1
De linkse stem op rechts (commentaar)
2
Register 2023
3
Toekomst door ontregeling en verbeelding
4
Vergeving en herstel
5
Credo in gewone taal
6
Waarom ik christen ben (3): omdat de God van de Bijbel bestaat
7
Boven is onder ons. In respons op de reacties
8
Opnieuw Wet en Evangelie: het voorstel van Maarten Wisse (2)
9
Recht van spreken
10
Van de redactie

Door op de kolom koppen te klikken kunt u de betreffende kolom op alfabet of op jaartal rangschikken.

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
Constandse, C. De linkse stem op rechts (commentaar) 16/12/2023
Klerk J. de Register 2023 16/12/2023
Doevendans, C.H. Toekomst door ontregeling en verbeelding 16/12/2023
Smits C.J. Vergeving en herstel 16/12/2023
Verhagen S. Credo in gewone taal 16/12/2023
Dekker, W.M. Waarom ik christen ben (3): omdat de God van de Bijbel bestaat 16/12/2023
Benjamins, R. Boven is onder ons. In respons op de reacties 16/12/2023
Reeling Brouwer, R.H. Opnieuw Wet en Evangelie: het voorstel van Maarten Wisse (2) 16/12/2023
Nieuwpoort, A.G.L. van Recht van spreken 16/12/2023
Dekker, W.M. Van de redactie 16/12/2023
Doedens, U. Tutoyeren (commentaar) 18/11/2023
Doedens, U. Leven op de koude steen 18/11/2023
Klerk J. de Het duivelse pact van modernisme, monotheïsme en militarisme 18/11/2023
Doevendans, C.H. Ruimte voor personalisme 18/11/2023
Jong, D. de Impressies van de 40e International Barth Conference 18/11/2023
Reeling Brouwer, R.H. Opnieuw Wet en Evangelie: het voorstel van Maarten Wisse (1) 18/11/2023
Dekker, W.M. Waarom ik christen ben (2) 18/11/2023
Constandse, C. Zijn we het niet over veel meer eens? 18/11/2023
Verbaan, P.A. Mozes vraagt iets te veel (meditatie) 18/11/2023
Hertog, N. den Van de redactie 18/11/2023
Constandse, C. Post-truth (commentaar) 21/10/2023
Dulk, M. den Omkeer voor het leven 21/10/2023
Pieterse, W. Homelands 21/10/2023
Vos, P.H. Karl Barth en de oorlog in Oekraïne 21/10/2023
Reeling Brouwer, R.H. Oogst van het Zwitserse Barthjaar 21/10/2023
Bruin, J. ‘Zintuiglijk waarneembare werkelijkheden’ 21/10/2023
Verbaan, P.A. Parelduiken. Hannah Arendt over Augustinus 21/10/2023
Dubois, O.W. Jean-Christophe van Romain Rolland 21/10/2023
Dekker, W.M. Waarom ik christen ben (I) 21/10/2023
Klouwen, W. Droefenis (meditatie) 21/10/2023
Waal, H. de Van de redactie 21/10/2023
Doedens, U. overtoerisme (commentaar) 23/09/2023
Doedens, U. Aankondiging 23/09/2023
Slot, E. van 't Toch Tolkien lezen 23/09/2023
Kooi, K. van der ‘De eenheid ligt in de drieenige zelf’ 23/09/2023
Doevendans, C.H. Het nieuwe kerkgebouwtje 23/09/2023
Constandse, C. Boven wil iets onder en met ons 23/09/2023
Dekker, W.M. De god van Hegel 23/09/2023
Smits C.J. Wie is er onder ons? 23/09/2023
Hennecke, S. Misschien […] God tussen ons? 23/09/2023
Doedens, U. Benjamins’ liedboek (meditatie) 23/09/2023
Constandse, C. Van de redactie 23/09/2023
Constandse, C. Gaan kapitalisme en democratie wel samen? (commentaar) 26/08/2023
