Ook door Barth gemaakte brandvlekken zijn bewaard

Ook door Barth gemaakt brandvlekken zijn bewaard

SAFENWIL – In aanwezigheid van Franziska, Hansjakob, Markus en Christoph Barth de kinderen van Karl Barth, is de gerestaureerde pastorie van Safenwil in Zwitserland overgedragen.

In dit huis woonde het gezin van de bekende theoloog van 1911 tot 1921. Hier schreef Karl Barth zijn beide commentaren op de brief aan de Romeinen en vanuit Safenwil was de rode dominee voor de arbeiders uit de omgeving actief.

De pastorie, die reeds 150 jaar oud is, was vervallen en reeds vanaf 1960 woonde de predikant in een nieuwe woning. Eind 1976 wilde men dit grote huis zelfs afbreken, maar een handtekeningenactie in Safenwil, in Zwitserland en daarbuiten kon dat verhinderen. Men besloot in 1977 tot een restauratie en een uitbreiding ten behoeve van het verenigingsleven, het jeugdwerk en de catechese. Ook vanuit Nederland kwam geld voor de verbouwing.

De pastorie is nu weer bewoond, op de vroegere studeerkamer na, die men als Karl Barth Stube heeft ingericht. Hierin heeft men, met hulp van de familie en van dr. Eberhard Busch, de biograaf van Karl Barth, enige interessante meubelstukken neergezet die aan de beroemdste bewoner herinneren.

Zo treft men er niet alleen de wieg aan waarin de grote theoloog gelegen heeft, maar ook het bureau waaraan hij zijn Safenwiler werken heeft geschreven. Onopvallend ligt er ook het aktentasje waar het ontwerp van de Barmerthesen in meegedragen werd. Het bureau is compleet, dat wil zeggen, ook de brandvlekken, die de kennelijk slordig pijprokende Barth heeft veroorzaakt, zijn nog te zien.

De Karl Barth bibliotheek, die men in deze kamer wil onderbrengen, is op dit moment nog in opbouw.

In Safenwil is men terecht trots op deze gerenoveerde pastorie, en ter gelegenheid van de overdracht heeft de PTT een speciaal stempel laten vervaardigen. De herinneringsenveloppe met het speciale stempel is te bestellen tegen overmaking van f. 3,50 bij H.J. Sonnevelt, Planetenlaan 483, 9742 HR Groningen, giro 879275.

Trouw 21 mei 1980