1
De tweede Barmer these
2
Onnutte slaven
3
Theocratie (Psalm 33: 12a)
4
‘Hier is Arie’
5
Groet uit Bazel
6
Karl Barths leer over de twee rijken
7
Interview met Arie Spijkerboer
8
Barmen en Antichrist
9
Geen kerk naar believen
10
Wat de vierde these van Barmen mij toch te denken geeft

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
Kopmels, L.A. De tweede Barmer these 22/12/2009
Klouwen, W. Onnutte slaven 22/12/2009
Knijff, H.W. de Theocratie (Psalm 33: 12a) 12/12/2009
Boer, M.G.L. den ‘Hier is Arie’ 12/12/2009
Stoevesandt, H. Groet uit Bazel 12/12/2009
Spijkerboer, A.A. Karl Barths leer over de twee rijken 12/12/2009
Mik-van der Waal, M. de Interview met Arie Spijkerboer 12/12/2009
Doedens, U. Barmen en Antichrist 12/12/2009
Verbaan, P.A. Geen kerk naar believen 12/12/2009
Constandse, C. Wat de vierde these van Barmen mij toch te denken geeft 12/12/2009
Polhuis, A. De staat als weldaad 12/12/2009
Boom, W.H. ten Kennen wij onszelf? 12/12/2009
Wessel, C.C. Commentaar (Christelijk onderwijs) 12/12/2009
Redactie Van de redactie 12/12/2009
Constandse, C. Met de rug tegen de muur (Ef. 2: 14vv) 21/11/2009
Balk, C. Synchroon Amerikaans 21/11/2009
Lamfers, W.J. Roemenië 20 jaar na 1989 21/11/2009
Kopmels, L.A. De tragiek van de ‘Wende’ 21/11/2009
Noordegraaf, H. Oproep tot spiritueel ontwaken 21/11/2009
Polhuis, A. De dingen die voorbijgaan en komen 21/11/2009
Schoch, S.L. Bidden met At Polhuis 21/11/2009
Pettinga, P. Kritische noot bij commentaar 21/11/2009
Boom, W.H. ten Van Agt, de Palestijnen en Israël 21/11/2009
Reedijk-Boersma, L. ‘In Gods geweldig licht’ 21/11/2009
Liagre Böhl, H. de De poëzie van Psalm 103 21/11/2009
Wetering, L. van den De goedertierenheid en trouw van Breukelman 21/11/2009
Kohlbrugge, H. Antwoord aan de Kruijf 21/11/2009
Boer, M.G.L. den Nationale synode 21/11/2009
Ligten, A.J.P. van Tegen het angstige burgerschap 21/11/2009
Polhuis, A. Commentaar (Investeren) 21/11/2009
Redactie van de redactie 21/11/2009
Klouwen, W. Geen onderscheid (Rom. 3: 11) 31/10/2009
Meijering, E.P. Kennis van God en van de mens bij Calvijn 31/10/2009
Spijkerboer, A.A. Karl Barth over echte mystiek 31/10/2009
Eck, J. van Op zoek naar wijsheid – Over de eerste woorden van Calvijns Institutie 31/10/2009
Parlevliet, D. Johannes Calvijn 31/10/2009
Reeling Brouwer, R.H. het theoertisch anti-humanisme van Calvijn 31/10/2009
Wursten, D. Ondank is ’s werelds loon of ere wie ere toekomt 31/10/2009
Dulk, M. den Hoe behoedzaam, maar ingenieus schreef Calvijn zijn eerste zin! 31/10/2009
Polhuis, A. Angstige burgers 31/10/2009
Schilder, C. Is de God van de bijbel dezelfde als Allah van de Koran? 31/10/2009
Zuurmond, R De theologie van de Nieuwe Bijbelvertaling 31/10/2009
Constandse, C. De God van de NBV 31/10/2009
Polhuis, A. Commentaar (Hedwigepolder) 31/10/2009
Redactie Van de redactie 31/10/2009
Knijff, H.W. de De God van de Islam (Luk. 17: 18) 10/10/2009
Kruijf, G.G. de Navraag over Calvijn 10/10/2009
Polhuis, A. De fronten van vandaag – In gesprek met Rochus Zuurmond 10/10/2009
Zuurmond, R Epiloog. Problemen 10/10/2009
Kruijf, G.G. de Basic over Biezeveld 10/10/2009
Constandse, C. Verder met de scherven – Meegedacht met Biezeveld 10/10/2009
Kooi, A. van der Kan het anders? – God in alledag: het denkproject van Kune Biezeveld 10/10/2009
Boom, W.H. ten Op weg naar Weimar – van Luther naar Goethe 10/10/2009
Wolzak, H. Het Molotov – Von Ribbentrop pact (II) 10/10/2009
Meijer, H. Wachten op de kairos 10/10/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De zegen van de zondag) 10/10/2009
Thoomes, D. Geschiedschrijving 10/10/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Dries van Agt) 10/10/2009
