1
In de Waagschaal Bijbelleesfestival
2
Johannes
3
Zomaar wat (Toch een kleine ramp)
4
Het opstandingslichaam revisited?
5
Seculier – wat is dat eigenlijk?
6
Troelstra en het christelijk geloof
7
Magdeburgse beelden
8
Literatuur als spiegel van het recht
9
Herbronning van de ethiek (II)
10
Geen vijanden

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
Doedens, U. In de Waagschaal Bijbelleesfestival 10/01/2012
Polhuis, A. Johannes 10/12/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Toch een kleine ramp) 10/12/2011
Verbaan, P.A. Het opstandingslichaam revisited? 10/12/2011
Constandse, C. Seculier – wat is dat eigenlijk? 10/12/2011
Noordegraaf, H. Troelstra en het christelijk geloof 10/12/2011
Boom, W.H. ten Magdeburgse beelden 10/12/2011
Schoch, S.L. Literatuur als spiegel van het recht 10/12/2011
Kooij, A.W. van Herbronning van de ethiek (II) 10/12/2011
Pettinga, P. Geen vijanden 10/12/2011
Redactie Inhoudsopgave nwe jaargang 40 (2011) 10/12/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Vertrouwen in de kerk) 10/12/2011
Redactie Van de redactie 10/12/2011
Mik-van der Waal, M. de Valse troost (Mt. 24: 14-35) 19/11/2011
Meijering, E.P. Kuiterts afrekening met Barth 19/11/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (De onvoltooid verleden tijd) 19/11/2011
Schoch, S.L. Vrijdagavond 19/11/2011
Klouwen, W. Concreet over Israël 19/11/2011
Boom, W.H. ten Het recht op treuren 19/11/2011
Kruijf, G.G. de Het heilige en de preek 19/11/2011
Mik-van der Waal, M. de Marginaal en missionair 19/11/2011
Constandse, C. Het echte leven wordt steeds moeilijker 19/11/2011
Kooij, A.W. van Herbronning van de ethiek 19/11/2011
Polhuis, A. Commentaar (Christelijke politiek) 19/11/2011
Redactie Van de redactie 19/11/2011
Thoomes, D. Opnieuw aandacht voor de doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld 29/10/2011
Klouwen, W. JHWH is richter (Ps. 7: 9) 29/10/2011
Fernhout, M. Zie, de mens. Van Niftrik 29/10/2011
Boom, W.H. ten Wat als de kerk Israël werkelijk zou vervangen? 29/10/2011
Polhuis, A. Synagoge – of toch maar Israël 29/10/2011
Wessel, C.C. De mentale kaart van het Midden-Oosten 29/10/2011
Constandse, C. Waar sta je? 29/10/2011
Dekker, W. Politici – of toch liever christenen? 29/10/2011
Kruijf, G.G. de Niet deserteren! 29/10/2011
Knijff, H.W. de Een goed bericht van J.B. Aalbers 29/10/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Psalmen in de nacht) 29/10/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Een pleidooi voor retoriek) 29/10/2011
Boom, W.H. ten Ongeloof in gesprek. Interreligieuze dialoog in het licht van Barth’s Religie is ongeloof 29/10/2011
Verbaan, P.A. Israël en de Waagschaal 29/10/2011
Dekker, W.M. De magie van het kruis (Ex. 17: 11) 08/10/2011
Achterberg, G. De slag (gedicht) 08/10/2011
Boom, W.H. ten Faustus in Fritzlar 08/10/2011
Prosman, H.J. De tovenaar en de dominee 08/10/2011
Constandse, C. Onder acrobaten en theologen 08/10/2011
Spijkerboer, A.A. Libië 08/10/2011
Zuurmond, R Onze Vader: afsluiting 08/10/2011
Polhuis, A. Onmogelijk en toch werkelijk 08/10/2011
Meijering, E.P. Barth opver de verhouding tussen dogmatiek en ethiek 08/10/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (‘Mijn geloof’) 08/10/2011
Boon, R. Herwaardering van de jaren vijftig 08/10/2011
Redactie Hoe verder met In de Waagschaal? 08/10/2011
Polhuis, A. Commentaar (Zelfredzaamheid) 08/10/2011
