Warning: Parameter 2 to title_like_posts_where() expected to be a reference, value given in /home/karlbarth1/domains/karlbarth.nl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Stichting | Karl Barth.nl

 

Stichting

 

Op 27 april 2004 werd door dr mr A. W. Kist te Wassenaar en dr A. Polhuis te Rotterdam de stichting Karl Barth.nl opgericht. De stichting is bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 24361919 geregistreerd. In de statuten is het volgende opgenomen:

Naam van de stichting: stichting Karl Barth.nl

Zetel van de stichting: Jacques Dutilhweg 689, 3065 JH Rotterdam

Doelstelling: het bevorderen van de kennis en het onderzoek van de theologie van Karl Barth in Nederland

 

Middelen:

  • het stimuleren en ondersteunen van uitgaven van publicaties van Karl Barth in Nederland
  • het stimuleren en ondersteunen van uitgaven over en in de geest van de theologie van Karl Barth in Nederland
  • het onderhouden van een website
  • het houden van bijeenkomsten
  • en verder alles wat dienstig is aan de gestelde doelstelling

 

Donateurs:

De stichting kent donateurs. U kunt zich aanmelden via het formulier op deze site. Het gironummer van de stichting is: NL43INGB00046 74 355 ten name van Stichting Karl Barth.nl te Rotterdam. BIC: INGBNL2A. Het fiscaal nummer van de stichting is 813164254.

De stichting is met ingang van 1 januari 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Financiën:

Voor de rekening en balans over 2020 klik hier: Rekening en Balans 2020

Voor de rekening en balans over 2021 klik hier:  Rekening en Balans 2021

Voor de rekening en balans over 2022 klik hier: Jaaroverzicht st. karlbarth.nl 2022

Bestuursleden:

dr G.C. den Hertog te Apeldoorn, voorzitter

dr W. Klouwen te Baarn, secretaris

dr A. Polhuis te Rotterdam, penningmeester

ds J.W. Stam te Woerden, webmaster

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen vergoeding.