1
Barth en de democratie
2
Godenstrijd. De politieke theologie van de vijandschap
3
Democratie en kerk – in aansluiting bij Karl Barth
4
Karl Barths Anselmusboek
5
De schrift alleen, de onaangetaste en ongepaste theologie van Karl Barth
6
Christelijke geloofsreligie
7
Judas onschadelijk gemaakt
8
Gods revolutie: is het werkelijk?
9
Spel en ernst bij Barth
10
Nergens onderhorig aan andere heren!

 
Hieronder een overzicht van de publicaties over Karl Barth, die in het Nederlands op deze site beschikbaar zijn. Door op de kolom koppen te klikken kunt u de betreffende kolom op alfabet of op jaartal rangschikken.

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
Polhuis, A. Barth en de democratie 2022
Wit, T.W.A. de Godenstrijd. De politieke theologie van de vijandschap 2021
Muis, J. Democratie en kerk – in aansluiting bij Karl Barth 2021
Slot, E. van 't Karl Barths Anselmusboek 2021
Boer, D. De schrift alleen, de onaangetaste en ongepaste theologie van Karl Barth 2019
Hennecke, S. Christelijke geloofsreligie 2019
Boom, W.H. ten Judas onschadelijk gemaakt 2019
Constandse, C. Gods revolutie: is het werkelijk? 2019
Boom, W.H. ten Spel en ernst bij Barth 2019
Hertog, G.C. den Nergens onderhorig aan andere heren! 2019
Boom, W.H. ten Een Barth bibliotheek 2019
Hertog, C.C. den Het water en de wijn 2019
Polhuis, A. Gott trifft Mensch 2019
Hennecke, S. Christelijke geloofsreligie 2019
Polhuis, A. Hoop en nood, Barths Tambacher rede 2018
Stavenga, G.J. Karl Barth – misverstand en onbegrip 2018
Boom, W.H. ten Barth voor beginners 2018
Hertog, G.C. den De ark van Noach was klaar voordat de vloed kwam … 2018
Dulk, M. den De andere kant van de verzoeningsleer 2018
Boer, D. De verzoeningsleer: God-met-ons 2018
Veen W. Het theopolitieke denken van Karl Barth 2018
Dekker, W.M. De scheppingsleer van Karl Barth 2018
Kopmels, L.A. Ethiek als lofzegging (en omgekeerd) 2018
Polhuis, A. Karl Barth en de staat, drie lessen 2018
Boom, W.H. ten En God koos de mens 2018
Elbers, M. Religie als ongeloof 2018
Klouwen, W. God heeft tijd voor ons 2018
Kooi, C. van der Jezus als Heer 2017
Meijering, E.P. God in beweging: de triniteit 2017
Boom, W.H. ten Karl en Nelly Barth en Charlotte von Kirschbaum 2017
Reeling Brouwer, R.H. Theologie, dat is spreken van God 2017
Hertog, G.C. den Geen ‘chemisch gereinigde absolute geest’! 2017
Boom, W.H. ten ‘Sie gehört nun einmal zu mir und meiner Tätigkeit’ 2017
Zanden, G. van Barth gelezen 2017
Zanden, G. van Barth gelezen 2017
Dulk, M. den En het geschiedde…dogma wordt drama 2017
Blei, K. Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann 2017
Reeling Brouwer, R.H. Het begin, en niet het resultaat van ons denken. 2017
Dulk, M. den Karl Barth over de Heidelberger, vertaald door E.P. Meijering 2016
Boom, W.H. ten Gods aap uit de mouw, Gott und die Götter bij Karl Barth 2016
Polhuis, A. Barth in het zonnetje 2016
Kopmels, L.A. Nietzsche en Barth 2016
Zanden, G. van De kleine Japanner die niet gedoopt wilde worden. Barth en Takizawa. 2016
Hertog, C.C. den Karl Barths bezoek aan Nederland in het voorjaar van 1939 2015
Slot, E. van 't Het begrip ‘getuigenis’ bij Barth 2014
Blei, K. Barth en Noordmans over de voorzienigheid 2014
