Deze website wordt door vrijwilligers onderhouden. Toch zijn er kosten aan verbonden. Voor het dekken van deze kosten zijn wij afhankelijk van donaties. U helpt ons daarmee de site in de lucht te houden. Wij zijn u zeer erkentelijk als u online donateur wilt worden.

Het gironummer van de stichting is: NL43 INGB 0004 6743 55 ten name van Stichting Karl Barth.nl te Delft.

U kunt op twee manieren doneren. Via Paypal of door het overmaken van een bedrag op de rekening van de stichting. Geef in dat geval via onderstaand formulier uw gegevens aan ons door.