1
Ervaringen in het concertgebouw (4)
2
Luther als antisemiet
3
Commentaar (Bersiap)
4
Een kerstliedje voor kinderen
5
Kerstzangdient met Maria en Zacharias (Luc. 1 en 2)
6
Een strenge engel
7
‘Rembrandt’- de musical – Romantiek en showbizz
8
Tussen al het andere in – De geboorte van Christus
9
Canon miskent Reformatie
10
Tenach opnieuw

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
Miskotte, H.H. Ervaringen in het concertgebouw (4) 16/12/2006
Boom, W.H. ten Luther als antisemiet 16/12/2006
Polhuis, A. Commentaar (Bersiap) 16/12/2006
Besten, A. den Een kerstliedje voor kinderen 16/12/2006
Constandse, C. Kerstzangdient met Maria en Zacharias (Luc. 1 en 2) 16/12/2006
Spijkerboer, A.M. Een strenge engel 16/12/2006
Stark, F. ‘Rembrandt’- de musical – Romantiek en showbizz 16/12/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – De geboorte van Christus 16/12/2006
Spijkerboer, A.A. Canon miskent Reformatie 16/12/2006
Linden, T.G. van der Tenach opnieuw 16/12/2006
Boer, M.G.L. den Uit kerstpreken van dr. O. Noordmans 16/12/2006
Redactie Van de redactie 16/12/2006
Schoch, S.L. Verkocht Rom. (7: 14, I Kon. 21: 20) 25/11/2006
Dulk, M. den Preek over I Timoteüs 2: 1-7 25/11/2006
Miskotte, H.H. Ervaringen in het concertgebouw (3) 25/11/2006
Schoch, S.L. Jakob, Benjamin en Rembrandt 25/11/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Empathie 25/11/2006
Polhuis, A. Antwoord aan Kopmels 25/11/2006
Spijkerboer, A.A. Herinnering aan Kellerhals 25/11/2006
Prakke, B. Amsterdamse herinneringen (3) 25/11/2006
Kopmels, L.A. Oprecht veinzen 25/11/2006
Redactie Over de onbekende De Ruyter 25/11/2006
Schoch, S.L. De Bijbel in het theater 25/11/2006
Wassenaar, J.D.Th. Het evangelie van Charles Dickens 25/11/2006
Boom, W.H. ten Commentaar (Een lintje voor Dutchbat) 25/11/2006
Redactie Van de redactie 25/11/2006
Polhuis, A. Daniël 9 04/11/2006
Constandse, C. Allemaal liberaal? 04/11/2006
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Een tegenstem) 04/11/2006
Spijkerboer, A.A. Verkiezingen 04/11/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – afschaffen 04/11/2006
Spijkerboer, A.A. De plaats van de kerk in de geschiedenis 04/11/2006
Miskotte, H.H. Ervaringen in het concertgebouw (2) 04/11/2006
Dulk, M. den Theologen in de waagschaal 04/11/2006
Boom, W.H. ten Judas als de ware leerling 04/11/2006
Visser-Schroot, I.C. Compassie als kompas (portret van Hans Visser door Arie Vaandrager) 04/11/2006
Blankesteijn, H. De kerkgang van monsieur Hulot (II-slot) 04/11/2006
Pascal, B. Verschil tussen Christus en Mohammed 04/11/2006
Polhuis, A. Commentaar (zenderindeling) 04/11/2006
Redactie Van de redactie 04/11/2006
Wijer, E.J. de Halfweg (Gen. 11: 31) 14/10/2006
Dulk, M. den Over ‘het christelijk tijdsbegrip’ 14/10/2006
Boom, W.H. ten Waarom Barth? Antwoord aan At Polhuis 14/10/2006
Reedijk-Boersma, L. ‘Zo zijn wij’, over het zwijgen van de vader 14/10/2006
Boer, M.G.L. den Brief van een jonge zionist 14/10/2006
Blankesteijn, H. De kerkgang van monsieur Hulot (I) 14/10/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Wendingen 14/10/2006
Schoch, S.L. Karthuizers oftewel kluizenaars op een kluitje 14/10/2006
Miskotte, H.H. Ervaringen in het concertgebouw (I) 14/10/2006
Constandse, C. De ‘bijdrage’ van Meijering 14/10/2006
Schoch, S.L. Verkeerd verkeer 14/10/2006
Prakke, B. Deze geboren vreemdeling 14/10/2006
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Of ik ook atheïst ben?) 14/10/2006
Boom, W.H. ten Commentaar (Het kruis van Madonna) 14/10/2006