Zanden, G. van Toen onze Barth een Barthje was. De preken van Karl Barth in 1914 2014
Slootweg, T.J.M. Rechtsvinding. Paul Scholten en Karl Barth 2014
Polhuis, A. Evangelie en Wet bij Karl Barth (Inleiding) 2013
Zanden, G. van Barth voor in de vakantiekoffer 2013
Doedens, U. Kierkengaard en Barth – scènes uit een huwelijk 2013
Camarasa, M. De blijvende inspiratie van Tambach 2013
Reeling Brouwer, R.H. De uitgave van Karl Barths ‘socialistische redevoeringen’ eindelijk voltooid 2013
Polhuis, A. Dode hond 2013
Meijering, E.P. Barth over de verhouding tussen dogmatiek en ethiek 2011
Polhuis, A. Religie en geweld 2011
Vroom, H. Karl Barth, de religies en zijn methode 2011
Plaisier, A.J. Religie is ongeloof: Hulp en obstakel in het spreken van de kerk 2011
Meijering, E.P. Kuiterts afrekening met Barth 2011
Slot, E. van 't Religie is ongeloof 2011
Stavenga, G.J. Christelijke geloof -zingeving of kennis? 2011
Blei, K. Karl Barths interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs 2011
Venemans, B.A. Ontmoeting tussen Oost en West – Karl Barth en Katsumi Takizawa 2010
Polhuis, A. Barth en DenUyl 2010
Slot, E. van 't Noordmans en Barth ‘Openbaringspositivisme’ 2010
Constandse, C. Karl Barth in de europese geschiedenis van 1935-1950 2010
Spijkerboer, A.A. Continuiteit 2010
Spijkerboer, A.A. Barth over de Tweede Wereldoorlog 2010
Blei, K. Noordmans contra Barth, inzake de schepping 2010
Spijkerboer, A.A. Barths scheppingsleer gewogen 2010
Waagschaal, In de De Barmerthesen 2009
Spijkerboer, A.A. Karl Barth over echte mystiek 2009
Polhuis, A. Barth en Islam 2009
Boom, W.H. ten Mark Wildschut vertaalt Barth 2009
Meijering, E.P. Barth en de joden 2009
Spijkerboer, A.A. Karl Barths leer over de twee rijken 2009
Smit, G. Meijering over Barth 2009
Boom, W.H. ten Een vrijbrief voor de mens – De Römerbrief vertaald 2008
Dulk, M. den Over het christelijke tijdsbegrip 2008
Knijff, H.W. de God is God en daarmee uit 2008
Polhuis, A. Barth en de NBV 2008
Kooi, C. van der Het ongeluk dat religie heet 2008
Spijkerboer, A.A. Barth en de geschiedenis 2008
Spijkerboer, A.A. Barth voor onze tijd 2008
Kopmels, L.A. Heeft de schepping toekomst? 2008
Kopmels, L.A. De Voorzienigheid 2007
Dulk, M. den Waarom werd Barth vertaald 2007
Dulk. M. den Bezinning 2007
Spijkerboer, A.A. Karl Barth over het Atheïsme 2007
Spijkerboer, A.A. De plaats van de Kerk in de geschiedenis 2006
Plaisier, B. Bescheiden en resoluut 2006
Dulk. M. den Nog altijd zeer de moeite waard om kennis van te nemen 2006
Hertog, G.C. den Gods gerechtigheid en menselijk recht 2006
Polhuis, A. Kerk en staat 2006
Stavenga, G.J. Bonhoeffer, Barth en de niet religieuze interpretatie 2006
Bakker, N.T. De tijd die blijft 2006
Kopmels, L.A. De bron van de Godskennis 2005
Vries, P. de Barmer thesen beïnvloed door Barth 2005
Tomson, P. De zin van Karl Barths voorliefde voor Mozart 2005
Dulk, M. den Barth bij de bouwput 2005
Meijeren, G. van God is God – voordrachten 1930-1936 2004
Hooijdonk, J. van Karl Barth is ‘belangrijkste theoloog van de 20e eeuw’ 2004
Spijkerboer, A.A. Die op ons toekomt 2004
Polhuis, A. Wort oder Existenz? 2004
Schaafsma, P. Barth over Kant 2004
