Prolegomena

In de Prolegemona beschrijft Barth hoe de kerk kennis van God verkrijgt. Daaraan besteedt hij het eerst deel van zijn Kirchliche Dogmatik. Dit deel beslaat 1500 pagina’s en is verdeeld over twee boeken: KD I/1 en KD I/2.

W.H. ten Boom vertaalde de eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk: Het Woord van God als criterium van de dogmatiek.  

E.P. Meijering vertaalde de paragrafen 8-12 uit KD I/1. Klik voor zijn vertaling met inleiding op: De drie-enige God.

R.H. Reeling Brouwer besprak de vertaling, zie: Het begin, en niet het resultaat van ons denken.

E.P. Meijering vertaalde de paragrafen 13,14, 15 uit KD I/2. M. den Dulk besprak de vertaling, zie: En het geschiede … dogma wordt drama

Zie verder twee korte stukken, die een eerste indruk geven van de stof die Barth in de Prolegomena behandelt.

In het eerste stuk worden de kopjes van de paragrafen van deel I/1 kort uitgelegd. In het tweede stuk wordt zeer bekopt een thema uit de Prolegomena aangesneden. De tekst is van dr mr A.W. Kist.

kopjes I.1, kort uitgelegd
korte introductie I/1