Redactie Van de redactie 14/10/2006
Linden, T.G. van der Blinden geeft Hij het gezicht… (Markus 8: 22-26) 23/09/2006
Kopmels, L.A. Nogmaals: God in de geschiedenis 23/09/2006
Schoch, S.L. Emmi Bonhoeffer Delbrück 23/09/2006
Constandse, C. Geen kijk op het jodendom 23/09/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – 2001-11 september-2006 23/09/2006
Meijering, E.P. Anti-semitisme in de theologie 23/09/2006
Boer, M.G.L. den Vuur en vissen 23/09/2006
Prakke, B. Amsterdamse herinneringen (II) 23/09/2006
Dop, H. van Een typologisch hoogstandje 23/09/2006
Thoomes, D. Jean Paul over opvoeding 23/09/2006
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Adriaan of Henriette) 23/09/2006
Polhuis, A. Commentaar (Ik&Co) 23/09/2006
Redactie Van de redactie 23/09/2006
Prakke, B. Handelingen 9:8 02/09/2006
Kroesen, O. Heilseconomie en heilsgeschiedenis (II) 02/09/2006
Stark, F. Drie dagen van Pasen; liturgie met terugwerkende kracht 02/09/2006
Verbaan, P.A. Een ander paradigma? 02/09/2006
Klouwen, W. Een loflied op Goede Vrijdag! 02/09/2006
Polhuis, A. God en Busch 02/09/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Een roman met een bijzondere geschiedenis 02/09/2006
Boom, W.H. ten Wie is Israël? 02/09/2006
Kopmels, L.A. Overschrijdingen van de doodsgrens 02/09/2006
Prakke, B. Amsterdamse herinneringen (I) 02/09/2006
Reedijk-Boersma, L. Hoe word ik de genade deelachtig 02/09/2006
Scheltema, J.M.W. Aangifte (gedichten) 02/09/2006
Redactie Van de redactie 02/09/2006
Knijff, H.W. de Opstaan (Ezechiël 2:1,2) 12/08/2006
Constandse, C. De anti-judaïst in ons 12/08/2006
Spijkerboer, A.A. K.H. Miskotte over het jodendom 12/08/2006
Kopmels, L.A. Een kleine theologie van de hoop 12/08/2006
Visser-Schroot, I.C. Noblesse oblige 12/08/2006
Boer, M.G.L. den Een jubileumboek 12/08/2006
Mik-van der Waal, M. de Houten kruisen van Roland Dorgelès 12/08/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – John Betjeman, 1906-2006 12/08/2006
Polhuis, A. Beste Wessel, 12/08/2006
Visser-Schroot, I.C. ‘Fathers and sons’ van Alexander Waugh 12/08/2006
Polhuis, A. Dekkers vragen 12/08/2006
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De bramenplukker onterfd) 12/08/2006
Wilmink, W. Schaamte 12/08/2006
Polhuis, A. Commentaar (Hans van den Broek) 12/08/2006
Redactie Van de redactie 12/08/2006
Mik-van der Waal, M. de de dagen alle zeven (Deuteronomium 5,12-15) 22/07/2006
Mietus, L. Gunning en de theosofie 22/07/2006
Boom, W.H. ten Lang leve de voorzienigheid 22/07/2006
Kopmels, L.A. Leven in het vermoeden van een ander verhaal 22/07/2006
Kroesen, O. Heilseconomie en heilsgeschiedenis (I) 22/07/2006
Dekker, W.L. Barth en de NBV? 22/07/2006
Prakke, B. Reve’s betekenis 22/07/2006
Knetsch, F.R.J. Sprokkelingen van een kerkhistoricus – Een feestbundel 22/07/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Een martelaar en zijn nakomeling 22/07/2006
Reedijk-Boersma, L. Dit donkere boek 22/07/2006
Mik, B.B. de Judas drie keer 22/07/2006
Spijkerboer, A.A. De Farizeeën 22/07/2006
Prakke, B. Kathleen Ferrier op zolder 22/07/2006
Boom, W.H. ten Commentaar (Het goddelijk lichaam) 22/07/2006
Redactie Van de redactie 22/07/2006
Verbaan, P.A. De hoge bergen zijn voor de steenbokken (Psalm 104: 18) 01/07/2006
Stark, F. Met Sint Brandaan naar Kaap de Goede Hoop 01/07/2006
Boer, M.G.L. den Reizen en schrijven 01/07/2006
Prakke, B. De Harzreise van Heinrich Heine 01/07/2006
Mik-van der Waal, M. de De thuiskomst 01/07/2006
