Portret van Karl Barth

OVER DE INHOUD

Georges Casalis steekt zin bewondering voor Karl Barth nergens onder stoelen of banken. Misschien vinden sommigen dat hij hier en daar wat al te kwistig met superlatieven strooit, maar men is Fransman of men is het niet; en bovendien: het onderwerp is er wel naar.

Niettemin zal ook de zeer kritische Lezer moeten toegeven dat de auteur erin geslaagd is een knap portret van de Zwitserse theoloog te tekenen. Casalis beperkt z jn uiteenzetting niet tot Barths theologisch denken, ook Barths politieke activiteiten (zijn verzet tegen de nazi’s, zijn houding ten opzichte van het communisme), zijn liefde voor de muziek van Mozart en  niet te vergeten  de bekende barthiaanse humor komen aan de orde.

Bij de Nederlandse editie

Gelijktijdig met de Franse uitgave verscheen van dit boek een Duitse vertaling door de echtgenote van de auteur, mevrouw Casalis-Thurneysen. Hier en daar wijkt de Duitse editie iets van de oorspronkelijke versie af.

Meestal werd bij de Nederlandse vertaling het Frans gevolgd, soms echter het Duits. De citaten uit het werk van Barth zin uiteraard direct uit het Duits vertaald. Maria de Groot vonden wij bereid een Nederlandse versie te maken van het gedicht van Karl Barth, dat te vinden is op pag117.

De vertalers

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31