1
De wereldwijde binnenkamer – afzondering als kans
2
meditatie – Kans
3
Het feest der feesten
4
Tussen
5
De messiaanse speelman
6
Hoera voor Pieter van den Hoogenband
7
De steen van mijn vader
8
De spirituele huisheer
9
Preken en studeren
10
De gevangenis als buitengewone wijkgemeente
?>

Velen binnen en buiten de kerk tilden zwaar aan de verplichte afzondering ten gevolge van de Coronacrisis. De gebeurtenissen werden geduid als de verstoring van een gelukkig samenzijn door een lockdown, die mensen terugwierp op zichzelf. Deze impasse moest zo spoedig mogelijk worden hersteld door een nieuw, Coronabestendig gemeenschapsleven. De afzondering tijdens de lockdown kwamLees verder..

Lees meer

  Jullie vaders, waar zijn ze? En de profeten, leven zij eeuwig? (Zacharia 1:5)  Zacharia zet aan tot de herbouw van de tempel. Hij begint zijn getuigenis, zoals misschien alle profeten doen, met een insnede in de tijd. Nu zijn we er anders aan toe dan gisteren. Het heden heeft een met het verleden onvergelijkbareLees verder..

Lees meer

Carnaval of Pasen? Een paar huizen verderop aan onze Vughtse straat woont de consul van Oeteldonk. Door het jaar heen is zijn huis net als het onze, maar tegen carnavalstijd wapperen er vlaggen en wordt er een bierpomp geïnstalleerd. In die periode is het huis grondgebied van Oeteldonk, het carnavalspseudoniem van Den Bosch. Op hetLees verder..

Lees meer

‘Zolang de broeder bleef overwegen, kon de boze geest niet binnenkomen, maar zodra hij ophield te overwegen, kwam de boze geest zijn kluis binnen en bestreed hem.’ Vaderspreuken. Anonyma, 366 Søren Kierkegaard, de filosoof, had een neefje, dat Poul heette. Poul was de zoon van Kierkegaards oudste broer Peter Christian en een enfant terrible. TerugkijkendLees verder..

Lees meer

  De Beethovenfascinatie van Franz Grillparzer Op 7 januari 1838 gaf Clara Wieck een concert in Wenen. Veel volk was uitgelopen om de 18-jarige pianiste te horen spelen. Ook toneelschrijver en dichter Franz Grillparzer zat in de zaal. Grillparzer, dan 46 jaar, is een spilfiguur in het culturele leven. Een gereserveerde man, zwaarmoedig, met eenLees verder..

Lees meer

overzichtstentoonstelling in Museum Prinsenhof In Museum Prinsenhof te Delft is momenteel een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van Pieter de Hooch (1629-1679). Hoewel De Hooch een van de bekendste ‘Delftse meesters’ is uit de Gouden Eeuw, is dit de eerste tentoonstelling die exclusief aan zijn werk is gewijd. De sportieve kant Het Prinsenhof heeftLees verder..

Lees meer

De witte steen Op eeuwigheidszondag ontving ik een witte steen. Iemand had zijn best gedaan om er heel netjes de naam van mijn vader op te schrijven. De naam en zijn levensjaren: 1935-2018. In de gemeente waartoe mijn vader behoorde, is het gebruik om de doden met deze stenen te gedenken. Men baseert dit gebruikLees verder..

Lees meer

Zoveel heet tegenwoordig iconisch, dat ik het woord niet meer durf te gebruiken. Maar voor deze ene keer maak ik een uitzondering. Wie vindt een betere icoon van ons huidige geestelijke en culturele klimaat dan de cover van het zomernummer van Eigen huis magazine, het tijdschrift van de Vereniging Eigen huis? De foto toont eenLees verder..

Lees meer

Onder de vraag of een predikant academisch moet zijn geschoold, ligt de vraag wat preken eigenlijk is. Op die laatste vraag antwoordt onze Protestantse Kerk dat het een academische vaardigheid is, die je leert aan een opleiding van academisch niveau, én dat het iets charismatisch is, waarover colloquium- en geschiktheidscommissies geacht worden een oordeel teLees verder..

Lees meer

interview met Anne van Voorst Toen Anne van Voorst (53) een jaar of 18 was, hoorde hij een gevangenispredikant preken. Op dat moment had hij zijn plan om medicijnen te gaan studeren al laten varen. Hij studeerde theologie, maar het predikantschap trok hem nog niet. Toen veranderde dat. Inmiddels is Van Voorst, na lange tijdLees verder..

Lees meer