Deze website wordt door vrijwilligers onderhouden. Toch zijn er kosten aan verbonden. Voor het dekken van deze kosten zijn wij afhankelijk van donaties. U helpt ons daarmee de site in de lucht te houden. Wij zijn u zeer erkentelijk als u online donateur wilt worden.

Het gironummer van de stichting is: NL43 INGB 0004 6743 55 ten name van Stichting Karl Barth.nl te Rotterdam.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (instelling).

U kunt op twee manieren doneren. Via Paypal of door het overmaken van een bedrag op de rekening van de stichting.