Inleiding KD

logo

In 1955 schreef Prof. dr K.H. Miskotte in het tijdschrijft ‘In de Waagschaal’ een serie artikelen over de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth. Deze artikelen geven een goede indruk van de inhoud van de KD.. Zij kunnen als inleiding op het lezen van de delen fungeren. Voor de tekst:  Moby Dick


Een beknopt overzicht van de thema’s in de KD vindt u hier.


Een overzicht van de wording van de Kirchliche Dogmatik en een overzicht van de inhoud van de Kirchliche Dogmatik.

Zie dr Rinse Reeling Brouwer:  Karl Barth, O zo bescheiden en toch zo zinvol


dr Wim Kist vatte schematisch de delen I en II van de KD samen. Zijn samenvatting Inleidend overzicht KD I en II