Portret van Karl Barth

III. DE DOGMATISCHE WERKEN

Karl Barth is alleen maar exegeet en historicus ten behoeve van de dogmatiek, maar Barth is, als dogmaticus, van mening dat hij het levende contact met de Schrift, de kerkgeschiedenis en de cultuur nooit kan missen. De hartstocht voor de systematische theologie van Barth is nooit hartstocht voor speculatie, maar wordt altijd gecontroleerd, beheerst en in toom gehouden door de aanwezigheid van het Woord van God en de getuigenissen der Kerk.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31