1
De gevangenis als buitengewone wijkgemeente
2
Mensen zoeken in de gevangenis
3
Preken van King
4
Viva Vox, bij de dood van Michel Legrand
5
Meditatie – Koning, kruis, koningin
6
De kunst van arme mensen, Dostojewski’s realisme
7
Kierkegaard tussen zijn tijdgenoten
8
De Galatische ballingschap van de kerk (meditatie)
9
Braaf zo, Paulus
10
Gelijkheid volgens Grapperhaus en Handelingen
?>

interview met Anne van Voorst Toen Anne van Voorst (53) een jaar of 18 was, hoorde hij een gevangenispredikant preken. Op dat moment had hij zijn plan om medicijnen te gaan studeren al laten varen. Hij studeerde theologie, maar het predikantschap trok hem nog niet. Toen veranderde dat. Inmiddels is Van Voorst, na lange tijdLees verder..

Lees meer

Celinspecties van Ester Naomi Perquin Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart. (Hebreeën 13: 3) Onlangs beschreef NRC-columnist Marcel van Roosmalen een weekend met drie vrienden in een vakantiehuisje. Er wordt gehangen, geouwehoerd, er is een soort van samenhang maar iedereen gaat zijn eigen gang. Waar de mannen het wel even over hebben: hoeLees verder..

Lees meer

  Ter gelegenheid van zijn vijftigste sterfdag verscheen bij uitgeverij Kok een bundel met 16 preken van Martin Luther King jr. (1929-1968) in een Nederlandse vertaling. De bundel heet Sterk door de liefde en is een vertaling van een Engelstalige bloemlezing uit Kings preken die in 1963 verscheen en later is herdrukt met de toevoegingLees verder..

Lees meer

Veel van wat krant, televisie en internet berichten over de onlangs overleden Franse componist Michel Legrand is klatergoud. De man ging op zijn 10e naar het conservatorium, kreeg daar les van Nadia Boulanger, schreef muziek voor 150 films, won drie Oscars, speelde jazz met Miles en Coltrane en werkte samen met alle sterren die jeLees verder..

Lees meer

‘Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid.’ (Jesaja 32: 1) Jesaja 32 is een variant van het bijbelse basisverhaal dat een rechtvaardige koning in een chaotische situatie zijn koningin zoekt. De profetie is gericht tot de koningin, dat wil zeggen: tot de goede verstaanders onder een dolend volk. Zij moeten de koning laten merken datLees verder..

Lees meer

  1. Dostojewski’s debuut Arme mensen geldt in de geschiedenis van de Russische literatuur als de eerste realistische roman. De vertelling wordt niet langer gedragen door het avontuur van de hoofdpersonen, door deze of gene moraal of door de fantasie van de schrijver, Dostojewski’s boek beeldt de levensomstandigheden uit van een bepaalde maatschappelijke laag, inLees verder..

Lees meer

Meesterlijke biografie door Joakim Garff   Van het leven van Søren Kierkegaard (1813-1855) weten de meeste mensen alleen dat hij zijn verloving verbrak en de Deense staatskerk aanviel. Ook kenners van Kierkegaards werk beseften tot voor kort nauwelijks dat er over zijn leven meer te vertellen valt dan twee of drie uitgekauwde anekdoten. Mede doorLees verder..

Lees meer

Het evangelie dat door mij werd verkondigd is niet naar de mens (Gal 1:11)   De Galaten begrijpen Paulus wel. Een bekeerling met nieuwe ideeën. Iemand die zich moet invechten in het selecte gezelschap van Jezusvrienden. Daarbij een man met gaven, een denker, een visionair. Toen hij in hun streken rondreisde, heeft hij indruk gemaakt.Lees verder..

Lees meer

  De Toer Reeks is een serie boekjes die het kerkelijke vormings- en toerustingswerk willen ondersteunen. Onlangs verscheen deel 17, Een Jood, geraakt door Jezus. Paulus radicaal opnieuw. Een boekje over Paulus past goed in de reeks. De apostel is een centrale figuur in het Nieuwe Testament, maar in de kerk van vandaag is hijLees verder..

Lees meer

  De Maastrichtse hoogleraar Europees arbeidsrecht Ferdinand Grapperhaus schreef een bezorgd boek over de tweedeling in ons land. Het besef van gelijkheid en het gevoel van solidariteit onder de Nederlanders staan onder druk. Gelijktijdig met het boek van Grapperhaus las ik in het bijbelboek Handelingen het verhaal over de doop van Cornelius. Daarin breekt bijLees verder..

Lees meer