Gebeden

 

 

 

 

 

GEEF ONS UW GEEST Pinksteren

1.

Heer, onze God! Wij treden voor uw aangezicht, in aanbidding voor uw majesteit, bewust van onze onwaardigheid, in dank voor al uw goede gaven, die Gij ons steeds weer naar lichaam en ziel schenkt. Wij danken U vooral voor deze Zon- en Feestdag, waarop wij gedenken dat uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, ons bij zijn heengaan naar u ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar dat Hij in de Heilige Geest, de trooster en onderrichter die ons levend maakt, bij ons aanwezig wilde zijn en blijven, totdat Hij zelf zal wederkomen in heerlijkheid. Help ons om U te kennen en te prijzen voor deze weldaad. Sta ons bij, opdat uw woord op de juiste wijze verkondigd en gehoord moge worden, hier en overal waar uw volk U aanroept. Heilig en zegen ook de viering van het Avondmaal, dat wij gezamenlijk willen vieren. Uw licht schijne over ons! Uw vrede zij met ons allen. Amen.

2.

Goede hemelse Vader! Wij vragen U ons uw Heilige Geest te geven en steeds opnieuw te geven, opdat Hij ons moge opwekken, verlichten, bemoedigen, en bekwamen om de kleine en toch zo grote stap te wagen: weg van de troost waarmee wij onszelf troosten kunnen, heen naar en in de hoop op U. Keer Gij zelf ons naar U toe. Sta ons niet toe ons voor U te verschuilen. Sta niet toe dat we trachten het zonder U te stellen. Toon ons hoe heerlijk Gij zijt en hoe heerlijk het is, op U te mogen vertrouwen en u te gehoorzamen.

Wij bidden U om hetzelfde voor alle mensen: dat de volken en de regeringen zich voor U buigen en zo het recht en de vrede op aarde willen dienen. Laat uw woord door raad en daad bekend gemaakt worden aan alle armen, zieken, gevangenen, bedroefden, onderdrukten en ongelovigen, en mogen zij het vernemen, begrijpen en behartigen als een antwoord op hun zuchten. Moge de christenheid van alle kerken en belijdenissen uw woord op nieuwe wijze xien en het dienen met nieuwe trouw. Moge de waarheid van dat woord hier en nu helder stralen en blijven stralen bij al de dwalingen en verwarringen van de mensen, totdat ze allen en alles verlicht. Geprezen zij t Gij, omdat Gij ons in Jezus Christus, uw Zoon, vrijmaakt om dit te belijden en eraan vast te houden: Wij hopen op U. Amen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20