Miskotte, H.H. Een meeslepende registratie 2004
Kooi, C. van der Barth lezen 2004
Polhuis, A. De naaste ons gegeven 2004
Velema, W.H. Karl Barth tegenover theologie van beneden af 2003
Velema, W.H. Te veel eer om studie van G. Neven ontwerp van een dialogische dogmatiek te noemen 2003
Vischer, W. Gereformeerd belijden bij Barth op de helling 2003
Velema, W.H. Somberen over Barth 2003
Jüngel, E. Provocerende theologie 2003
Hertog, G.C. den Barth leerde de kerk steeds opnieuw beginnen 2003
Hertog, G.C. den Als Hitler nu eens naar Barmen geluisterd had 2003
Velde, R.T. te Veel herkenning bij Barths worsteling 2003
Hertog, G.C. den Een nieuwe plek voor Karl Barth 2003
Doorn, N. van De gave schepping en het rauwe kwaad 2003
Nieuwpoort, A. van De nieuwe wereld in de bijbel 2003
Linden, T. van der Het subjectivisme voorbij 2003
Boom, W.H. ten De pijn zo te leven 2003
klouwen, W. De Vreemdsprekende 2003
Elbers, M. Christus als context, de kerkkritiek van de Barmer Thesen 2003
Dekker, W. Contextueel en Bevindelijk 2003
Leygraaf, M. Het Nieuwe Testament als radicale herneming van het Oude Testament 2003
Kopmels, L.A. De exterioriteit van het Woord 2003
Weijer, E.J. de Over Barth. Bacchus en de noodzaak van een absoluut onbevreesde theologie 2003
Kopmels, L.A. e.a. Terug tot Barth 2003
Kopmels, L.A. De Opstanding: geen facultatief geloofsartikel 2003
Polhuis, A. De grondige desillusie 2003
Bakker, N.T. De andere kant van het oordeel 2003
Dulk, M. den Elf over God 2003
Kopmels, L.A. Een verrassend goede inleiding in Barth 2002
Kopmels, L.A. Karl Barth en de krisis van het Christendom 2002
Buning, H. Verder na Barth 2002
Kopmels, L.A. Van der Kooi over Barth 2002
Kopmels, L.A. Karl Barth: een denken van God uit 2001
Boer, M.G.L. den De Barth-receptie in Groot Brittannië gedurende de jaren dertig 2001
Spijkerboer, A.A. Theologie zonder wapens 2001
Kooi, C. van der Barth in Amerika 2001
Spijkerboer, A.A. Barth als liberaal 2000
Spijkerboer, A.A. Barth tijdens de oorlog 1940-1941 2000
Meijering, E.P. Karl Barth 2000
Polhuis, A. Barth, een gevaar voor de joden? 2000
Spijkerboer, A.A. Barth was geen barthiaan 2000
Spijkerboer, A.A. Het ‘anti-semitisme’ van Karl Barth 1999
Boom, W.H. ten Van Vader naar Broeder 1999
Neufeglise-Vermeer, S. Wat betekent Karl Barth voor mij en heeft hij nog toekomst? 1999
Linden, T.G. van der Denkend aan Barth 1999
Klerk, J. de Barth in de 21e eeuw: relikwie of reisgenoot? 1999
Boom, W.H. ten Solidariteit met Israël 1997
Hertog, G.C. den Barth doorzag Hitler vanaf het begin 1997
Boer, M.G.L. den Karl Barth over Novalis 1996
Kooi, C. van der De dromen van Karl Barth 1995
Wienen, D. Een paar gedachten bij de 25e sterfdag van Karl Bartn 1993
Abma, R. Karl Barth, hartveroverend theoloog 1993
Boer, D. De plaats van de bevrijdingsbeweging in de KB 1992
Dekker, W.L. Om de zuiverheid van ons geweten 1992
Crijnen, T. Hoe Karl Barths geliefde werd doodgezwegen 1992
Zuur, J. Barths dogmatiek en de Amsterdamse verhaaltheologie 1991
Kopmels, L.A. Twistgesprek met Karl Barth 1990
Kooi, C. van der Theologische hermeneutiek bij Barth en Miskotte 1990
Venemans, B.A. De eenheid in het geding 1989
Verheul, J. Karl Barth en het Oude Testament 1989
