1
Commentaar – Leve het celibaat
2
Anno Domini
3
Bavincks bezonnenheid
4
God en gebed bij Grunberg
5
Waarom we Dostojevske moeten blijven lezen
6
Meditatie (Jeruzalem, Jeruzalem)
7
Meditatie – Hooglied 6:10
8
Het eeuwige leven volgens Karl Barth
9
Het populisme in Duitsland
10
De scheppingsleer van Karl Barth
?>

De voormalige en de huidige paus hebben al meerdere malen tegenover elkaar gestaan, maar misschien nog nooit zo duidelijk als nu. Gehuwde, oudere mannen in het Amazonegebied, die al lang kerkelijke functies bekleden, zouden mogelijk kunnen worden toegelaten tot het priesterambt. De vrees dat hiermee ‘het hek van de dam’ is, is blijkbaar zo groot,Lees verder..

Lees meer

‘En de engel greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar.’ (Openbaring 20:2) Het kind van Bethlehem heeft machtigen nedergeworpen en nederigen verhoogd. Het doet Herodes en Pilatus in het stof bijten, en het helpt Maria van haar zeven boze geesten af. De tochtLees verder..

Lees meer

Een notitie naar aanleiding van zijn recent ontdekte “Gereformeerde ethiek” Het is toch wel een “gebeurtenis” te noemen, als meer dan een eeuw nadat het geschreven is er een manuscript ontdekt wordt van een belangrijk theoloog. Dirk van Keulen vond in de magazijnen van de theologische universiteit te Kampen het manuscript van Bavincks “Gereformeerde ethiek”.Lees verder..

Lees meer

Arnon Grunberg is de meester van het verval. Zijn personages zijn meestal mensen met goede bedoelingen, die ze niet kunnen realiseren en verwachtingen, waarin ze teleurgesteld raken. Aan het begin van het verhaal lijken ze uitwendig gezien geslaagd: ze zijn rijk, gezond, hebben een relatie, een kind, hebben plannen en idealen. Maar gaandeweg wordt hunLees verder..

Lees meer

Het afgelopen jaar las ik zes romans van Dostojevski. Ineens werd ik er weer helemaal door gegrepen. Ooit had ik, ergens tussen gymnasium en universiteit, Misdaad en straf en De gebroeders Karamazov gelezen. De eerste roman herinnerde ik mij als fascinerend en meeslepend. Ik wist nog hoe ik helemaal in het hoofd van moordenaar RaskolnikovLees verder..

Lees meer

“Het bestaat niet dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.” (Lukas 13:33) “Jeruzalem, dat ik bemin, / wij treden uwe poorten in, / u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!” Zo zingen wij met Psalm 122. De heilige stad, de woonplaats van God vervult ons hart met vreugde. En wij denken dan, terecht, niet alleen aan de stadLees verder..

Lees meer

Wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als vaandeldragers? Hooglied 6:10 Wat een leuk boekje is het Hooglied toch, dat boekje dat de liefde bezingt, de zuivere, hoge en toch zo aardse liefde. Het is alsof het ons voorbij de engel met hetLees verder..

Lees meer

Het is niet eenvoudig de vertaalproductie van emeritus lector Eginhard Meijering bij te houden. Het hier te bespreken deeltje van zijn Barth-vertalingen is al niet meer de laatste vertaling die hij het licht deed zien. Hier betreft het het vijfde en laatste deeltje uit de serie vertalingen van de Kirchliche Dogmatik. Dit deel gaat overLees verder..

Lees meer

  Heinrich Heine zei ooit dat, als de wereld ten onder gaat, je het beste naar Nederland kunt vluchten, want daar gebeurt alles vijftig jaar later. De werkelijkheid is heden ten dage anders. Nederland is gidsland in progressiviteiten en ook Europese trends zijn niet zelden het eerst in Nederland merkbaar. Duitsland is een veel conservatieverLees verder..

Lees meer

  Het is onmogelijk de vier dikke banden die Barth in zijn Kirchliche Dogmatik aan de schepping wijdt samen te vatten. Het is alsof hij met het volume al wilde aantonen dat iemand die de natuurlijke theologie verfoeit toch echt wel wat over de schepping kan zeggen. We hebben het geweten. Ik zal in ditLees verder..

Lees meer