Redactie Van de redactie 08/10/2011
Knijff, H.W. de Heimwee naar God (Psalm 42) 17/09/2011
Kopmels, L.A. Mijn keuze voor theologie 17/09/2011
Rouwhorst, G. De evangeliën en de synagogale eredienst 17/09/2011
Spijkerboer, A.A. Over het geweten 17/09/2011
Zuurmond, R Onze Vader: verzoeking 17/09/2011
Wessel, C.C. Spengler: een webcolumnist over de ondergang van Europa 17/09/2011
Constandse, C. Een muur valt om in Emmaüs 17/09/2011
Boom, W.H. ten Duitse erfstukken 17/09/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (In de schaduw van gisteren) 17/09/2011
Boer, M.G.L. den Tien jaar geleden (11 september 2011) 17/09/2011
Reedijk-Boersma, L. Oud-christelijk grafschrift, vijfde eeuw (gedicht) 17/09/2011
Reeling Brouwer, R.H. Permanente educatie: en waarom zou een dienaar zich niet onder voogdij stellen? 17/09/2011
Wessel, C.C. Commentaar (De moderne man en zijn onderwijs) 17/09/2011
Redactie Van de redactie 17/09/2011
Boer, M.G.L. den Menslievend (Hand. 28: 1-10) 27/08/2011
Ronde, F. de God meer gehoorzamen dan de mensen 27/08/2011
Schoch, S.L. Een weekend naar het oosten 27/08/2011
Doedens, U. Waarom het fascisme nog steeds gevaarlijk is maar tegelijk meer respect verdient 27/08/2011
Nietzche, F.W. Kunnen tegenspreken 27/08/2011
Zuurmond, R Onze Vader: schulden 27/08/2011
Boom, W.H. ten Alles of niets 27/08/2011
Dekker, W.M. Eberhard Jüngel over ‘metaforische waarheid’ 27/08/2011
Polhuis, A. Commentaar (Unglaube) 27/08/2011
Redactie Van de redactie 27/08/2011
Rooze, A. De ramp. Een nieuwe psalm over kerk en wereld 27/08/2011
Kopmels, L.A. Het verbond als binnenkant van de schepping (Genesis 9: 11) 06/08/2011
Wessel, C.C. Christendom en geschiedenis: een karikaturaal schema 06/08/2011
Boom, W.H. ten Professor Mönnich en zijn maskers 06/08/2011
Dekker, W.M. De wedergeboorte van de idioot 06/08/2011
Verbaan, P.A. ‘Dit wonderlijk gespleten lange heden’ 06/08/2011
Reedijk-Boersma, L. Truus Gerhardt, de zus van Ida 06/08/2011
Zuurmond, R Onze Vader: brood 06/08/2011
Noordegraaf, H. Het Conciliair Proces in de DDR 06/08/2011
Kruijf, G.G. de Verhagen en het onbehagen 06/08/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Naar een Byzantijns Europa) 06/08/2011
Redactie Van de redactie 06/08/2011
Stark, F. ‘Een tijd van baren en een tijd van sterven’ (Pred. 3: 2) 16/07/2011
Zuurmond, R Onze Vader: hemel en aarde 16/07/2011
Dekker, W.M. Nederlandse literatuur en religie 16/07/2011
Wijer, E.J. de Miskotte, een wensbiografie 16/07/2011
Constandse, C. Een messiaans leven 16/07/2011
Mik-van der Waal, M. de Het schip der zotten 16/07/2011
Noorman, T.R. Over de dagen van Bert ter Schegget 16/07/2011
Doedens, U. Hogere bemoeizucht 16/07/2011
Charles, J.B. Wakker blijven (gedicht) 16/07/2011
Kruijf, G.G. de De hoop van Obama 16/07/2011
Spijkerboer, A.A. Barth over bekering 16/07/2011
Charles, J.B. Je weet weer niet wat ik bedoel (gedicht) 16/07/2011
Ligten, A.J.P. van Studieflof en bleidsplan 16/07/2011
Polhuis, A. Commentaar (Schotels) 16/07/2011
Redactie Van de redactie 16/07/2011
Klouwen, W. Droefenis (Marcus 10: 21) 25/06/2011
Dubois, O.W. Eeuwigheidsverlangen bij Rhijnvis Feith 25/06/2011
Boom, W.H. ten Erfzonde 25/06/2011
Slot, E. van 't Religie is ongeloof 25/06/2011
Kruijf, G.G. de Het verbond volgens Woodrow Wilson 25/06/2011
Doevendans, C.H. De stad als wereldlandschap 25/06/2011
