1
Het anti-discriminatiebeginsel
2
Over het publieke belang van theologie
3
Alle dingen concreet – en toch abstract
4
Het fides informis – scheidslijn tussen katholiek en protestant?
5
Hoopvolle solidariteit
6
Alle dingen nieuw
7
‘Ik ben het geweest’
8
Indrukwekkende apologie?
9
Het jodendom eren?
10
Van de redactie

Door op de kolom koppen te klikken kunt u de betreffende kolom op alfabet of op jaartal rangschikken.

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
Dekker, W.M. Het anti-discriminatiebeginsel 12/12/2020
Waanders, S. Over het publieke belang van theologie 12/12/2020
Constandse, C. Alle dingen concreet – en toch abstract 12/12/2020
Verbaan, P.A. Het fides informis – scheidslijn tussen katholiek en protestant? 12/12/2020
Zoutendijk, A. Hoopvolle solidariteit 12/12/2020
Hoogen, A.J.M. van den Alle dingen nieuw 12/12/2020
Wessel, C.C. ‘Ik ben het geweest’ 12/12/2020
Boer, D. Indrukwekkende apologie? 12/12/2020
Elbers, M. Het jodendom eren? 12/12/2020
Redactie Van de redactie 12/12/2020
Hertog, C.C. den Meditatie – Bezittelijke voornaamwoorden 14/11/2020
Hof, E en J.A. Roetman Over de vrijheid van geweten, 10 jaar Hagenpreken in Vlaanderen 14/11/2020
Boom, W.H. ten Daar ben ik in hun midden 14/11/2020
Blei, K. Het Nicenum opnieuw voor het voetlicht 14/11/2020
Doedens, U. De religiositeit van Beethoven 14/11/2020
Pieterse, W. Verloren moederland, vlucht en ballingschap in de poëzie van Paul Celan  14/11/2020
Dubois, O.W. Romantiek en eeuwigheidsverlangen: Novalis 14/11/2020
Noordegraaf, H. Richard Henry Tawney, kapitalisme en kerk 14/11/2020
Dekker, W.M. Gods linker- en rechterhand: Miskotte en de voorzienigheid (2) 14/11/2020
Doedens, U. Commentaar – Pfarrernotbund 14/11/2020
Klerk J. de Van de redactie 14/11/2020
Klouwen, W. Meditatie – Uw vrijmoedigheid  (Hebreeën 10:35) 17/10/2020
Spek, W. van der Exwegetische miniatuur 17/10/2020
Dubois, O.W. Europese Traditie contra Verlichting en Romantiek. Over Andreas Kinnegings De onzichtbare Maat 17/10/2020
Reeling Brouwer, R.H. Een reactie als reformatorisch theoloog op De onzichtbare maat 17/10/2020
Kal, V. De grenzen van het land 17/10/2020
Polhuis, A. Het pacifisme van Bonhoeffer 17/10/2020
Noordegraaf, H. Bonhoeffer en Gandhi. Een stem uit India 17/10/2020
Pieterse, W. ‘diese unerhörte Anspruch’[1] 17/10/2020
Dekker, W.M. Miskotte en de voorzienigheid. Een reactie op de reacties. 17/10/2020
Bruin, J. Het ferment van het Westen 17/10/2020
Dekker, W.M. Commentaar – Intelligentie en lockdown 17/10/2020
Redactie Van de redactie 17/10/2020
Selm. M. van Ichthus 19/09/2020
Constandse, C. Toen, daar, ergens – en nu? 19/09/2020
Smedema, I. Miskotte en zijn preek ten tijde van de watersnood 19/09/2020
Rijswijk, N.J. van Onderscheidingen 19/09/2020
Doedens, U. Bokrijks Bruegel 19/09/2020
Zanden, G. van Toen onze Barth een Barthje was (deel 2) 19/09/2020
Polhuis, A. Wisse gaat aan Barth voorbij 19/09/2020
Spek, W. van der Exegetische miniatuur – Genesis 1: 1-3 en 2: 1-3 19/09/2020
Klerk J. de Zondig dapper, maar geloof nog dapperder! 19/09/2020
Elbers, M. Commentaar – Woke of Red Pill: inwijding vereist 19/09/2020
Redactie van de redactie 19/09/2020
Klerk J. de Meditatie – Matteus 10:34 22/08/2020
Smedema, I. In memoriam prof. dr. A. (Aad) van Egmond 22/08/2020
Spek, W. van der Exegetische miniatuur – Psalm 87 22/08/2020
Kroesen, O. De staat van Israël 22/08/2020
Rejchrt, M. Filosoof Ladislav Hejdánek (1927-2020): Niet bevreesd zijn, maar geloven 22/08/2020
Hof, E. en C. Cornell De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels (II) 22/08/2020
Kal, V. Ballingschap 22/08/2020
Boom, W.H. ten Het eerste gedicht van Achterberg 22/08/2020
Doedens, U. Commentaar – De samenleving als helpdesk 22/08/2020
Redactie Van de redactie 22/08/2020
Constandse, C. Met ongewassen handen! (Markus 7:1-23) 04/07/2020
Doedens, U. De wereldwijde binnenkamer – afzondering als kans 04/07/2020
Verhagen, P.J. Binnenruimte: een psychisch apparaat, het zelf en de ziel 04/07/2020
Pos, S. Een gevangeniscel 04/07/2020
Constandse, C. Het verlangen de ziel de ruimte te geven 04/07/2020
