1
In den beginne (meditatie)
2
dus does & doesn’t (gedicht)
3
Waar gaat Miskotte’s Bijbels ABC over?
4
Oerwoorden in de vroege 21e eeuw – naar een nieuw Bijbels ABC
5
Vrijheid en gehoorzaamheid
6
De kerken, het ANC en geweld: hoe kijken wij terug?
7
Praktische theologie: geleefde religie
8
Woord (gedicht)
9
Inhoudsopgave jaargang 45 (2016)
10
Commentaar (Illegale immigratie)

Door op de kolom koppen te klikken kunt u de betreffende kolom op alfabet of op jaartal rangschikken.

Auteur Titel Datum
Auteur Titel Datum
Knijff, H.W. de In den beginne (meditatie) 03/12/2016
Parlevliet, D. dus does & doesn’t (gedicht) 03/12/2016
Dulk, M. den Waar gaat Miskotte’s Bijbels ABC over? 03/12/2016
Reeling Brouwer, R.H. Oerwoorden in de vroege 21e eeuw – naar een nieuw Bijbels ABC 03/12/2016
Boom, W.H. ten Vrijheid en gehoorzaamheid 03/12/2016
Schravesande, J,H, De kerken, het ANC en geweld: hoe kijken wij terug? 03/12/2016
Elbers, M. Praktische theologie: geleefde religie 03/12/2016
Dekker, W.M. Woord (gedicht) 03/12/2016
Redactie Inhoudsopgave jaargang 45 (2016) 03/12/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Illegale immigratie) 03/12/2016
Polhuis, A. God als worstelaar (meditatie) 05/11/2016
Dulk, M. den Om terug te komen op Mans Miskotte 05/11/2016
Boom, W.H. ten Ring them Bells 05/11/2016
Kopmels, L.A. Postuum eerbetoon aan Bas Leenman 05/11/2016
Elbers, M. Systematische theologie: terug naar de natuur? 05/11/2016
Selm. M. van De laatste Paauweanen 05/11/2016
Doedens, U. Opwaartse wegen in het Watersnoodmuseum 05/11/2016
Visser 't Hooft, C. Dormillouse 05/11/2016
Polhuis, A. Commentaar (Stemadvies) 05/11/2016
Redactie Van de redactie 05/11/2016
Verbaan, P.A. Ghetto Nuovo (een meditatie) 08/10/2016
Dulk, M. den Wim Kist door Dick de Jongh 08/10/2016
Zuur, J. Verder in de geest van Wim Kist 08/10/2016
Doedens, U. Kists erfenis 08/10/2016
Slob, W. Niet over, maar van God spreken 08/10/2016
Dekker, W.M. Triniteitsleer en eigenschappenleer 08/10/2016
Dijk, A. van Schwerpunkt 2016: Flandern und die Niederlande 08/10/2016
Wessel, C.C. Commentaar (‘There is more’) 08/10/2016
Redactie Van de redactie 08/10/2016
Soeharno, J. Terug naar de catacomben. Rechtsfilosofische kanttekeningen bij het Onze Vader van Jan Muis 30/09/2016
Kopmels, L.A. Het Koninkrijk en de weg van Jezus (meditatie) 10/09/2016
Boom, W.H. ten Onze Vader. Christelijk spreken over God 10/09/2016
Polhuis, A. Met de nadruk op ‘Onze’: een vraag aan Jan Muis 10/09/2016
Borgman, E.P.N.M. Sluitend antwoord of openende vraag? 10/09/2016
Dulk, M. den Karl Barth over de Heidelberger, vertaald door E.P. Meijering 10/09/2016
Boom, W.H. ten Twee kanten van de Rijn (vakantieoverpeinzingen) 10/09/2016
Zuur, J. Vernieuwing van kerk en samenleving 10/09/2016
Noordegraaf, H. Antwoord aan de machten. Kist en Berkhof 10/09/2016
Mik-van der Waal, M. de Wc’s voor de wereld 10/09/2016
Polhuis, A. Commentaar (Janneke Stegeman) 10/09/2016
Boom, W.H. ten Laat de demonen tot Mij komen (meditatie) 30/07/2016
Boom, W.H. ten Gesprek met Joop Boendermaker 30/07/2016
Constandse, C. De muur 30/07/2016
Prosman, H.J. De verleiding van het goede 30/07/2016
Zanden, G. van Hooggeëerd publiek! (Het circus) 30/07/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Naar een multiraciale kerk) 30/07/2016
Dekker, W.M. De dubbelzinnige stad (meditatie) 25/06/2016
Aboutaleb A. Mensen maken de stad 25/06/2016
Verbaan, P.A. De longen van de stad 25/06/2016
Groot G. Pleisterplaatsen 25/06/2016
Barnard B. Het rendez-vous (gedicht) 25/06/2016
Boom, W.H. ten De stad van de mens en de stad van God 25/06/2016
Mik-van der Waal, M. de Tiel 25/06/2016
Doedens, U. Stad en dorp 25/06/2016
Polhuis, A. De verliezers in de stad 25/06/2016
Dekker, W.M. Lof van het platteland 25/06/2016
Constandse, C. De dood van Cruijff en de Nederlandse voetbalcultuur 25/06/2016
Zanden, G. van Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? 25/06/2016
Boom, W.H. ten De bedrieger bedrogen 25/06/2016
Polhuis, A. Commentaar (Een nieuwe Doorbraak) 25/06/2016
Redactie Van de redactie 45/7 25/06/2016