Doedens, U. Afer the Passion 25/06/2011
Constandse, C. De verlegenheid voorbij – en wat daar achter zit 25/06/2011
Manen G. G. van De handstand van Rosenthal 25/06/2011
Zuurmond, R Onze Vader: geschiede uw wil 25/06/2011
Wessel, C.C. Commentaar (De euro, de huizenmarkt en de PVV) 25/06/2011
Redactie Van de redactie 25/06/2011
Mik-van der Waal, M. de Verder zag ik en zie (Daniël 7 vers 13 en 14) 04/06/2011
Meijering, E.P. Een theologische reactie op Paul Verhoevens boek over Jezus 04/06/2011
Zuurmond, R Onze Vader: kome uw koninkrijk 04/06/2011
Kruijf, G.G. de De gelatenheid van Helmut Schmidt 04/06/2011
Bruin, J. Ritueel of verdoofd? 04/06/2011
Wessel, C.C. Een post-stalinistisch tienerboek 04/06/2011
Blankesteijn, H. Monumentje voor mijn vader 04/06/2011
Drie, A. van Verlossing van schaamte 04/06/2011
Dulk, M. den Humaan kompas 04/06/2011
Boom, W.H. ten Jezus en het universele heil 04/06/2011
Doevendans, C.H. De stad van het antropoceen 04/06/2011
Polhuis, A. Commentaar (Demjanjuk) 04/06/2011
Redactie Van de redactie 04/06/2011
Prakke, B. Het wonder 14/05/2011
Zuurmond, R Onze Vader: geheiligd worde uw Naam 14/05/2011
Polhuis, A. Het offer van Abraham 14/05/2011
Nuiver, J. Geloven in bezettingstijd (II) 14/05/2011
Abma, H. Zij niet zonder ons. Overwegingen bij Hebreeën 11, 40 14/05/2011
Zanden, G. van Theologie tussen kerk, universiteit en samenleving. Verslag van de 29e Barth-Tagung 14/05/2011
Lensink, H. Koning = Hij die de waarheid doet. De vier kruisopschriften (III) 14/05/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Vakbekwaam jatten) 14/05/2011
Boer, M.G.L. den J. van Dijk Mzn – Een gedreven man met singuliere gaven 14/05/2011
Kroesen, O. Een civil society in Afrika 14/05/2011
Schormans, P. De geweldenaars 14/05/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Ritueel slachten) 14/05/2011
Redactie Van de redactie 14/05/2011
Wessel, C.C. Een nieuwe schepping (1 Korintiërs 1:10-17) 23/04/2011
Kronenburg, J. Ceterum censeo ecclesiam reformatam catholicam esse 23/04/2011
Doedens, U. Katholiek of niks 23/04/2011
Spijkerboer, A.A. Verbod op ritueel slachten 23/04/2011
Lensink, H. De koning van de waarheid. De vier kruisopschriften (II) 23/04/2011
Nuiver, J. Geloven in bezettingstijd 23/04/2011
Zuurmond, R Onze Vader in de hemelen 23/04/2011
Reedijk-Boersma, L. Christus op de koude steen 23/04/2011
Hovy, J. Bewaar me. Gedichten van Wessel ten Boom 23/04/2011
Dekker, W.M. De kerk als spel van God 23/04/2011
Kroesen, O. De ziel van Afrika 23/04/2011
Polhuis, A. Commentaar (Kroon) 23/04/2011
Redactie Van de redactie 23/04/2011
Verbaan, P.A. Ongemerkt betrokken (Fil. 4:10b) 02/04/2011
Doedens, U. Landelijke kerk grijpt plaatselijk het roer 02/04/2011
Zuurmond, R Motieven van het Onze Vader 02/04/2011
Lensink, H. Koning der Joden. De vier kruisopschriften (I) 02/04/2011
Polhuis, A. Vragen aan Cliteur 02/04/2011
Visser-Schroot, I.C. Preken die vrolijk maken 02/04/2011
Paul, H. Hoe ziet een robuuste kerk eruit? 02/04/2011
Spijkerboer, A.A. Over het werk van de Geest 02/04/2011
Kroesen, O. De kerk van het zuiden 02/04/2011
Kopmels, L.A. Zomaar wat (Over Jan Siebelink, Het lichaam van Clara, uit 2010) 02/04/2011
Kolk, J. van der Selectief lezen 02/04/2011
Boom, W.H. ten Jephta’s dochter (gedicht) 02/04/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Het innerlijk) 02/04/2011
Redactie Van de redactie 02/04/2011
