Portret van Karl Barth

WOORD VOORAF

Nadat Karl Barth het manuscript van dit boek gelezen en op verscheidene punten verbeterd of gepreciseerd had, schreef hij de volgende regels:

Ik wil ten aanzien van het geheel van dit boek één enkel voorbehoud maken, dat ik niet in eigen woorden zal formuleren, maar door middel van een citaat dat mij onlangs onder ogen kwam.

Na de verkiezing van Johannes XXIII tot paus heeft de primaat van Spanje, de kardinaal-aartsbisschop van Toledo, een herderlijk schrijven doen uitgaan waarop de paus als volgt heeft geantwoord:

`Waarde Eminentie, dank, dank, voor uw herderlijk schrijven over de nieuwe paus. Moge de Heer u de al te overvloedige lofprijzingen die u aan mal, geringe, gewijd hebt, vergeven, en mij helpen vrucht te dragen op de weg der heiliging. Ik groet en zegen u in alle liefde, geheel de Uwe, Paus Johannes XXIII’ (vgl. Herder-Korrespondenz, I3de jaargang, no. 7, blz. 322).

Je zult begrijpen, dat ik enigszins in verlegenheid raak bij een boek, dat mij zo aanprijst. Maar ik houd mij doof voor deze lof en verklaar hierbij, dat je mij zeer goed begrepen hebt, en dat ik met vreugde in je geschrift de grondslag herken van mijn leven en werken.

KARL BARTH

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31