Elbers, M. Tegen de hypocrisie van de ‘identiteit’: De binnenkamer als religiekritiek 04/07/2020
Boom, W.H. ten Binnenkamer 04/07/2020
Doevendans, C.H. Woning en stad op anderhalve meter 04/07/2020
Verbaan, P.A. Vang ons de vossen! 04/07/2020
Constandse, C. De binnenkamer in de tijd van Jezus en in de onze 04/07/2020
Klerk J. de De binnenkamer als plek van waarachtigheid   04/07/2020
Manen, G. van De binnenkamer als frontlinie 04/07/2020
Onderstal, R. Sociale media: verrijking voor de binnenkamer! 04/07/2020
Boersma, H. Open kerk in een gesloten wereld 04/07/2020
Dijk, A. van Zelfbezinning tussen 5 mei en 15 augustus 2020 04/07/2020
Pieterse, W. Ironisch heroïsme 04/07/2020
Spek, W. van der Exegetische miniatuur – Psalm149 04/07/2020
Dekker, W.M. Commentaar – George Floyd 04/07/2020
Redactie van de redactie 04/07/2020
Hertog, G.C. den Waarom Bonhoeffer naar Gandhi wilde – en uiteindelijk niet ging 30/05/2020
Slot, E. van 't De brief van Bonhoeffer aan Gandhi (oktober 1934) 30/05/2020
Doedens, U. meditatie – Kans 30/05/2020
Reeling Brouwer, R.H. Jacob Taubes over de vijanden in de Romeinenbrief 30/05/2020
Westra, L.H. Messiaanse exegese – feestbundel voor Rinse Reeling Brouwer 30/05/2020
Hof, E. en C. Cornell De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels 30/05/2020
Bruin, J. Verstilling 30/05/2020
Visser 't Hooft, C. en Roetman, J. De epidemie breekt los – herderschap breekt baan 30/05/2020
Spek, W. van der Exegetische miniatuur – Psalm 117 30/05/2020
Elbers, M. commentaar – Gezondheid! 30/05/2020
Redactie van de redactie 30/05/2020
Wessel, C.C. Chris Rutenfrans over euthanasie en over de Coronacrisis 02/05/2020
Elbers, M. Meditatie – Pinksteren in de coronawoestijn 02/05/2020
Constandse, C. Predikant in coronatijd 02/05/2020
Dijk, A. van Het nieuwe normaal 02/05/2020
Verbaan, P.A. 75 jaar vrijheid – ook van stereotypen? 02/05/2020
Dekker, W.M. “Niet erachter en nog minder erbuiten, maar erboven en erin.” 02/05/2020
Doedens, U. Het feest der feesten 02/05/2020
Visser 't Hooft, C. en Roetman, J. Verzuchting en hoop 02/05/2020
Klerk J. de Geen held of heilige, maar mens 02/05/2020
Dekker, W.M. Commentaar – De kus van Franciscus 02/05/2020
Redactie Van de redactie 02/05/2020
Hertog, C.C. den Meditatie – Markus 14:27 v. 04/04/2020
Nieuwpoort, A.G.L. van Groot geleerde, hartstochtelijk theoloog 04/04/2020
Wessel, C.C. Bijbelvertalen en het verlangen naar het sublieme 04/04/2020
Manen G. G. van Leerhuis vandaag 04/04/2020
Dijk, A. van The Lehrhaus, een praktische aanpak 04/04/2020
Pieterse, W. Rijk en aardig 04/04/2020
Constandse, C. Schrikkeltheologie 04/04/2020
Boersma, H. Verlangen naar God 04/04/2020
Spek, W. van der Exegetische Miniatuur – Psalm 114 04/04/2020
Verbaan, P.A. De ziel laat zich moeilijk vangen II 04/04/2020
Elbers, M. Commentaar – Corona Blues 04/04/2020
Redactie Van de redactie 04/04/2020
Verbaan, P.A. De ziel laat zich moeilijk vangen (I) 08/03/2020
Verbaan, P.A. Meditatie – Geloof als voorkennis 08/02/2020
Doedens, U. Tussen 08/02/2020
Constandse, C. Een vrij volk in spe 08/02/2020
Wessel, C.C. ‘Als de Heer een deur sluit…’ 08/02/2020
Boom, W.H. ten Broederschap en armoede 08/02/2020
Elbers, M. Bij het begin beginnen 08/02/2020
Pieterse, W. Iedereen deugt op het lege stadsplein 08/02/2020
Kal, V. Het land binnengaan 08/02/2020
Dekker, W.M. Commentaar – Leve het celibaat 08/02/2020
Redactie Van de redactie 08/02/2020
Dekker, W.M. Anno Domini 11/01/2020
Doedens, U. De messiaanse speelman 11/01/2020
Kal, V. ‘Land’ als religieuze categorie in Torah 11/01/2020
Constandse, C. Waarlijk God, waarlijk mens, maar waarlijk Joods? 11/01/2020
Dekker, W.M. Bavincks bezonnenheid 11/01/2020
Wessel, C.C. Extinction Rebellion, Paulus en de klimaatapocalyps 11/01/2020
Hoorn S. van Wat in het voorbijgaan is blijven liggen. Over Adorno en de traditie 11/01/2020
Kamp, W. van de Het enigma van de godsdienstige Amerikanen 11/01/2020
Spek, W. van der Exegetisch miniatuur 11/01/2020
Elbers, M. Lezen anno 2020 11/01/2020
Redactie Van de redactie 11/01/2020