Gebeden

logo

 

Gebeden van Karl Barth

 

Deze gebeden zijn, met uitzondering van een paar tot nu toe niet gepubliceerde teksten, ontleend aan de twee uitverkochte preekbundels ‘Fürchte dich nicht'(Chr. Kaiser Verlag, München) en ‘Den Gefangenen Befreiung’ (TVZ Verlag, Zürich, alsook aan de bundels ‘Berner Predigten'(TVZ) en “Basler Predigten”(Friedrich Reinhardt Verlag Basel). 

Introductie

Barth preekte en bad eenvoudig. Een jonge collega zei eens tegen mij: zó kan ik het ook! Ik kon slechts reageren met tot hem te zeggen: dan moet je het zeker zó doen! Hij vergat, dat de eenvoud van Barth’s preken en gebeden de eenvoud is van een man, die dertien dikke delen Dogmatiek heeft geschreven. Zó eenvoudig preken en bidden is niet eenvoudig.

Velen hebben moeite met het gebed. Wie heeft het recht hun dat te verwijten. ‘Wij weten niet mat wij bidden zullen naar behoren’. Reden te meer, om onze gebeden met zorgvuldigheid voor te bereiden. De gebeden van Barth hebben mij daarbij geholpen, omdat zij in hun eenvoud een dieptedimensie hebben, die veel minder eenvoudige gebeden missen. Wat ons persoonlijk gebed betreft, wij bidden in de regel zo slordig en egocentrisch, los van het Woord, geïsoleerd van de gemeente en buiten het wereldleven om. Het is goed, om de gebeden van Barth te lezen en te overdenken. Er is immers een weg van het gebed, die wij moeten leren gaan.

Deze enkele woorden zijn geen introductie van Barth, maar een uiting van dankbaarheid.

J. J. Buskes

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20