Portret van Karl Barth

V. DE ECHO

In de loop van deze studie hebben wij voortdurend gewezen op het universele belang van het werk van Barth. Bij zijn 70ste verjaardag kwam de bevestiging daarvan zowel d.m.v. getuigenissen uit alle landen van de wereld als door de verschijning van de zojuist vermelde feestbundel Antwort. De inhoudsopgave daarvan vermeldt 78 auteursnamen uit 12 verschillende landen, en de bibliografie verwijst naar 26 Engelse vertalingen (waaronder die van de Dogmatik), 20 Franse (waaronder die van de Dogmatik), 18 Japanse (waaronder een gedeelte van de Dogmatik), 13 Nederlandse, 9 Hongaarse, 7 Tsjechische, 10 Deense, 3 Zweedse, 3 Koreaanse, 2 Italiaanse, een Noorse en een Spaanse. <footnote>Deze bibliografie is aangevuld in het nieuwe Festschrift t.g.v. Barths 80ste verjaardag, Parrhesia, Zürich 1966 (noot v.d. vertalers)</footnote>

Naast de vertalingen noemen wij nog de theologische tijdschriften in verschillende landen die direct onder invloed staan van de barthiaanse theologie. <footnote> Zoals in Nederland het tijdschrift `In de Waagschaal’ (noot v d. vertalers) </footnote>Zoals wij reeds hebben vermeld, hebben ook de rooms-katholieken Barth ontdekt, en verzekeren hem, door kritische artikelen of dissertaties, van een weerklank die geen andere protestantse theoloog in heden of verleden gekend heeft. Verder zijn de werken van de Franse Jezuïet Henri Bouillard, die van de Duits sprekende Zwitserse theologen Hans Urs von Balthasar (Karl Barth, Darstellung und Bedeutung seiner Theologie, Keulen 1951) en Hans Küng (Rechtfertigung — die Lehre von Karl Barth und eine katholische Besinnung, met een voorwoord van Barth, Einsiedeln 1957), met het werk van de hoogleraar aan de Vrije Universiteit dr. G. C. Berkouwer De triomf der genade in de theologie van Karl Barth de beste monografieën over de leermeester uit Bazel.

Aan de verschijningsdatum van deze laatste werken ziet men dat de echo in het geheel niet wegsterft, maar juist sterker wordt, en een werkelijk oecumenisch timbre begint te krijgen. Eerlijk gezegd is de opdracht om de rijkdommen die vervat zijn in de werken van Karl Barth te begrijpen, op te nemen en te gebruiken nog maar nauwelijks ter hand genomen: de huidige generatie is die van de dikwijls al te slaafse leerlingen, en van vaak jaloerse en oppervlakkige tegenstanders: eerst later zal het belang van een gedachtenwereld waarvan men reeds heeft kunnen zeggen dat zij een beslissend stempel heeft achtergelaten op de christenheid van de 20ste eeuw, zich in al haar allure doen kennen.

De tijd zal zijn werk doen, zal de draagwijdte en de actualiteit van het geheel minder maken, de verschillende elementen hun plaats hergeven en aan het werk zijn werkelijke betekenis schenken. Maar één ding is duidelijk: Barth is en zal blijven de theoloog die op een beslissend moment in het leven van de kerk de boodschap van de vrijmachtige genade van God in Jezus Christus ontdekt en verkondigd heeft, met de onontwijkbare implicaties die eruit voortvloeien voor het leven van de christen. Deze is geroepen door zijn Heer om waarlijk mens te zijn, d.w.z. volledig deel te nemen aan de wereld en geheel en al betrokken te zijn bij alle vragen die de tijdelijkheid van de mens aan hem stelt.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31