Gebeden

 

 

 

 

 

WEK ONS OP Epifanie

1.

Heer onze God! Wij danken U, omdat wij hier in dit uur bij elkaar mogen zijn, om U te aanbidden, om alles wat ons ter harte gaat aan U voor te leggen, om gezamenlijk de boodschap van het heil aan te horen, om U te eren.

Kom Gij zelf tot ons. Wek ons op. Geef ons uw licht. Wees onze leraar en trooster. Spreek tot ieder van ons zo, dat ieder juist datgene hoort wat hij nodig heeft en wat voor hem nuttig is.

En wees zo ook op alle andere plaatsen aanwezig bij hen die op deze morgen bijeenkomen als uw gemeente. Sterk hen door uw woord. Behoed hen voor huichelarij, dwaling, verveling en verstrooidheid. Geef hun en ons inzicht en hoop, een duidelijk getuigenis en een blij hart – door Jezus Christus, onze Heer! Amen.

2.

Heer onze God! Goede Vader! Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij uw enige Zoon gezonden hebt, opdat allen die in hem geloven niet verloren zullen gaan, maar het eeuwige leven bezitten. Schrijf dat nu zelf in ons hart en ons gemoed, verlicht ons verstand om te begrijpen dat in zijn dood de oude mens voor ons allen gestorven is en dat in zijn opstanding de nieuwe mens voor ons allen geboren is. Leer Gij ons geloven en door dat geloof uit de dood het leven ingaan. Gij hebt ons het eerst liefgehad. Laat ons daarom niet in de liefdeloosheid, de besluiteloosheid, de kilte. Wij smeken U dat Gij uw gemeente volmacht geeft,

bevestigt en vernieuwt om uw naam, uw wil en uw rijk blij en duidelijk te verkondigen. Wij vragen U dat Ge in de verwarde mensheid van onze tijd het vrije getuigenis levend en vruchtbaar maakt, dat spreekt over het oude dat vergaan en het nieuwe dat worden moet. Wij bidden U voor alle leden van de regering, dat ze in verantwoordelijkheid tegenover U beraadslagen, besluiten en handelen mogen. Wij vragen U uw zegen te schenken aan de missie onder de heidenen, de opvoeding van de jeugd, de sociale zorg voor allen die lijden en in nood zijn: zegen en sterk hen door de aanwezigheid en het licht van uw Geest. Wij smeken U om troost en hulp voor alle zieken, gevangenen, verlatenen en verwarden. Wij vragen U, gedenk ieder van ons volgens uw eeuwige trouw, omwille van Jezus Christus. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20