Prosman, H.J. Onder de zuilengangen (meditatie) 28/05/2016
Constandse, C. Lezen tegen het lot. Over Henk Vreekamps ‘Het jaar van Vivaldi’ 28/05/2016
Wessel, C.C. De terugkeer van het gebod 28/05/2016
Selm. M. van Knielen op een bed snot 28/05/2016
Blei, K. Barth over Israël en de kerk, nu in Nederlandse vertaling 28/05/2016
Doedens, U. Psalm 28/05/2016
Mik-van der Waal, M. de La jaula de oro van Quemada-Diez 28/05/2016
Boom, W.H. ten De Barthreceptie in Nederland 28/05/2016
Dubois, O.W. Christelijke humaniteit is echte humaniteit 28/05/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Het CDA in het offensief) 28/05/2016
Redactie Van de redactie 45/6 28/05/2016
Redactie Van de redactie 45/5 30/04/2016
Mik-van der Waal, M. de Donkere majesteit (meditatie) 30/04/2016
Visser 't Hooft, C. Terugkomen op Charlie 30/04/2016
Doedens, U. Opstanding uit de ironie 30/04/2016
Willigenburg, Th. van Integratie als insluitende uitsluiting 30/04/2016
Polhuis, A. Disciplinerende vrijheid 30/04/2016
Constandse, C. Hulde aan het bruidspaar! 30/04/2016
Dool, A. van den Gerrit Achterberg 30/04/2016
Boom, W.H. ten Meditatie over de Wet 30/04/2016
Elbers, M. Pinkstertheologie – Society for Pentecostal Studies 30/04/2016
Dekker, W.M. Feest van herkenning, bron van ideeën 30/04/2016
Polhuis, A. Commentaar (Brussel) 30/04/2016
Constandse, C. Open vlees (meditatie) 02/04/2016
Gijsbertsen, B. Henk Vreekamp (1943-2016) 02/04/2016
Boersma, H. Het ongerijmde en God 02/04/2016
Wessel, C.C. Als Mozes had doorgevraagd 02/04/2016
Dekker, W.M. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het calvinisme van Gerrit Achterberg 02/04/2016
Stam, J.W. Paragraaf 34 02/04/2016
Boom, W.H. ten Een verdubbeling van God. Barths aanzetten tot een scheppingsleer 02/04/2016
Constandse, C. Nadenken over missionair werk in een post-christelijke situatie 02/04/2016
Polhuis, A. Max en Erwin Planck (Cultureel gewicht) 02/04/2016
Visser 't Hooft, C. Vriendelijk verzet 02/04/2016
Doedens, U. Hartenbloed 02/04/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Een programma van verbondenheid 02/04/2016
Redactie Van de redactie 45/4 02/04/2016
Klouwen, W. In onmacht sterk (meditatie) 05/03/2016
Doedens, U. Verder zonder gemeente 05/03/2016
Constandse, C. Op weg naar de tweesprong 05/03/2016
Boom, W.H. ten Gods aap uit de mouw. Gott und die Götter bij Karl Barth 05/03/2016
Verbaan, P.A. De Revisor (Cultureel gewicht 10) 05/03/2016
Kopmels, L.A. Nietzsche, als vernieuwer van de filosofie 05/03/2016
Dijk, A. van Lezen om te onthouden 05/03/2016
Dekker, W.M. Europa, de Romeinse weg 05/03/2016
Dubois, O.W. Literatuur en christendom bij Gunning 05/03/2016
Burger, C. Overtuigend pleidooi van een orthodoxe vrijzinnige 05/03/2016
Polhuis, A. Commentaar (Compromis) 05/03/2016
Doedens, U. Goed getob (meditatie) 06/02/2016
Brederode, D. van Bijeen-denken: leven en lezen 06/02/2016
Meiden, W. van der Miskottes Godsontmoeting 06/02/2016
Elbers, M. Van mystiek naar bevinding 06/02/2016
Dekker, W.M. Mogen wij ook eens met de rug naar de wereld staan? 06/02/2016
Nieuwpoort, A.G.L. van Nico T. Bakker (1934-2015) 06/02/2016
Boom, W.H. ten U werd geen mens (gedicht) 06/02/2016
Zanden, G. van De kleine Japanner die niet gedoopt wilde worden (2, slot) 06/02/2016
Bloed, K. Brandstapels in de Bijbel 06/02/2016
Selm. M. van Le Tout Nouveau Testament (Cultureel gewicht 9) 06/02/2016
Polhuis, A. Barth in het zonnetje 06/02/2016
Wessel, C.C. Commentaar (Het einde van de Duitse boetecultuur) 06/02/2016
Wessel, C.C. Martelaarschap (meditatie) 09/01/2016
Dulk, M. den Mystiek en Bevinding 09/01/2016
Brederode, D. van Bijeen-denken: Miskotte en de mystiek 09/01/2016
Prosman, H.J. Het pad raakt breder (Cultureel gewicht 8) 09/01/2016
Dijk, A. van Het Oude Testament: clichébeelden 09/01/2016
Bloed, K. Is God uit op bloed en geweld? 09/01/2016
Zanden, G. van De kleine Japanner die niet gedoopt wilde worden 09/01/2016
Doedens, U. Tien kansen met zongarantie 09/01/2016
Mielke, M. Bonhoeffer als tegendraadse gids 09/01/2016
Polhuis, A. Commentaar (Woonvisie) 09/01/2016