De brief aan de Romeinen, kort verklaard

 

 

Karl Barth

De brief aan de Romeinen, kort verklaard

vertaald door A. A.  Spijkerboer

 

In 1940-1941 hield Karl Barth (1886-1968) colleges over de Brief aan de Romeinen voor de volkshogeschool in Bazel. Het waren “voorlezingen” voor een breed, theologisch niet geschoold het publiek. Ze werden in 1956 onder de titel Kurze Erklärung des Römerbriefes uitgegeven.

In deze korte verklaring valt het op hoe Barth Paulus steeds zelf aan het woord laat. De kracht van deze commentaar ligt in haar concentratie op de bijbelse boodschap zelf: uitweidingen en discussies met andere exegeten ontbreken.

De opbouw en essentie van Paulus’ verkondiging krijgen zo reliëf. Bovendien valt uit meeslepende passages af te lezen dat Barth gefascineerd was door de boodschap van de brief; hij raakte er, naar eigen zeggen, niet op uit gestudeerd.

Deze verhelderende en inspirerende commentaar is niet eerder in het Nederlands vertaald. Een uitgave voor persoonlijk gebruik of voor bespreking in bijbelstudiegroepen.

De vertaler, dr A. A. Spijkerboer, promoveerde in 1980 op De Nieuwe Kern en Karl Barth. Van zijn hand verschenen verder onder anderen ‘t is niet te hoog,’t  is niet te diep – voor wie meer van het geloof wil weten (11 drukken) en Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium (1995).


Oorspronkelijke titel: Kurze Erklärung des Römerbriefes, Theologischer Verlag Zürich, 1965

Nederlandse vertaling: Uitgeverij Kok, Kampen, 1997 ISBN: 90 242 6008 6

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14