Wat betekent Karl Barth voor mij en heeft hij nog toekomst?

logo

Vanaf 1981 tot 1990 heb ik met veel plezier in Leiden Theologie gestudeerd. Mijn stu­die bestond uit het candidaats en de kerkelijke opleiding. Met name in de kerkelijke op leiding maakte ik kennis met Karl Barth en lazen wij uit de K.D. Tijdens mijn studie zei hij mij niet zoveel. Ik heb hem pas goed leren kennen in de zomer van 1998 tijdens mijn studieverlof over prof. K.H. Miskotte.

Toen ik vol vuur de artikelen van Miskotte las, die hij voor de Waagschaal had geschre­ven, kwam ik automatisch op het spoor van Barth terecht. Jarenlang wist ik niet met welk deel van de K.D. ik het eerste zou beginnen. Het leek mij zo’n lijvig boekwerk, dat ik nooit zou kunnen hanteren. Totdat ik Miskotte’s boeiende artikel las in de Waagschaal over “Moby Dick” (1955). (Dr. K.H. Miskotte: “In de Waagschaal”, geko­zen en ingeleid door W. Barnard en dr. J.J. Buskes. 1960 Holland Amsterdam).

“Moby Dick” is de titel van een Amerikaanse avonturenroman van Herman Melville, die als ondertitel draagt: van de witte walvis. Miskotte vergelijkt de K.D. met “Moby Dick”. En hij vraagt zich af’ Hoe kun je een methode vinden om de K.D. te lezen en waar moetje beginnen ?” Miskotte heeft mij op het idee gebracht om niet bij het begin te beginnen of elke paragraaf door te worstelen, maar om de K.D. net zoals de walvis “in mootjes te hakken”. Volgens Miskotte kun je in elk willekeurig deel en op elke willekeurige bladzijde beginnen. Miskotte heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar Barth. En in mijn 8 l/2-jarige loopbaan als predikante zegt hij mij nu meer dan in mijn studie­tijd! Momenteel lees ik Barth’s preken (K. Barth: De levende God) en zijn brevier. En het register van de K.D. gebruik ik bij de voorbereiding van mijn preken en meditaties. Wat mij aanspreekt bij Barth is dat hij wars is van allerlei foefjes en trucjes. Maar dat hij ons helder en degelijk wil vertellen, wat de tekst ons zeggen wil.” Als mensen de moeite en de tijd nemen om hem te lezen dan heeft hij zeker nog toekomst. Maar dan moetje wel op de een of andere manier op het spoor gezet worden om hem te gaan lezen. En daar ben ik Miskotte uitermate dankbaar voor.

Sylvia Neufeglise-Vermeer, (Hervormd predikante te IJmuiden-Zuid.)

(In de Waagschaal, nieuwe jaargang 28, nr. 7. 22 mei 1999)