Gebeden

GIJ WEET WIE WE ZIJN

1.

Heer onze God! Gij weet wie we zijn: mensen met een goed en mensen met een slecht geweten – tevreden en ontevreden, zekere en onzekere mensen – christenen uit overtuiging en sleurchristenen – gelovigen, halfgelovigen en ongelovigen.

En Gij weet waar we vandaan komen: uit de kring van familieleden, vrienden en kennissen of uit grote eenzaamheid – uit rustige welstand of uit behoefte en moeilijkheden – uit goed geordende of uit gespannen of verwoeste gezinssituaties – uit de kleinere kring of uit het randgebied van de christelijke gemeente. Maar nu staan we voor U: bij alle ongelijkheid in één opzicht toch gelijk: dat we allen tegenover U en tegenover elkaar ongelijk hebben – dat allen eenmaal moeten sterven – dat we allen zonder uw genade verloren zouden zijn – maar ook hierin dat uw genade ons allen beloofd en naar ons toegekeerd is in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus.

Wij zijn hier bij elkaar om U hiermee te prijzen, dat we U tot ons laten spreken. Dat dit in dit uur moge gebeuren dat vragen we U in de naam van uw Zoon, onze Heer. Amen.

2.

Goede Vader in de hemel. Wij danken U voor het eeuwige, levende, reddende woord, dat Gij in Jezus tot ons mensen gesproken hebt en nog spreekt. Sta niet toe dat we er achteloos naar luisteren en te lui zijn om eraan te gehoorzamen. Laat ons niet alleen maar blijf met uw troost bij ieder van ons en met uw vrede tussen ons en onze medemensen. Laat het steeds weer een beetje licht worden in onze harten, in deze inrichting, thuis bij de onzen, in deze stad, in ons land, op heel de aarde. Gij kent de dwalingen en zonden die de huidige situatie weer eens van alle kanten donker en gevaarlijk maken. Laat er een frisse wind doorheen waaien, die minstens de dichtste nevels wegblaast uit de hoofden van hen die de wereld regeren, en vooral uit de hoofden van de mensen die de openbare mening maken. En ontferm U over allen die ziek zijn naar lichaam en ziel, over de velen voor wie het leven pijnlijk is, die door eigen en vreemde schuld verdwaald en verward zijn, en vooral over hen die hierbij geen menselijke vrienden of helpers hebben. Maak ook onze jeugd duidelijk wat echte vrijheid en ware vreugde is. Laat de bejaarden en de stervenden niet zonder hoop op de opstanding en het eeuwige leven. Maar Gij zijt immers de eerste die met onze noden begaan is. Gij zijt ook de enige die er iets aan doen kunt. Daarom juist willen we onze ogen opslaan naar U: onze hulp komt van U, de Schepper van hemel en aarde. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20