KD II

logo

In deel II van de Kirchliche Dogmatik bespreekt Barth de Godsleer. Om een indruk te geven van de inhoud daarvan een uittreksel van de eerste paragraaf daarvan. (Paragraaf 25 van de KD).  Daarin gaat het om de vraag: Kunnen wij mensen God wel kennen? De samenvatting is van de hand van dr mr A.W. Kist.  Godsleer

Par. 31.3 in een vertaling van Eginhard Meijering, KD II,1,par. 31.3  KD II.1, par. 31.3