Jonge, G.C. de Kritiek van de theologische religiekritiek 1988
Boer, M.G.L. den John Bunyan, Karl Barth en The Pilgrims progress 1988
Lofvers, H. Barth is niet dialektisch genoeg 1988
Gennep, F.O. van Barthianen en marxisten 1988
Gennep, F.O. van Barth en de secularisatie 1988
Binsbergen, A.J. Resonantie op het ‘Ja’ Gods. Dr K.H. Miskotte over Barth’s doopleer. 1988
Beumer, J.J. Charlotte von Kirschbaum theologisch rechterhand Barth 1987
Gennep, F.O. van Karl Barth100e geboortedag 1986
Dijk, A.J. van en Vlieger, A.W. De kaarten op tafel. Een gesprek over Karl Barth. 1986
Kooi, C. van der Barths theologie blijft prikkelen en uitdagen 1986
Reuver, A. de Theoloog van het universalisme werd 100 jaar geleden in Basel geboren 1986
Liefde, L. de Klokkeluider tegen wil en dank 1986
Rasker, A.J. Karl Barth en de theologie in Nederland 1986
Kruijf, G.G. de Bond houdt Barth buiten beeld 1984
Smalbrugge-Hack, C. Vrouwenstrijd en Karl Barth 1984
Muis, J. Miskotte en Barth, waar zit het verschil? 1984
H. Delhougne Karl Barth en de theologie van het monachisme 1984
Brinkman, M.E. Als protestant denk je: nou, vooruit dan maar 1984
Hofmann, F.M. Widerstehende theologie 1984
Dagblad, Reformatorisch Fundamentele afwijzing van Barth en Miskotte 1983
Dienst, Woord en Dynamiet of dynamo? 1983
Noordegraaf, A. Verhouding tussen geloof en politiek handelen bij Barth 1983
Binsbergen, A.J. van Barth en de doop 1983
Spijkerboer, A.A. Ze zouden een zware pijp roken 1983
Abma, H.G. Barth: Geen theoloog van het socialisme 1983
Brinkman, M.E. Karl Barth bij links in de verdrukking 1983
Hasselaar, J.M. De weg naar Barth’s doopleer, een weg van vragen 1982
Kuitert, H.M. Een theologisch inhaalprogramma. Ervaring versus openbaring 1981
Dongen, J.C. van Karl Barth’s pleidooi voor humaniteit 1981
Leitch, J.W. Barth over de mens 1980
Trouw, Dagblad Ook door Barth gemaakte brandvlekken zijn bewaard 1980
Noordegraaf, A. De Nieuwe Kern en Karl Barth 1980
Jonge, C. de Over de religieparagraaf van Barth 1979
Boer, M.G.L. den Barth’s confrontatie met de Pietisten 1979
Noordegraaf, A. Een documentaire over Karl Barth 1979
Spijkerboer, A.A. Busch laat Barth over Barth vertellen 1979
Geense, A. Iets over de ‘invloed’ van Barth 1978
Stoevesandt, H. Over Barths verzameld werk 1978
Boer, M.G.L. den Barth over zijn verhouding tot Kierkegaard 1978
Hemert, G. van Karl Barth en Paulus VI 1978
Berkhof, H. Schleiermacher – Barth, vice versa 1978
Kruijf, G.G. de Karl Barth over de machten 1978
Werf J. van der Barth en de werkelijkheid 1978
Roon, G. van Karl Barth en de kerkstrijd in Duitsland 1978
Trouw, Dagblad Actie voor behoud van pastorie Karl Barth 1977
Werf J. van der Barth voor beginners 1977
Boer, M.G.L. den Een preek van Karl Barth uit 1916 1977
Werf J. van der Barth en Rosenstock 1977
Brants, J. Karl Barth en Mozart 1977
Vermaat, J.A.E. Karl Barths houding tot het communisme 1977
Kuitert, H.M. Geen rooie preek, maar een mooie 1976
Wiersma, J.T. De levensgang van Karl Barth 1976
Kopmels, L.A. Karl Barth en het socialisme 1976
Dekker, W.L. Barth en het zionisme 1975
Kronenburg, J. De aktualiteit van Barth’s Römerbrief 1975
Beker, E.J. ea. Barth’s doopleer als wig in het denken en handelen van de kerk 1975
