De apostolische geloofsbelijdenis

 logo

 

PROF. DR. KARL BARTH

 

DEAPOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

VOOR NEDERLAND BEWERKT EN

VAN AANTEEKENINGEN VOORZIEN

DOOR DR. K. H. MISKOTTE

 

 

G. F. CALLENBACH

UITGEVER. NIJKERK


 

In de tekst wordt verwezen naar de noten die K.H. Miskotte aan de tekst toevoegde. Deze noten zijn (nog) niet voor de website bewerkt.

De tekst is gescand. Dat betekent dat er in de tekst fouten aanwezig zijn. Daarvoor excuses. Indien u dergelijke fouten ziet, wordt u verzocht dat ons te melden.

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19