comité van aanbeveling

Dr D. Boer

emeritus docent ‘geschiedenis van
de moderne theologie’ aan de Universiteit van Amsterdam

Prof. dr M. den Dulk

emeritus hoogleraar in de praktische theologie vanwege de Protestantse Kerk bij de Universiteit Leiden

Prof. dr G.C. den Hertog

emeritus hoogleraar systematische theologie bij de Theologische Universiteit te Apeldoorn

Prof. dr C. van der Kooi

universitair hoofddocent dogmatiek en hoogleraar op de bijzondere leerstoel theologie van de charismatische vernieuwing bij de Vrije Universiteit te Amsterdam

Prof. dr J. Muis

emeritushoogleraar in de Dogmatiek vanwege de Protestantse Kerk in Nederland

Prof. dr G.W. Neven

emeritus hoogleraar dogmatiek vanwege de Protestantse Kerk in Nederland bij de Universiteit van Kampen