Spijkerboer, A.A. Veertig jaar Barmen 1974
Aalders, P.F.Th. Karl Barth in Amerika 1973
Buskes, J.J. Overwegingen bij een waardevolle biografie 1972
Thurneysen, E. Was Karl Barth marxist? 1972
Miskotte, H.H. Marquardt over Barth 1972
Puchinger, G. Barth en Bultmann 1971
Buskes, J.J. Karl Barth nog geen voltooid verleden tijd 1971
Tukker, C.A. Velema: terug naar Luthers twee-rijkenleer 1971
Berkouwer, G.C. Paulus en Barth 1971
Fangmeier, J. Aspecten van de Kirchliche Dogmatik 1970
Haarsma, F. Barth en Rome 1969
Bronkhorst, A.J. De invloed van Karl Barth op de kerkorde van 1951 1969
Leeuwen, G. van Barth en de bijbel 1969
Buskes, J.J. De lachende Barth 1969
Hasselaar, J.M. Het eigene in de theologie van Karl Barth 1969
Heering, H. Karl Barth als geleerde en theoloog pastor en mens 1969
Gerssen, S. Barth en het piëtisme 1969
Puchinger, G. De laatste jaren van Karl Barth, blij en onbekommerd 1969
Kok J. Kohlbrugge en Barth 1969
Dongen J.C. van Karl Barth als genodigde van Nederlandse studenten in 1939 1969
Dekker, A Eduard Thurneysen: zestig jaar naast Barth 1969
Kroon K.H. In memoriam Karl Barth 1969
Dekker, A. Karl Barth in de gevangenis 1969
Schegget G.H. ter In Memoriam Karl Barth 1969
Spijkerboer, A.A. Karl Barth et la politique 1968
Miskotte, K.H. In Memoriam Karl Barth 1968
Berkhof, H. Karl Barth in Nederland 1968
Berkouwer, G.C. In Memoriam Karl Barth 1968
Niftrik, G.C. van Barth riep theologie terug tot eigen taak 1968
Waarheidsvriend, De In Memoriam 1968
Onbekend Late ontmoeting met Karl Barth, ‘Gods vrolijke partisaan’. 1968
Thurneysen, E. Edward Thurneysen over Barth 1968
Visser 't Hooft, W.A. Barth en de oecumene 1968
Buskes, J.J. Karl Barth: groot theoloog bij gratie Gods 1968
Capelleveen, H.J. van Barth drukte stempel op 20e eeuw 1968
Dekker, A. Karl Barth toch nog plotseling overleden 1968
Puchinger, G. Karl Barths colleges over Schleiermacher 1968
Dekker, A. Advies van Karl Barth: In de oecumene met kleine stappen vooruit 1968
Hasselaar J.M. Vragenderwijs bij kennisname van Barths doopleer 1968
Puchinger, G. Een college te Bazel, over Rome en Vaticanum II 1968
Dekker, A. De oude Barth en de nieuwe theologie 1967
Dekker, A. Nu ik oud ben ben ik mild geworden 1967
Dekker, A. De antwoordman op de Bruderholz 1967
Puchinger, G. Op Calvijn-college bij Karl Barth 1967
Buskes, J.J. Karl Barth en de politiek 1967
Weers, A.J.N. van Bedevaart van Karl Barth naar openhartig Rome 1967
Dekker, A. Barth wil graag nog eens naar Kampen 1967
Spijkerboer, A.A. Barths homiletiek 1967
Koch, W. Dankwoord van Karl Barth 1966
Niftrik, G.C. van Karl Barth, 80 jaren 1966
Andresen, D. Bij de 80e verjaardag van Karl Barth 1966
Kreck, W. Theologische existenz heute 1966
Kuitert, H.M. Karl Barth kiest voor de walvis 1966
Reiling, J. Bevrijdende invloed onder de jongeren 1966
Ridderbos, H. Rots in de branding van modernisme 1966
Niftrik, G.C. van Barth leerde ons weer preken 1966
Miskotte, K.H. Karl Barth 1966
Schegget, G.H. ter De prediking van het gegevene 1966
Miskotte, K.H. Iets over Barth 1965
Puchinger, G. Vragen over de verhouding van Rome en Reformatie 1965
Buskes, J.J. Bijzondere middagen met Karl Barth in Utrecht 1965
