Actie voor behoud van pastorie Karl Barth

 

Actie voor behoud van pastorie Karl Barth

Dit is een foto van de pastorie van het dorp Safenwil in het kanton Aargau in Zwitserland. Van 1911 tot 1922 woonde hier als dominee Karl Barth. In dit huis schreef hij zijn commentaar op Paulus brief aan de Romeinen, waardoor hij beroemd werd en een omwenteling in de theologie teweegbracht, die tot op vandaag van diep ingrijpende betekenis is gebleven. De pastorie is hard aan renovatie toe. Deze kost vaal, 300.000 Zwitserse franken méér dan nieuwbouw. De kerk van Safenwil besloot daarom aanvankelijk tot afbraak. Later stelde men de beslissing toch weer uit. Inmiddels is in Zwitserland en daarbuiten een actie op gang gekomen om het oude huis te behouden. Eind van dit jaar valt de definitieve beslissing. Dr. J.J. Buskes, prof. Dr. K.A. Deurloo en prof. Dr. J. Veenhof, allen te Amsterdam hebben een oproep gedaan, deze actie door een gave of een sympathiebetuiging te ondersteunen.

Trouw, 8 december 1977