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Het geheim van het geluk) 01/07/2006
Polhuis, A. Een moedig boek 01/07/2006
Schoch, S.L. Gordel van God 01/07/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Reizigers 01/07/2006
Balk, C. Wyoming 01/07/2006
Boom, W.H. ten Zo gingen die beiden tezamen 01/07/2006
Klouwen, W. De muggen regeren, niet God! 01/07/2006
Polhuis, A. Commentaar (Wassenaar) 01/07/2006
Redactie Van de redactie 01/07/2006
Klouwen, W. Geen man van woorden (Exodus 4: 10-17) 10/06/2006
Patijn, C.L. Een brief van dr. C.L. Patijn 10/06/2006
Meijering, E.P. God als Heer van de geschiedenis? 10/06/2006
Spijkerboer, A.A. Barth en de geschiedenis 10/06/2006
Linden, T.G. van der Gods hand in de geschiedenis? 10/06/2006
Polhuis, A. Barth en de NBV 10/06/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Honderd jaar ‘The English Hymnal’ 10/06/2006
Prakke, B. Anne Wopke Vlieger: Hunkeren naar het paradijs 10/06/2006
Mönnich, C.W. C.W. Mönnich over Rembrandt 10/06/2006
Verbaan, P.A. De volgende ronde? Meijering in gesprek met Kuitert 10/06/2006
Dulk, M. den ‘Ik sterf van dorst nabij de koele bronnen’ (François Villon) 10/06/2006
Knetsch, F.R.J. Sprokkelingen van een kerkhistoricus 10/06/2006
Dekker, W.M. 100 jaar Gereformeerde Bond – 100 jaar Samuel Beckett 10/06/2006
Thoomes, D. Freud kon ook geestig zijn 10/06/2006
Boom, W.H. ten Commentaar (De preek van het jaar) 10/06/2006
Redactie Van de redactie 10/06/2006
Constandse, C. Meditatie n. a. v. Matteüs 17:1-9 20/05/2006
Stavenga, G.J. Bonhoeffer, Barth en de niet-religieuze interpretatie 20/05/2006
Kopmels, L.A. Zomaar wat (‘Verliefd op de kerk’) 20/05/2006
Zuurmond, R De Septuaginta (2) – Karakter 20/05/2006
Boer, M.G.L. den Bij een proefschrift over J.H. Gunning jr. 20/05/2006
Jong, A. de Heinrich Heine 20/05/2006
Noordegraaf, H. Honderd jaar Neue Wege 20/05/2006
Dubois, O.W. Pleidooi voor de klassiek-christelijke traditie 20/05/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – John Kenneth Galbraith 20/05/2006
Boom, W.H. ten Die pijl treft jou! Open brief aan At Polhuis 20/05/2006
Polhuis, A. Commentaar (Het WRR-Rapport) 20/05/2006
Redactie Van de redactie 20/05/2006
Schoch, S.L. De maagmens en de vraagmens (Mat 11: 25) 29/04/2006
Boer, Th. de Is geloven ‘redelijk’? (1) 29/04/2006
Boom, W.H. ten Commentaar (Bij de dood van Reve) 29/04/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Bij 4 en 5 mei – Twee ooggetuigen 29/04/2006
Zuurmond, R De Septuaginta (1) 29/04/2006
Spijkerboer, A.M. Een geschenk voor Hydepark 29/04/2006
Redactie Van de redactie 29/04/2006
Schoch, S.L. Ernst met de Bond 29/04/2006
Visser-Schroot, I.C. Tentoonstelling van J.F.S. Esser, de “onstuitbare verzamelaar”. 29/04/2006
Meijer, K. De andere wereld van J. Bruin – een antwoord van Kees Meijer 29/04/2006
Hulst, J.W. van Luther en Hitler, De historische oorsprong 29/04/2006
Spijkerboer, A.A. In je gevoel gezegend 29/04/2006
Thoomes, D. Over Popper en de zin van de geschiedenis 29/04/2006
Kouwenaar, G. Dag van de doden 29/04/2006
Reedijk-Boersma, L. Courage! Brieven van Ida Gerhardt 29/04/2006
Dulk, M. den ‘Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.’ (1 Johannes 4:16) 08/04/2006
Boer, M.G.L. den Ontmoetingen met Ernst Beker 08/04/2006
Kopmels, L.A. Ernst Beker als studentenpredikant (1955-1963) 08/04/2006
Constandse, C. De kortste eeuw of de derde dag? 08/04/2006
Ruis, H.J. Over de Drie Dagen van Pasen 08/04/2006
Schoch, S.L. Wenen in Brussel 08/04/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Geuren 08/04/2006