Boom, W.H. ten Van de redactie 10/10/2009
Stark, F. “Mogen de stedelingen opbloeien als het groene kruid” (Ps. 72: 16) 19/09/2009
Nieuwpoort, A.G.L. van Beste Hebe 19/09/2009
Jongeneel, J.A.B. Alzo lief heeft God de moslim wereld gehad 19/09/2009
Boer, M.G.L. den Al dat geweld 19/09/2009
Boom, W.H. ten Erasmus heeft het gewonnen – notities bij Hans Achterhuis 19/09/2009
Schoch, S.L. Beelden praten niet, ze spreken 19/09/2009
Rilke, R.M. Het sterrenbeeld ‘Ruiter’ kennen we niet 19/09/2009
Wolzak, H. Hte Molotov – Von Ribbentroppact 19/09/2009
Meijering, E.P. Hoog en laag in de christologie – Bepalend voor de relatie tussen joden en christenen? 19/09/2009
Polhuis, A. Commentaar (Bouzerda) 19/09/2009
Redactie Van de redactie 19/09/2009
Spijkerboer, A.A. Ten afscheid 19/09/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Links en linkser) 19/09/2009
Bouma, H. Geen biografie, maar toch… 19/09/2009
Dekker, W.M. Met Alain Badiou in gesprek over Paulus 19/09/2009
Spijkerboer, A.A. Overpeinzing bij Achterhuis 19/09/2009
Boer, M.G.L. den Een eeuwig huis (Pred. 12: 5) 29/08/2009
Reedijk-Boersma, L. Warte nur, balde ruhest du auch 29/08/2009
Constandse, C. Over marquardt en de christelijke belijdenis van Jezus de Jood 29/08/2009
Smalbrugge-Hack, C. Scheiding en trouw 29/08/2009
Dekker, W.M. Een geniale anti-filosoof? – Alain Badiou over Paulus 29/08/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Zijn mooiste zomer) 29/08/2009
Kohlbrugge, H. De brief aan de synode – Over het gesprek met de Islam 29/08/2009
Wessel, C.C. Oorzaken van de opkomst van Geert Wilders (III): Immigratie en Islam 29/08/2009
Spijkerboer, A.A. In memoriam Jacob van der Wiel (1913-2009) 29/08/2009
Wiel. J. van der Religieus misnoegen 29/08/2009
Schoch, S.L. Kampeert God in Frankrijk? 29/08/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Polen) 29/08/2009
Redactie Van de redactie 29/08/2009
Doedens, U. Lankmoedigheid (Spr. 14: 29) 08/08/2009
Wessel, C.C. Oorzaken van de opkomst van Geert Wilders (II): De bohémien 08/08/2009
Dubois, O.W. De verheven gewoonheid van Nijhoff 08/08/2009
Verbaan, P.A. Een anti-historiserende uitleg van het Apostolicum 08/08/2009
Doedens, U. Zuurmonds verzet 08/08/2009
Kopmels, L.A. Israël ter discussie 08/08/2009
Kolk, J. van der De existenmtie van de gemeente voor Israël – Een reactie op A.A. Spijkerboer 08/08/2009
Reedijk-Boersma, L. Het Ida Gerhardt genootschap 08/08/2009
Boer, M.G.L. den Simon Vinkenoog (1928-2009), een bewegelijke man 08/08/2009
Constandse, C. Marquardt, de kruisiging en het joodse nee 08/08/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Hummeltje) 08/08/2009
Polhuis, A. Commentaar (Netanjahoe) 08/08/2009
Redactie Van de redactie 08/08/2009
Mik-van der Waal, M. de Het lijden van onze tijd (Rom. 8: 18) 18/07/2009
Klouwen, W. Het Bureau van J.J. Voskuil 18/07/2009
Boer, M.G.L. den John Donne en zijn Ann in een roman 18/07/2009
Kopmels, L.A. Biljarten om half tien 18/07/2009
Doedens, U. Het melancholieke dier 18/07/2009
Mik-van der Waal, M. de Het verdriet van de oorlog 18/07/2009
Spijkerboer, A.A. Mensen en Stalingrad 18/07/2009
Wessel, C.C. Oorzaken van de opkomst van Geert Wilders (I) 18/07/2009
Kohlbrugge, H. Een uitnodiging die we niet mogen aannemen 18/07/2009
Boom, W.H. ten Een goede buur en verre vriend 18/07/2009
Polhuis, A. Barth en Islam 18/07/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Madoffs mateloosheid) 18/07/2009
Redactie Van de redactie 18/07/2009
Kopmels, L.A. Blijft in Mij (Johannes 15: 4) 27/06/2009
Boom, W.H. ten Eisenach 27/06/2009
Muis, J. Een onontwijkbare vraag 27/06/2009
