1
Van de redactie
2
Meditatie – Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kan het niet vatten (Joh. 1:5)
3
Een halve eeuw In de Waagschaal (10)
4
De grondeloosheid van de democratie
5
Wie is Jezus? Leeservaring Johannes: een tussentijdse balans van een roostervolgeling
6
De kerk als christenclub
7
Tweemaal uitgeworpen: het verband tussen Johannes 9 en 10
8
Veiligheid en gerechtigheid
9
Een conferentie bij de verschijning van Biblical ABCs
10
Commentaar – Preek eens over de duivel

Door op de kolom koppen te klikken kunt u de betreffende kolom op alfabet of op jaartal rangschikken.

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
Redactie Van de redactie 11/12/2021
Constandse, C. Meditatie – Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kan het niet vatten (Joh. 1:5) 11/12/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (10) 11/12/2021
Muis, J. De grondeloosheid van de democratie 11/12/2021
Groot, B. de Wie is Jezus? Leeservaring Johannes: een tussentijdse balans van een roostervolgeling 11/12/2021
Elbers, M. De kerk als christenclub 11/12/2021
Holwerda, K. Tweemaal uitgeworpen: het verband tussen Johannes 9 en 10 11/12/2021
Polhuis, A. Veiligheid en gerechtigheid 11/12/2021
Hertog, C.C. den Een conferentie bij de verschijning van Biblical ABCs 11/12/2021
Dekker, W.M. Commentaar – Preek eens over de duivel 11/12/2021
Redactie Van de Redactie 13/11/2021
Hertog, C.C. den Meditatie – Grote vreugde 13/11/2021
Wessel, C.C. In memoriam Wessel ten Boom (1959-2021) 13/11/2021
Klerk J. de Een halve eeuw In de Waagschaal (9) 13/11/2021
Hart, K. 't De Vestdijkcahiers van Wessel ten Boom 13/11/2021
Klerk J. de Eberhard Jüngel over bidden 13/11/2021
Westerduin, M. Arnold Huijgen over Maria 13/11/2021
Constandse, C. Waarom linkse politiek zo krachteloos is 13/11/2021
Doedens, U. Mandelstams gelijk 13/11/2021
Thoomes, D. Teatro alla moda 13/11/2021
Elbers, M. Zo goed als niets (Commentaar) 13/11/2021
Manen, G. van Meditatie – Wie het vertrouwen zal winnen 16/10/2021
Doedens, U. De Bijbel als doel en als vertrekpunt 16/10/2021
Kroesen, O. Op zoek naar een huis 16/10/2021
Doevendans, C.H. Secularisatie door herbestemming 16/10/2021
Constandse, C. Jezus, de Joden of Judeeërs in het Johannes-evangelie – en wij 16/10/2021
Pieterse, W. Afropean 16/10/2021
Barth-Frommel, M.C. Een bezoek aan West-Papua 16/10/2021
Spek, W. van der Over Wessel ten Boom, ‘Dromen. Late gedichten’ 16/10/2021
Bruin, J. Plaatsbepaling 16/10/2021
Doedens, U. Commentaar – Gehoorzaamheid 16/10/2021
Redactie Van de redactie 16/10/2021
Klouwen, W. Meditatie – De drie gebroeders 18/09/2021
Liere, L. van Rawagede. De moeizame relatie met een gewelddadige geschiedenis 18/09/2021
Ngelow, Zakaria J. Enkele aantekeningen betreffende Indonesische historiografie 18/09/2021
Klerk J. de Jan Brokken over Nicolaas Adriani en de zending  18/09/2021
Constandse, C. Een hartstochtelijk, profetisch geluid – en een halve waarheid 18/09/2021
Miskotte, K.H. Miskotte in Nederlands-Indië 18/09/2021
Grit, K. Gender, ecologie en lokale tradities: actuele theologische thema’s in Indonesië 18/09/2021
Vymětal, Mikuláš Jericho en Wit-Rusland 18/09/2021
Dekker, W.M. Commentaar – Vissen en acteren 18/09/2021
Redactie Van de redactie 18/09/2021
Dekker, W.M. Meditatie – Paulus als moeder 21/08/2021
Dekker, W.M. en Doedens, U. Zomergast – Interview met Gerrit Manenschijn 21/08/2021
Knijff, H.W. de Een halve eeuw In de Waagschaal (7) 21/08/2021
Engelen, J. Wat zou je moeten, kun je willen? 21/08/2021
Kamp, W. van de De nog steeds betwiste Amerikaanse verkiezingen van 2020 21/08/2021
Boer, D. De competente burger: ideaal of verleden tijd? 21/08/2021
Bruin, J.P.C. de Van voorbijgaande aard 21/08/2021
Ekris, Kees van De ondraaglijke lichtheid van prediking 21/08/2021
Elbers, M. Commentaar – Het kan 21/08/2021
Redactie Van de redactie 21/08/2021
Klerk J. de Meditatie – Een tijd van feesten 03/07/2021
Redactie Ter inleiding tot dit themanummer 03/07/2021
Korevaar, J. Stemmen uit de kunstwereld (1): Jelle Korevaar 03/07/2021
Vaart, J. van der Kunst en kerk 03/07/2021
Barnard, M. De volheid van het concrete leven: kunst en geloof 03/07/2021
Verbaan, P.A. Vincent van Gogh als auteur 03/07/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (6) 03/07/2021
Verbaan, P.A. De dood bestaat niet 03/07/2021
Wolfswinkel, A. van Water 03/07/2021
Nelemans, R. Stemmen uit de kunstwereld (2): Rebecca Nelemans 03/07/2021
