1
God en gebed bij Grunberg
2
Waarom we Dostojevske moeten blijven lezen
3
Meditatie (Jeruzalem, Jeruzalem)
4
Meditatie – Hooglied 6:10
5
Het eeuwige leven volgens Karl Barth
6
Het populisme in Duitsland
7
De scheppingsleer van Karl Barth
8
De scheppingsleer van Karl Barth
9
Op de Drenthse hei (gedicht)
10
De ironie krijgt haar plaats (Gerard Reve)
?>

Arnon Grunberg is de meester van het verval. Zijn personages zijn meestal mensen met goede bedoelingen, die ze niet kunnen realiseren en verwachtingen, waarin ze teleurgesteld raken. Aan het begin van het verhaal lijken ze uitwendig gezien geslaagd: ze zijn rijk, gezond, hebben een relatie, een kind, hebben plannen en idealen. Maar gaandeweg wordt hunLees verder..

Lees meer

Het afgelopen jaar las ik zes romans van Dostojevski. Ineens werd ik er weer helemaal door gegrepen. Ooit had ik, ergens tussen gymnasium en universiteit, Misdaad en straf en De gebroeders Karamazov gelezen. De eerste roman herinnerde ik mij als fascinerend en meeslepend. Ik wist nog hoe ik helemaal in het hoofd van moordenaar RaskolnikovLees verder..

Lees meer

“Het bestaat niet dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.” (Lukas 13:33) “Jeruzalem, dat ik bemin, / wij treden uwe poorten in, / u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!” Zo zingen wij met Psalm 122. De heilige stad, de woonplaats van God vervult ons hart met vreugde. En wij denken dan, terecht, niet alleen aan de stadLees verder..

Lees meer

Wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als vaandeldragers? Hooglied 6:10 Wat een leuk boekje is het Hooglied toch, dat boekje dat de liefde bezingt, de zuivere, hoge en toch zo aardse liefde. Het is alsof het ons voorbij de engel met hetLees verder..

Lees meer

Het is niet eenvoudig de vertaalproductie van emeritus lector Eginhard Meijering bij te houden. Het hier te bespreken deeltje van zijn Barth-vertalingen is al niet meer de laatste vertaling die hij het licht deed zien. Hier betreft het het vijfde en laatste deeltje uit de serie vertalingen van de Kirchliche Dogmatik. Dit deel gaat overLees verder..

Lees meer

  Heinrich Heine zei ooit dat, als de wereld ten onder gaat, je het beste naar Nederland kunt vluchten, want daar gebeurt alles vijftig jaar later. De werkelijkheid is heden ten dage anders. Nederland is gidsland in progressiviteiten en ook Europese trends zijn niet zelden het eerst in Nederland merkbaar. Duitsland is een veel conservatieverLees verder..

Lees meer

  Het is onmogelijk de vier dikke banden die Barth in zijn Kirchliche Dogmatik aan de schepping wijdt samen te vatten. Het is alsof hij met het volume al wilde aantonen dat iemand die de natuurlijke theologie verfoeit toch echt wel wat over de schepping kan zeggen. We hebben het geweten. Ik zal in ditLees verder..

Lees meer

Het is onmogelijk de vier dikke banden die Barth in zijn Kirchliche Dogmatik aan de schepping wijdt samen te vatten. Het is alsof hij met het volume al wilde aantonen dat iemand die de natuurlijke theologie verfoeit toch echt wel wat over de schepping kan zeggen. We hebben het geweten. Ik zal in dit artikelLees verder..

Lees meer

Op de Drenthse hei   Ik kan mij nog keigoed herinneren hoe de kleine David Ellert en Brammert overwon. Brammert met een sprong bij zijn baard pakkend greep hij vlug met de andere hand Ellert in zijn kruis Die miauwde als een gek voordat hij met zijn kop tegen de hunebedden werd geslagen Hetgeen BrammertLees verder..

Lees meer

Cultureel gewicht, aflevering 23   In 1965 maakte Gerard Reve het volgende, beroemd geworden gedicht: Dagsluiting Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt zoalsLees verder..

Lees meer