Wijsen, F. een Rooms Katholieke visie op de relatie met moslims 27/06/2009
Bouma, H. D’Souza’s apologie van het christendom 27/06/2009
Reedijk, W. Hans Groenewegen en Luceberts handschrift 27/06/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Naar de Calvijntentoonstelling in de Grote kerk van Dordrecht 27/06/2009
Dulk, M. den Calvijn en de kerk 27/06/2009
Dubois, O.W. De bloei van het orthodox protestantisme 27/06/2009
Reedijk-Boersma, L. Hans Werkman, bijeen met man en muis 27/06/2009
Doedens, U. Jona missionaris 27/06/2009
Houweling, F. Diepere oorzaken van miscommunicatie 27/06/2009
Boer, E. de God, Goda, Allah 27/06/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Mijn achtertuin) 27/06/2009
Polhuis, A. Commentaar (Iets gemeenschappelijks?) 27/06/2009
Redactie Van de redactie 27/06/2009
Verbaan, P.A. Rain down, holy spirit (Ez. 11: 19) 06/06/2009
Gijsbertsen, B. Een persoonlijk verslag van een opmerkelijke promotie 06/06/2009
Smalbrugge-Hack, C. Islam en christendom 06/06/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – De roman 1984 zestig jaar 06/06/2009
Spijkerboer, A.A. De existentie van de gemeente voor Israël 06/06/2009
Doedens, U. Handboek strandt op ongeloof 06/06/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Romanliteratuur) 06/06/2009
Dulk, M. den Calvijn en de bisschop 06/06/2009
Boom, W.H. ten Beatrix en Ramsey op één bankje 06/06/2009
Dekker, W.M. Theologie na Pinksteren 06/06/2009
Thoomes, D. Godsdienstige vorming bij Langeveld 06/06/2009
Morgenstern, C. Herr Meier 06/06/2009
Grandia, B. Een kaars voor Karst T. 06/06/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Barmen 2009) 06/06/2009
Redactie Van de redactie 06/06/2009
Polhuis, A. Commentaar (JSF) 18/05/2009
Klouwen, W. Zalig hij die durft geloven (Rom. 4: 20) 16/05/2009
Schoch, S.L. Hebe Kohlbrugge 95 jaar 16/05/2009
Prudky, M. Laudatio 16/05/2009
Achterhuis, H. Leven in waarheid 16/05/2009
Kohlbrugge, H. Dank 16/05/2009
Amersfoort, J. van Ontstoken kaarsen 16/05/2009
Miskotte, H.H. H.C. Touw in de jaren 1940-1945 16/05/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Na de oorlog 16/05/2009
Boom, W.H. ten Eine Sommerreise 16/05/2009
Pronk, M. De (on)redelijkheid van het geloof 16/05/2009
Balk, C. Tijdgenoten 16/05/2009
Prosman, H.J. Eindeloze rivaliteit 16/05/2009
Valerius, A. Bevrijding 16/05/2009
Visser-Schroot, I.C. Een Odysseus uit Bagdad 16/05/2009
Spijkerboer, A.A. Waar het echt op aankomt 16/05/2009
Redactie Van de redactie 16/05/2009
Mik-van der Waal, M. de Edmund Gosse, Father and Son 25/04/2009
Smedes, T.A. De mens: een paradox in religieus en evolutionair perspectief 25/04/2009
Schenderling, J. Evolutie & ethiek 25/04/2009
Spijkerboer, A.A. Schepping en evolutie 25/04/2009
Doedens, U. Bij de wilde dieren 25/04/2009
Kruijf, G.G. de Darwin en het geloof in God, de Schepper 25/04/2009
Stark, F. Liturgie van het leven Ez. 30: 8-10) 25/04/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De bom die niet ontplofte) 25/04/2009
Stip, K. Op een aap 25/04/2009
Deurloo, K.A. ‘Laat ons…’ Genesis 1:26 en 11:7 25/04/2009
Polhuis, A. Een gemeenschappelijk fundament? 25/04/2009
Stip, K. Op een aapje 25/04/2009
Dulk, M. den Theologie tot op de graat 25/04/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Daar is moed voor nodig) 25/04/2009
Spijkerboer, A.A. Van de redactie 25/04/2009
Prakke, B. ‘En toen die mensen hoorden dat Jezus leefde en door Maria was gezien, toen geloofden ze het niet.’ (Marcus 16: 11) 04/04/2009
Zuurmond, R Wederopstanding der doden 04/04/2009
Boer, M.G.L. den Pasen in Hippo 04/04/2009
