1
De kerk is meer dan verkondiging
2
Van de redactie
3
Commentaar – Welzijn en heil
4
Het anti-discriminatiebeginsel
5
Gods linker- en rechterhand: Miskotte en de voorzienigheid (2)
6
Miskotte en de voorzienigheid. Een reactie op de reacties.
7
Commentaar – Intelligentie en lockdown
8
Commentaar – George Floyd
9
“Niet erachter en nog minder erbuiten, maar erboven en erin.”
10
Commentaar – De kus van Franciscus
?>

De afgelopen nummers viel mij de eer te beurt, dat niet alleen gereageerd werd op mijn artikelen over Gods voorzienigheid, maar ook op mijn commentaar over de vrijheid van godsdienst, waarin ik de vraag stel of de kerk niet al te onbedacht de adviezen van de overheid opvolgt en doorgeeft aan de plaatselijke gemeenten. InmiddelsLees verder..

Lees meer

In dit nummer veel aandacht voor het vierde evangelie, waar zoals bekend een muis doorheen kan zwemmen, maar een olifant in verdrinkt. Het staat de komende periode in veel gemeenten op het preekrooster, en dit nummer is dan ook mede bedoeld als hulp bij de preekvoorbereiding. Maar ook voor anderen dan predicatoren is er hopelijkLees verder..

Lees meer

Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn erg veel mensen gaan stemmen. Het was de hoogste opkomst in 120 jaar. Toch was het nog altijd slechts 66 procent die naar de stembus ging. Zelfs bij deze verkiezingen, die maandenlang bestempeld werden als een extreem belangrijk moment in de geschiedenis, vond 34 procent het niet nodig zijn stemLees verder..

Lees meer

‘Naar het beeld van God schiep Hij hem’  (Genesis 1:27) Racisme is iets verschrikkelijks. Van mij mag de Coentunnel de Coentunnel blijven heten, en de Gouden Koets had ook mogen blijven rijden, want de geschiedenis opsluiten heeft geen zin. Alleen door actief te gedénken (en een dosis heilige Geest) kunnen we voorkomen dat het verledenLees verder..

Lees meer

  “God grijpt de sterveling met links om hem met rechterhand in heilig ongeduld te louteren tot goud.” (Wessel ten Boom[1]) In vervolg op mijn vorige artikel[2] over de voorzienigheid, waarin ik inging op het denken van Miskotte en Barth op dit punt en verdedigde dat vooral bij Miskotte maar ook bij Barth er ruimteLees verder..

Lees meer

Miskottes preek bij de Watersnood heeft zoveel jaren later veel ontvangst en respons gekregen. Blijkbaar hebben velen het idee gekregen dat hier tonen werden aangeslagen, die helpend en uitdagend zijn in de corona-crisis die wij zelf meemaken. Er is in de kerk behoefte aan theologische duiding van deze fenomenen. De aandacht voor Miskottes preek laatLees verder..

Lees meer

Voortschrijdend inzicht bij de rijksoverheid heeft ertoe geleid dat kerkdiensten nu officieel uitgesloten zijn van de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het corona-virus. Van een liberaal kabinet hadden we dit inzicht wel iets eerder mogen verwachten, maar we moeten er ook rekening mee houden dat bij een niet-liberaal kabinet dit licht nog veel laterLees verder..

Lees meer

Een van mijn gemeenteleden is politie-agent in een uitdagende wijk in een van Nederlands grote steden. Geregeld haalt hij een kilo cocaïne uit iemands achterbak of blijkt bij het fouilleren dat iemand een vuurwapen draagt. Hij kent de discussies over etnisch profileren binnen de politie en hij snapt het maatschappelijk debat over racisme, niet omdatLees verder..

Lees meer

Miskotte over corona Recent kwam de Miskottestichting in het bezit van een preek van Miskotte van 8 februari 1953. Dat was een week na de Watersnoodramp, waarbij in één nacht 1800 mensen omkwamen, en talloos veel vee. Plus al het verwoeste land en de vernielde bezittingen. Omdat het interessant is in deze coronacrisis te bezienLees verder..

Lees meer

Het enthousiasme waarmee van kerkelijke zijde het sluiten van de kerkdeuren is begroet, heeft mij verbaasd. Nog voordat de overheid het vroeg, waren de meeste kerkdiensten al op online uitzendingen overgestapt. Toen er nog honderd kerkgangers mochten komen, en de mensen zich nog verdrongen in de winkels: geen sterveling meer in de kerk. Men sprakLees verder..

Lees meer