Gebeden

 

 

 

 

 

OM TE GELOVEN, TE BEMINNEN, TE HOPEN Hemelvaart

1.

Heer, onze God! Onze Vader door uw Zoon, die onze broeder werd! Gij roept ons: Keert terug, mensenkinderen! Verheft uw hart! Zoekt wat boven is! Zo hebt Gij ook ons deze morgen samengeroepen. Hier zijn we. Ieder met zijn leven, dat niet hem, maar U toebehoort en helemaal in uw hand is. Ieder met zijn kleine en zijn grote zonden, waarvoor slechts bij U vergiffenis is. Ieder met zijn kommer en zorgen, die alleen Gij in vreugde veranderen kunt. Maar ook ieder met zijn eigen stille hoop: dat Gij U ook voor hem een almachtige, goede en genadige God zult tonen. Wij weten wel dat er slechts één ding is waarmee wij U kunnen verheugen en eren: ernstig bidden om uw Geest, ernstig zoeken naar uw waarheid, ernstig verlangen naar uw hulp en uw leiding. Wij weten echter, dat ook dit slechts uw werk kan zijn. Heer, wek Gij ons op, dan zullen we wakker zijn.

Geef dan, dat in dit uur alles op de juiste wijze gebeurt: ons bidden, ons zingen, ons spreken en luisteren, onze avondmaalsviering. Geef dat aan allen, die vandaag de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus met elkaar willen vieren: ook de zieken in de ziekenhuizen, ook de verwarde mensen, ook de vele mensen die, al weten ze het wellicht niet, in werkelijkheid gevangen, ziek en verward zijn. Ook de velen die nog niet vernomen hebben dat Gij hun troost, hun hoop, hun redder bent. Laat hun en ons een licht opgaan: door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

2.

Heer, onze God, onze Vader in Jezus Christus, uw Zoon, onze broeder! Wij danken U, omdat alles zo is zoals we het nu weer getracht hebben te zeggen en te begrijpen. Het spijt ons, dat we zo dikwijls blind en doof geweest zijn voor het licht van uw woord. En we hebben spijt van al het verkeerde wat daarvan het gevolg is geweest in ons leven. En omdat we weten dat we zonder U steeds weer opnieuw dwaalwegen zouden inslaan, smeken wij U niet op te houden ons met uw Heilige Geest aan te raken, op te wekken, ons opmerkzaam, nederig en moedig te maken.

Dat vragen we U, niet alleen ieder voor zichzelf, maar ook voor de anderen, voor allen die in dit huis zijn, voor alle gevangenen in heel de wereld, voor allen die naar lichaam of ziel lijden of ziek zijn, voor alle bezitlozen en verdrevenen, voor allen die, met hun droefheid en zorg ons, maar niet U, onbekend zijn, voor alle ouders, leraren en kinderen, voor allen die in de staat, de regering en de rechtspraak een ambt bekleden en verantwoording te dragen hebben, voor de predikers en missionarissen van uw evangelie.

Help hen en ons allen om te dragen wat gedragen moet worden, op de juiste manier te denken, te spreken en te handelen, en vooral: te geloven, te beminnen en te hopen op de kracht die Gij daartoe ons schenken wilt. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20