Boom, W.H. ten Mark Wildschut vertaalt Barth (II) 04/04/2009
Bouma, H. Paulus ‘hermenselijkt’ 04/04/2009
Schulte Nordholt, J.W. Blumhardt 04/04/2009
Parlevliet, D. De Calvijnkapel – Een verhaal 04/04/2009
Kal, V. Elie Wiesel en de betekenis van de Shoah 04/04/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Sterven bij het leven) 04/04/2009
Constandse, C. Nu nog mooier! 04/04/2009
Hensen, H. Fanfare 04/04/2009
Spijkerboer, A.A. Meditaties over Shakespeare 04/04/2009
Polhuis, A. Commentaar (Verlegenheid) 04/04/2009
Redactie Van de redactie 04/04/2009
Constandse, C. Beleggingsadvies (Matteüs 16:21-28) 14/03/2009
Anoniem Ghequetst ben ic van binnen 14/03/2009
Boom, W.H. ten Mark Wildschut vertaalt Barth 14/03/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Wegen 14/03/2009
Dulk, M. den Calvijn en de democratie 14/03/2009
Polhuis, A. Oorlog in het nieuws 14/03/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Student vóór 1968) 14/03/2009
Reedijk-Boersma, L. Teksten voor de toekomst 14/03/2009
Slageren, J. van Het Jeruzalem van Europa 14/03/2009
Klouwen, W. Vragen van een welwillende 14/03/2009
Smalbrugge-Hack, C. Wie is mijn naaste? 14/03/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Vaticanologie) 14/03/2009
Redactie Van de redactie 14/03/2009
Mik-van der Waal, M. de Laat u verzoenen met God (Korintiërs 5,19-6,2) 21/02/2009
Meijering, E.P. Barth over de Joden (II) 21/02/2009
Dool, A. van den Tenach en triniteit 21/02/2009
Zuurmond, R Vergeving van zonden 21/02/2009
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De jeugd van ‘68) 21/02/2009
Kroesen, O. Christelijke spiritualiteit en globalisering 21/02/2009
Dijk, A. van Toespraak tot de hoofden 21/02/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Calvijn en het calvinisme 21/02/2009
Spijkerboer, A.A. Over Israël 21/02/2009
Revius, J. Dry personen 21/02/2009
Blankesteijn, H. De makke van radio 1 21/02/2009
Boer, M.G.L. den Zoektocht naar de vader 21/02/2009
Reedijk-Boersma, L. ‘Het lot van de familie Meijer’ 21/02/2009
Polhuis, A. Commentaar (Patriottisme) 21/02/2009
Redactie Van de redactie 21/02/2009
Polhuis, A. Wie is als de Heer (Micha 7) 31/01/2009
Boom, W.H. ten God doet recht 31/01/2009
Doedens, U. Vanwaar en waarheen? – Genesis 16: 8 31/01/2009
Meijering, E.P. Barth over de Joden 31/01/2009
Mik-van der Waal, M. de Het roer moet om! 31/01/2009
Bource, M. Tussen al het andere in – Over engelen 31/01/2009
Kopmels, L.A. De wereld als schepping 31/01/2009
Zuurmond, R Een heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen 31/01/2009
Spijkerboer, A.A. Van de Beek over de hel 31/01/2009
Thoomes, D. Van readymade tot neostijl 31/01/2009
Palestijns Bijbelgenootschad e.a. Gaza, Israël 31/01/2009
Bouma, H. Nogal persoonlijk 31/01/2009
Adama van Scheltema, C.S. De dijk 31/01/2009
Boom, W.H. ten Commentaar (Geen commentaar) 31/01/2009
Redactie Van de redactie 31/01/2009
Boer, M.G.L. den Epifanie (II Tim. 4:8, slot) 10/01/2009
Constandse, C. Het feest van de secularisatie. een paar opmerkingen bij het kerstfeest 10/01/2009
Kopmels, L.A. De mens als schepsel 10/01/2009
Mik-van der Waal, M. de Home – Gilead revisited 10/01/2009
Zuurmond, R De Heilige Geest 10/01/2009
Stam, J.W. De Römerbrief van Marquardt 10/01/2009
Smalbrugge-Hack, C. ‘Ik heb een lichaam maar ben bewustzijn’ 10/01/2009
Boer, D. Feestdag 10/01/2009
Boom, W.H. ten Christus of de Verlichting. Over A. van de Beek 10/01/2009
Polhuis, A. De opkomst van Azië 10/01/2009
Thoomes, D. Contingentie 10/01/2009
Dijk, A. van het verhaal van het arendsjong 10/01/2009
Polhuis, A. Commentaar (Cordaid) 10/01/2009
Redactie Van de redactie 10/01/2009