Dulk, M. den Verlossing: Openbaring van Johannes (5) 26/08/2023
Waal, H. de Tijd om te praten: een opmerkelijk debat over vrede in Oekraïne 26/08/2023
Constandse, C. Leren of repareren? 26/08/2023
Pieterse, W. Danilo Kiš: Homo poëticus 26/08/2023
Selm. M. van Het paard van Pablo 26/08/2023
Boer, D. de Van kleine ziel tot heilig weten 26/08/2023
Reeling Brouwer, R.H. Couperus herlezen, speciaal de Komedianten 26/08/2023
Elbers, M. Heilzame grens (meditatie) 26/08/2023
Klerk J. de Van de redactie 26/08/2023
Doedens, U. Beam (commentaar) 01/07/2023
Pieterse, W. Een diep verborgen herrinering 01/07/2023
Doevendans, C.H. Bovenkamer en gastvrijheid 01/07/2023
Ronde, F. de O hoofd vol bloed en wonden. Over de film ‘De man uit Rome’ 01/07/2023
Wessel, C.C. ’s Zondags ga ik naar de kerk 01/07/2023
Dulk, M. den Weeën: Openbaring van Johannes 01/07/2023
Bruin, J. Einde of nieuw begin? 01/07/2023
Wahl R. Bach onder de theologen 01/07/2023
Doedens, U. ‘Un jour pourtant’ – de eschatologie van Jean Ferrat 01/07/2023
Boersma, H. Volle netten in het verpleeghuis 01/07/2023
Mik, M. de De tekst versterken met je leven 01/07/2023
Smits C.J. Noach deed alles (meditatie 01/07/2023
Doevendans, C.H. Van de redactie 01/07/2023
Dekker, W.M. (van de redactie) 27/05/2023
Constandse, C. De helden van de zorg (commentaar) 27/05/2023
Westerduin, M. Van U is de toekomst 27/05/2023
Gooijer A. De apocalyptische Paulus: gaat de wereld ten onder? 27/05/2023
Ouwerkerk, M.J. Waar ben ik? 27/05/2023
Blei, K. De eschatologie van Bram van de Beek 27/05/2023
Doevendans, C.H. De apocalyptische stad van Jacques Ellul 27/05/2023
Dulk, M. den Ontsluiting: Openbaring van Johannes (3) 27/05/2023
Verbaan, P.A. Tussen hype en hoop- De Apocalyps lezen met Catherine Keller 27/05/2023
Dubois, O.W. ”Die laatste leevensjaren van den mensch zijn wel verschrikkelijk.” Van Eeden zijn ouderdom 27/05/2023
Constandse, C. ‘De hoop die in u is’ (meditatie) 27/05/2023
Hertog, C.C. den Om vrede (van de redactie) 29/04/2023
Klerk J. de De menigte en de enkeling (meditatie) 29/04/2023
Dekker, W.M. De poëzie, de dood van God en Wessel ten Boom 29/04/2023
Wessel, C.C. Verliefdheid en droefheid bij Wessel ten Boom en Herman Gorter 29/04/2023
Baggerman-Van Poperingen, E. Ode aan de inefficiëntie 29/04/2023
Nierop, J. ‘… een perfide insinuatie. Of wat bedoelde je met je tweet?’ – Twee Duitse theologen over de oorlog in Oekraïne 29/04/2023
Pals, H. Barths wapenrusting Gods 29/04/2023
Smits C.J. Doordacht spreken over God: hebben we daar nog tijd voor? 29/04/2023
Dulk, M. den Er moet iets gebeuren! Openbaring van Johannes (2) – Openbaring 1-3 29/04/2023
Doedens, U. Huub Oosterhuis dichtbij en ver weg (commentaar) 29/04/2023
Doevendans, C.H. In de Waagschaal 52.4 – Big history en christelijk geloof (van de redactie) 01/04/2023
Hertog, C.C. den Red jezelf! (meditatie) 01/04/2023
Groot G. Het geschenk aan de wereld – Larry Siedentop over christendom en secularisme 01/04/2023