Kopmels, L.A. Vrijheid en dienstbaarheid (Luc.17: 10b) 12/03/2011
Slob, W. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ 12/03/2011
Kruijf, G.G. de De waarheid spreken 12/03/2011
Abma, R. Waar het nu op aankomt! Predikant uit de comfortzone 12/03/2011
Dekker, W.L. Waar het nu op aankomt? Predikant zijn in een seculiere tijd 12/03/2011
Hovy, J. Licht en donker op de rotsen. Over ‘Maalstroom’ van Henry Bauchau 12/03/2011
Polhuis, A. Is Paul ook onder de profeten? 12/03/2011
Zuurmond, R Het Onze Vader 12/03/2011
Reedijk-Boersma, L. Een dans in de lichtkring – Over Een huis voor de ziel 12/03/2011
Thoomes, D. Puberteit 12/03/2011
Verschuer, O.W.A. van Ja of neen tegen de missie naar Afghanistan 12/03/2011
Polhuis, A. Commentaar (Eigen geld) 12/03/2011
Redactie Van de redactie 12/03/2011
Boer, M.G.L. den De schat van de kerk (Handelingen 16,15vv.) 19/02/2011
Doedens, U. Beste Hans, 19/02/2011
Polhuis, A. Het monotheïstisch dilemma 19/02/2011
Boom, W.H. ten Scheiding 19/02/2011
Constandse, C. ‘If I call this gentleman here an @$#*%& …’ 19/02/2011
Blei, K. Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (III) 19/02/2011
Miskotte, H.H. Het leven van Wiesenthal 19/02/2011
Prakke, B. Paul Gerhardt (1607-1676) 19/02/2011
Abma, H. 4-11 juni filosofie en theologie olv Theo de Boer 19/02/2011
Boer, M.G.L. den Het laatste gedicht 19/02/2011
Kroesen, O. Christelijke inspiratie na het tijdperk van de kerk 19/02/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Mentality milieu’s) 19/02/2011
Redactie Van de redactie 19/02/2011
Constandse, C. De vloed en het nooit weer (Genesis 8: 22) 29/01/2011
Naastepad, Th. J. M. Met uw dood voor ogen (gebed) 29/01/2011
Boer, M.G.L. den Nieuwe missie naar Afghanistan? 29/01/2011
Staudt, M. Bij Kiezen is dienen. Vertalen als protest 29/01/2011
Trapman, J. Erasmus over de vrije wil 29/01/2011
Akerboom, D. Over de onvrijheid van het menselijk willen 29/01/2011
Spijkerboer, A.A. De vrije wil 29/01/2011
Boom, W.H. ten De keuze die geen keuze is. Over kiezen is dienen van Maarten Luther 29/01/2011
Hovy, J. Catechismus van de compassie 29/01/2011
Kronenburg, J. Beste Udo, 29/01/2011
Blei, K. Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (II) 29/01/2011
Horst, H.P. van der 25 januari 2011 Karel Deurloo 75 jaar 29/01/2011
Deurloo, K.A. Allocutio promovendi 29/01/2011
Zuurmond, R De grondtekst van de Herziene Statenvertaling 29/01/2011
Polhuis, A. Commentaar (Open Doors) 29/01/2011
Redactie Van de redactie 29/01/2011
Polhuis, A. Langs een andere weg (Mattheüs 2: 12) 08/01/2011
Bruin, J. Beste At, 08/01/2011
Meijering, E.P. Wanneer en waar is het Koninkrijk van God zichtbaar? 08/01/2011
Polhuis, A. Waar is Israël gebleven? 08/01/2011
Harst, P. van der ‘Ik, de Heer jouw God’- De PKN-notitie over ‘Spreken over God’ 08/01/2011
Constandse, C. Een aangelegen punt weggelegd – Onopgeefbare verbondenheid en de Islamnota van de PKN 08/01/2011
Huygens, C. Drij coninghen avond 08/01/2011
Linden, T.G. van der Oepke Noordmans 08/01/2011
Blei, K. Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (I) 08/01/2011
Dulk, M. den Bij het verschijnen van de biografie van Bert ter Schegget 08/01/2011
Wessel, C.C. De Nationale Synode 08/01/2011
Dekker, W.M. God: geen koekenbakker, wel pottenbakker 08/01/2011
Wessel, C.C. Commentaar (Elites) 08/01/2011
Redactie Van de redactie 08/01/2011