Verbaas, F.W. Lof der creativiteit 03/07/2021
Bartlema, R. Stemmen uit de kunstwereld (3): Ruud Bartlema 03/07/2021
Jonge, F. de Stemmen uit de kunstwereld (4): Freek de Jonge 03/07/2021
Pieterse, W. ‘Etwas was über uns hinausgeht’ 03/07/2021
Loopik, M. van Stemmen uit de kunstwereld (5): Marcus van Loopik 03/07/2021
Doedens, U. Commentaar – Prealabel 03/07/2021
Redactie Van de redactie 03/07/2021
Wassenaar, J.D.Th. De wissel voorbij: een clerus minor in de Protestantse Kerk in Nederland 29/05/2021
Constandse, C. Bezinning op het ambt 29/05/2021
Elbers, M. Meditatie – ‘Ik ben de Christus niet’ 29/05/2021
Wassenaar, J.D.Th. De wissel voorbij: een clerus minor in de Protestantse Kerk in Nederland 29/05/2021
Wessel, C.C. ‘Geroepen en gezonden’, predikanten voor de 21e eeuw 29/05/2021
Doedens, U. De Playmobilpredikant 29/05/2021
Constandse, C. Bezinning op het ambt 29/05/2021
Klerk J. de Een halve eeuw In de Waagschaal (5) 29/05/2021
Noordegraaf, H. Hitler, christelijk geloof en kerken 29/05/2021
Hertog, G.C. den Martin Niemöller: het beeld en de barsten 29/05/2021
Dulk, M. den Eginhard Meijering: het boek van zijn leven 29/05/2021
Dekker, W.M. Commentaar – Vikingen 29/05/2021
Redactie Van de redactie 29/05/2021
Doedens, U. Het priestertekort in de Protestantse Kerk 25/05/2021
Doedens, U. Meditatie – Gemeenschap 01/05/2021
Constandse, C. Ik ben een Nicodemus 01/05/2021
Visser, M. Het uur van de waarheid 01/05/2021
Klerk J. de Johannes in de context van Indonesië 01/05/2021
Elbers, M. De Bijbel lezen: gelovig of juist niet? 01/05/2021
Doedens, U. De priesterlijke kerk 01/05/2021
Slot, E. van 't Karl Barths Anselmusboek 01/05/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (4) 01/05/2021
Dekker, W.M. De kerk is meer dan verkondiging 01/05/2021
Elbers, M. Déjà vu (Commentaar) 01/05/2021
Dekker, W.M. Van de redactie 01/05/2021
Constandse, C. ‘… want ze waren bang.’ (Markus 16:8) 03/04/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (3) 03/04/2021
Meijer, J. Vrucht van de lippen 03/04/2021
Naastepad, Th. Voor hen die ons regeren 03/04/2021
Herik, J. van den Lector in een legerplaats 03/04/2021
Bruin, J. Orde en interventie 03/04/2021
Dulk, M. den Karl Barth in twee stukjes 03/04/2021
Simsa, M. Waarom protestanten moeten protesteren, vooral tegen protestanten  03/04/2021
Boom, W.H. ten Over het vertalen van Fides quaerens intellectum 03/04/2021
Redactie Van de redactie 03/04/2021
Hertog, C.C. den Brood des levens – bij Johannes 6 06/03/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal (2) 06/03/2021
Constandse, C. De burgerplicht en de kloof 06/03/2021
Polhuis, A. Staatsbemoeienis versus kerkelijk vrijheid? 06/03/2021
Bruin, J. De vrijheid van de godsdienst 06/03/2021
Reeling Brouwer, R.H. De theologische veronderstellingen van kerkelijk beleid. Over een essay van Günter Thomas 06/03/2021
Kal, V. Het vernuft van Spinoza – Antwoord aan Rinse Reeling Brouwer 06/03/2021
Klerk J. de De hand van God en het menselijk lot in Ruth, Job en bij Miskotte    06/03/2021
Prakke, B. Misverstanden rond het Requiem 06/03/2021
Elbers, M. Civiele religie 06/03/2021
Redactie Van de redactie 06/03/2021
At Polhuis Waarom linkse politiek zo krachteloos is 13/02/2021
Manen G. G. van Meditatie – Gods trouw en onze hulp 06/02/2021
Redactie Een halve eeuw In de Waagschaal 06/02/2021
Doedens, U. Voor God, Plato en Lucky Luke 06/02/2021
Elbers, M. De kerk is fantastisch 06/02/2021
Klerk J. de Het oog is verzadigd van zien 06/02/2021
Spek, W. van der Exegetisch Miniatuur 06/02/2021
Bruin, J. De Verklaring – en verder 06/02/2021
Boer, D. God is een interventie en niet de oorzaak van alles 06/02/2021
Treuren, A. De lucht die we inademen 06/02/2021
Constandse, C. Wie moet waar overheen stappen? 06/02/2021
Doedens, U. Commentaar 06/02/2021
Redactie Van de redactie 06/02/2021
Redactie Van de redactie 09/01/2021
Verbaan, P.A. Meditatie – Stand-by 09/01/2021
Klerk,J. de en W.M. Dekker Neem de traditie serieus 09/01/2021
Smits C.J. Intiemer dan mijn intimiteit 09/01/2021
Reeling Brouwer, R.H. Spinoza boegbeeld van de liberale democratie? Victor Kal leest anders 09/01/2021
Slageren, J. van Rudolf Boon en de Verlichting 09/01/2021
DIngemanse S. De doolhof van de voorzienigheid 09/01/2021
Boersma, H. Opstaan, niet door de knieën 09/01/2021
Boom, W.H. ten Zwarte pieten 09/01/2021
Dekker, W.M. Commentaar – Welzijn en heil 09/01/2021