Mient Jan Faber, maakt de kerkelijke inbreng zichtbaar door de actie De kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. J. Eijkman, oprichter van Kerk en Wereld. C. Halkes, vroeg als eerste aandacht voor de masculiene manier van theologiseren. W. Visser ’t Hooft, richtte de Wereldraad van Kerken op. W.M. Bekkers, voelde als bisschop de tijdgeest aan en bracht dat onder woorden. J. Gijsen, stichtte als bisschop het seminarie Rolduc, waar het huidige kader van de RK gevormd werd. P. Smits, startte een blijvende discussie over de verzoening. F.O. van Gennep, na zijn opmerking over de opstanding dient ieder zich verantwoorden.

Ontbreekt iemand? Wordt iemand overschat? Laat u inspireren en stuur uw gemotiveerde voorstellen naar polhuis@kpnplanet.nl !

At Polhuis