Verheul, C. Hemel en aarde 08/04/2006
Zuurmond, R Onze Vader (2) 08/04/2006
Boom, W.H. ten Vestdijk en zijn demonen 08/04/2006
Bakker, N.T. De tijd die blijft (II) – JHWH en de tijd 08/04/2006
Prakke, B. Muziek en oorlog (3) 08/04/2006
Balk, C. Verbaal 08/04/2006
Polhuis, A. Commentaar (Helmen) 08/04/2006
Redactie Van de redactie 08/04/2006
Wijer, E.J. de Grizzly Man, Mensenzoon (Marcus 1: 12, 13) 18/03/2006
Prakke, B. Augustinus en Hieronymus 18/03/2006
Spijkerboer, A.A. Zegetocht van de NBV – wat nu? 18/03/2006
Deurloo, K.A. Neemt u mij niet kwalijk 18/03/2006
Oussoren, P. Handen af van de NBV! 18/03/2006
Boer, M.G.L. den Een raam en een schilderij 18/03/2006
Bakker, N.T. De tijd die blijft (I) (fantastische vertellingen) 18/03/2006
Bruin, J. Over ‘de kerk’: wel verwachtingen, geen illusies 18/03/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Aardige mensen 18/03/2006
Wal, H. van de Reactie op ‘En de Papoea’s dan?’ 18/03/2006
Thoomes, D. Opvoeding in een open wereld 18/03/2006
Prakke, B. Muziek en oorlog (2) 18/03/2006
Polhuis, A. Villa Tannenberg 18/03/2006
Boom, W.H. ten Commentaar (het neusje van Zalm) 18/03/2006
Redactie Van de redactie 18/03/2006
Kopmels, L.A. Zien en zien is twee (Marcus 8:22-27) 25/02/2006
Knijff, H.W. de De weerloze waarheid en onze waarheden 25/02/2006
Stoevesandt, H. Gesprek tussen broeders – Antwoord aan H.W. de Knijff 25/02/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Walvissen, John Milton en Michiel de Ruyter 25/02/2006
Steeg, H. van der En de Papoea’s dan? 25/02/2006
Constandse, C. Hoop op een betere wereld en een beter boek 25/02/2006
Dulk, M. den ‘…keer omme, keer om, we kijken naar je!’ 25/02/2006
Prakke, B. Muziek en oorlog (I) 25/02/2006
Knetsch, F.R.J. Sprokkelingen van een kerkhistoricus – Jacobus Revius (slot) 25/02/2006
Spijkerboer, A.A. Heinrich Heine 25/02/2006
Polhuis, A. Commentaar (Cartoons) 25/02/2006
Redactie Van de redactie 25/02/2006
Nieuwpoort, A.G.L. van Wij worden gezien! (Markus 4: 35-41 en 6:45-56) 04/02/2006
Balk, C. Vaarwel aan de zeilen 04/02/2006
Spijkerboer, A.A. Luthers voorwoord bij de Brief aan de Romeinen 04/02/2006
Polhuis, A. Sharon 04/02/2006
Kopmels, L.A. De blijvende actualiteit van Bonhoeffer 04/02/2006
Dubois, O.W. Vreemdeling op aarde 04/02/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Rembrandt in romans 04/02/2006
Meijer, K. Waar of niet . . . 04/02/2006
Zuurmond, R Hemel en Aarde in het ‘Onze Vader’ 04/02/2006
Lensink, H. De woordenstrijd van Goliat en David 04/02/2006
Spijkerboer, A.A. Minimaal christendom bestaat niet 04/02/2006
Boom, W.H. ten Heeft Jezus Israëls ondergang geprofeteerd? 04/02/2006
Boer, M.G.L. den Bij de vijftigste sterfdag van Dr. O. Noordmans 04/02/2006
Boom, W.H. ten Commentaar (Ruim een jaar later…) 04/02/2006
Redactie Van de redactie 04/02/2006
Prakke, B. Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord (Lucas 2:35) 14/01/2006
Constandse, C. De crisis tussen de regels 14/01/2006
Polhuis, A. Liefde en lof 14/01/2006
Dekker, W.L. Verwondering waarover? 14/01/2006
Linden, T.G. van der Leven van verwondering 14/01/2006
Miskotte, H.H. Om vrijheid en veiligheid 14/01/2006
Schoch, S.L. We maken er ons wel druk over 14/01/2006
Bource, M. Tussen al het andere in – Uit het andere Amerika 14/01/2006
Wal, H. van de De synodale Oproep over Nieuw-Guinea in In De Waagschaal (III-slot) 14/01/2006
Thoomes, D. Kinderzegen 14/01/2006
Polhuis, A. Commentaar (Artikel 23) 14/01/2006
Redactie Van de redactie 14/01/2006