Dekker, W.M. ‘De religie van de uittocht uit de religie’ – Marcel Gauchet over christendom en moderniteit 01/04/2023
Smits, N.C. Geen excuus voor slavernijverleden 01/04/2023
Doevendans, C.H. Volksgemeenschap en volksconfessie – Van der Leeuw en zijn ‘Balans van Nederland’ 01/04/2023
Ronde, F. de Het kruis van de werkelijkheid – Over ‘De menselijke onderneming’ van Otto Kroesen 01/04/2023
Polhuis, A. De stoel van Van Veldhuizen 01/04/2023
Bruin, J. Max Reger als grensganger 01/04/2023
Dulk, M. den Openbaring van Johannes – Een ervaring om te lezen 01/04/2023
Doedens, U. Pippi (commentaar) 01/04/2023
Constandse, C. Een stem in het gebeuren (van de redactie) 05/03/2023
Manen, G. van The Mind of Christ (meditatie) 05/03/2023
Doevendans, C.H. Balans van Nederland – Graven met Gerardus van der Leeuw 05/03/2023
Wessel, C.C. Een inspirerende ruïne – De ‘Pastorale Sociologie’ van Willem Banning 05/03/2023
Doedens, U. Authenticiteit teveel – Over ‘Olive Kitteridge’ van Elizabeth Strout 05/03/2023
Venemans, B.A. Een preek van Barth over de Titanic 05/03/2023
Boersma, H. God heeft mensen nodig – Een klassieker van Abraham Joshua Heschel opnieuw vertaald 05/03/2023
Dubois, O.W. Innerlijke vrijheid en menselijkheid – De wereld van Etty Hillesum 05/03/2023
Gaalen, Wouter van De toorn van God bij Paulus in Romeinen 1 05/03/2023
Nierop, J. Vrijheid in de beperking – Meijering over Barth 05/03/2023
Constandse, C. Vredesproces (commentaar) 05/03/2023
Doevendans, C.H. Postkolonialisme (van de redactie) 04/02/2023
Verbaan, P.A. Moed (meditatie) 04/02/2023
Liere, Lucien van Postkolonialisme en het archief van de geschiedenis 04/02/2023
Jong-Kumru, Wietske de Postkoloniale theologie in Afrika 04/02/2023
Setio, Robert Dekolonisatie van de theologie in Indonesië 04/02/2023
Reeling Brouwer, R.H. Nederlandse geestverwanten van Barth en de Indonesische vrijheidsoorlog – Een voorlopig literatuurbericht 04/02/2023
Doevendans, C.H. Postkolonialisme en westerse moderniteit – Spanning tussen metropool en periferie 04/02/2023
Constandse, C. Ver van huis – Over geloof en theologie in de koloniale verhouding 04/02/2023
Hertog, G.C. den Een vrij leerhuis in een bezet land – Nieuw Verzameld Werk van Miskotte 04/02/2023
Doedens, U. Tout savoir (commentaar) 04/02/2023
Dekker, W.M. Tussen de tijden (van de redactie) 07/01/2023
Dekker, W.M. Tegen de moedheid (meditatie) 07/01/2023
Doevendans, C.H. Tussen kerk en hanger – de ‘nijdige bewogenheid’ van architect A.U. Ingwersen 07/01/2023
Noordergraaf, Herman D.F. Malan – profeet van de apartheid 07/01/2023
Dekker, W.M. Profeet, priester, oorlog: een fragment uit Miskottes Hoofdsom der historie 07/01/2023
Bruin, J. De strakke polder 07/01/2023
Doedens, U. Matthias Claudius 07/01/2023
Doedens, U. Drempelgebed 07/01/2023
Wiersma, Frans De viering van het sacrament 07/01/2023
Dekker, W.M. Onno Zijlstra over authenticiteit 07/01/2023
Ronde, F. de Een accuraat en actueel portret 07/01/2023
Constandse, C. De oorlog en de rechtstaat (commentaar) 07/01/2023