Schepping

De scheppingsleer van Karl Barth is het derde deel van zijn hoofdwerk: de Kirchliche Dogmatik. Het bestaat uit vier delen.

III/1 Het scheppingswerk
III/2 Het schepsel
III/3 De Schepper en zijn schepsel
III//4 Het gebod van God de Schepper

In februari 1953 publiceerde In de Waagschaal na de watersnood in Zeeland een gedeelte uit III/1, p. 161-166. Het geweld van het water als teken.

 


 

In In de Waagschaal verscheen in het nummer van 2 oktober 1953 ter gelegenheid van dierendag een fragment uit K.D. III/1, p. 198-200. Zie: Mens en Dier. Zie ook bij K.D. III/4.

In 1951 gaf Prof dr A.F.N. Lekkerkerker een door Elisabeth Gutteling vertaald fragment uit uit KD III.3. Het gaat om de pagina’s 301-326, waarin Barth spreekt over het Gebed. De vertaling verscheen als deel in de serie ‘Onze tijd’ , uitgegeven door Callenbach in Nijkerk. Het boekje is antequarisch nog te verkrijgen.


Over het probleem van het kwaad schreef Barth in KD III/3, par. 50 (S. 327-425)
E. van ’t Slot schreef daarover een artikel in NTT van juli 2004:  Karl Barth over das Nichtige (KD III/3)
Zie ook Nel van Doorn,  De gave schepping en het rauwe kwaad, 2003.

In de jaren ’50 vertaalden ds W.M. van Asperen en dr J.M. van Minnen onder de titel De zondag een fragment uit de Kirchliche Dogmatik, Band III.4. (S. 51-79). De vertaling verscheen als deel in de serie ‘Onze tijd’, uitgegeven door Callenbach in Nijkerk. Het boekje in antequarisch nog te verkrijgen.


In 1956 vertaalde ds J.J. Poort een fragment uit III/4, de pagina’s 397-404. Hij deed dat in een brochure die uitgegeven werd door de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren. Mens en dier


In 1952 verscheen in de serie ‘Onze tijd’ onder de titel Gezond zijn en ziek zijn een door mej. Gutteling vertaald fragment uit KD III.4, S. 404-426. Met een voorwoord van A.F.N. Lekkerkerker.


K. H.  Miskotte besprak de delen van KD III na verschijning in In de Waagschaal.  klik hier voor de tekst: KD III


Een indruk van de Barths scheppingsleer geven de artikelen die L.A. Kopmels in In de Waagschaal in 2008 over de schepping schreef, zie: Heeft de schepping toekomst


Een indruk van de leer over de Voorzienigheid geven de artikelen die L.A. Kopmels in In de Waagschaal in 2007 schreef, zie: De Voorzienigheid