Rotterdammer, De 30 jaar geleden werden de Barmer-thesen opgesteld 1964
Wiel, J. van der Wij willen leven 1964
Fortuin, H.B. Op bezoek bij Karl Barth 1963
Miskotte, K.H. De jonge Barth 1963
Miskotte, K.H. Inleiding in de theologie 1962
Hasselaar J.M. Barth en Rosenstock. Een keuze? 1962
Hasselaar J.M. Openbaring of geopenbaard? 1961
Niftrik, G.C. van Karl Barth 75 jaar 1961
Diem, H. Karl Barth, 75 jaar. 1961
Buskes, J.J. Karl Barth 75! 1961
Miskotte, K.H. Bij de verjaardag van Karl Barth 1961
Rotterdammer, De Karl Barth viert vandaag zijn 75e verjaardag 1961
Niebuhr, R. Karl Barth heeft het Christendom in het Westen niets meer te zeggen 1960
Rotterdammer, De De Apostolicum – colleges van Karl Barth 1960
Puchinger, G. Karl Barth en zijn Apostolicumcolleges 1960
Hasselaar J.M. De Heilige Schrift, het woord Gods 1959
Buskes, J.J. Terzijde 1958
Golterman, W.F. Het religiebegrip van Karl Barth 1958
Gerritsen, P.L. Barthiaanse infiltratie? 1957
Buskes, J.J. Karl Barth en de eed op Hitler 1957
Bakker, A.D. Barth over Bach 1957
Goedhart, H. God en de mens 1957
onbekend Een Franse dissertatie over Barths theologie 1956
Kroon K.H. Verzetsman, kerkvader en dogmaticus 1956
Buskes, J.J. Politieke dienst van God 1956
Miskotte, K.H. Nieuwe perspectieven 1956
Bronkhorst, A.J. Over het begin van de dialectische theologie 1956
Touw, H.C. Karl Barth in Nederland 1956
Buskes, J.J. Terzijde, De Triomf der genade 1956
Bijlsma, R. En nieuwe kerkstrijd 1956
Berkhof, H. Herinneringen en mijmeringen 1956
Niftrik, G.C. van Het spel der kinderen Gods 1956
Graaf, J. de De invloed Barth in Nederland 1956
Graaf, J. de Barths invloed in Europa 1956
Graaf, J. de Karl Barth 70 jaar 1956
Bijlsma, R. Ontmoeting in Barmen 1956
Buskes, J.J. Een loflied op de goedheid van de Schepping 1956
Buskes, J.J. Terzijde – Over Karl Barth 1955
Hasselaar, J.M. Twee boeken over Barth 1955
Niftrik, G.C. van Karl Barth’s werk. Triomf der genade: hoofdthema zijner theologie 1955
Gollwitzer, H. De betekenis van Karl Barth, voor de niet-theologische wereld 1954
Buskes, J.J. Opmerkingen over de prediking 1953
Schweitzer Brief van Prof. Schweitzer aan Karl Barth 1953
Berkhof, H. Bultmann, Ein Versuch ihn zu verstehen. Boekbespreking 1953
Heering, G.J. Karl Barth over het Oorlogsprobleem 1952
Strijd, Kr. Feldmann-Barth 1951
Miskotte, K.H. In het jaar 2000 1950
Miskotte, K.H. Godgeleerde samenbinding 1950
Miskotte, K.H. De los-van-Barth-beweging 1950
Buskes, J.J. Arme Barth 1949
Miskotte, K.H. Een heilzaam werk over de theologie van Barth 1948
Pop, F.J. De Linie over Barth 1948
onbekend Barth spreekt te Berlijn 1947
Christ, L. Barths leven 1947
Schouwenburg, N.G.J. van Gereformeerden – Youth for Christ – Karl Barth 1947
Berkhof, H. De betekenis Karl Barth voor theologie, kerk en wereld 1947
onbekend Studenten danken Barth 1947
Nieuwpoort, L. Karl Barth en ons orthodoxe kerkvolk 1947
Nieuwpoort, L. Barth over de kinderdoop 1946
Miskotte, K.H. Karl Barth, bij zijn 60e verjaardag 1946
Koopmans, J. Voor Karl Barth van Koopmans 1943
Buskes, J.J. Karl Barth 1936
Tromp, D. Kritische theologie 1926
Kohnstamm, Ph. Modern Agnosticisme 1925
Noordmans, O. De Zwitsersche theologie 1925