1
Commentaar – Welzijn en heil
2
Het anti-discriminatiebeginsel
3
Gods linker- en rechterhand: Miskotte en de voorzienigheid (2)
4
Miskotte en de voorzienigheid. Een reactie op de reacties.
5
Commentaar – Intelligentie en lockdown
6
Commentaar – George Floyd
7
“Niet erachter en nog minder erbuiten, maar erboven en erin.”
8
Commentaar – De kus van Franciscus
9
Commentaar – Leve het celibaat
10
Anno Domini
?>

Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn erg veel mensen gaan stemmen. Het was de hoogste opkomst in 120 jaar. Toch was het nog altijd slechts 66 procent die naar de stembus ging. Zelfs bij deze verkiezingen, die maandenlang bestempeld werden als een extreem belangrijk moment in de geschiedenis, vond 34 procent het niet nodig zijn stemLees verder..

Lees meer

‘Naar het beeld van God schiep Hij hem’  (Genesis 1:27) Racisme is iets verschrikkelijks. Van mij mag de Coentunnel de Coentunnel blijven heten, en de Gouden Koets had ook mogen blijven rijden, want de geschiedenis opsluiten heeft geen zin. Alleen door actief te gedénken (en een dosis heilige Geest) kunnen we voorkomen dat het verledenLees verder..

Lees meer

  “God grijpt de sterveling met links om hem met rechterhand in heilig ongeduld te louteren tot goud.” (Wessel ten Boom[1]) In vervolg op mijn vorige artikel[2] over de voorzienigheid, waarin ik inging op het denken van Miskotte en Barth op dit punt en verdedigde dat vooral bij Miskotte maar ook bij Barth er ruimteLees verder..

Lees meer

Miskottes preek bij de Watersnood heeft zoveel jaren later veel ontvangst en respons gekregen. Blijkbaar hebben velen het idee gekregen dat hier tonen werden aangeslagen, die helpend en uitdagend zijn in de corona-crisis die wij zelf meemaken. Er is in de kerk behoefte aan theologische duiding van deze fenomenen. De aandacht voor Miskottes preek laatLees verder..

Lees meer

Voortschrijdend inzicht bij de rijksoverheid heeft ertoe geleid dat kerkdiensten nu officieel uitgesloten zijn van de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het corona-virus. Van een liberaal kabinet hadden we dit inzicht wel iets eerder mogen verwachten, maar we moeten er ook rekening mee houden dat bij een niet-liberaal kabinet dit licht nog veel laterLees verder..

Lees meer

Een van mijn gemeenteleden is politie-agent in een uitdagende wijk in een van Nederlands grote steden. Geregeld haalt hij een kilo cocaïne uit iemands achterbak of blijkt bij het fouilleren dat iemand een vuurwapen draagt. Hij kent de discussies over etnisch profileren binnen de politie en hij snapt het maatschappelijk debat over racisme, niet omdatLees verder..

Lees meer

Miskotte over corona Recent kwam de Miskottestichting in het bezit van een preek van Miskotte van 8 februari 1953. Dat was een week na de Watersnoodramp, waarbij in één nacht 1800 mensen omkwamen, en talloos veel vee. Plus al het verwoeste land en de vernielde bezittingen. Omdat het interessant is in deze coronacrisis te bezienLees verder..

Lees meer

Het enthousiasme waarmee van kerkelijke zijde het sluiten van de kerkdeuren is begroet, heeft mij verbaasd. Nog voordat de overheid het vroeg, waren de meeste kerkdiensten al op online uitzendingen overgestapt. Toen er nog honderd kerkgangers mochten komen, en de mensen zich nog verdrongen in de winkels: geen sterveling meer in de kerk. Men sprakLees verder..

Lees meer

De voormalige en de huidige paus hebben al meerdere malen tegenover elkaar gestaan, maar misschien nog nooit zo duidelijk als nu. Gehuwde, oudere mannen in het Amazonegebied, die al lang kerkelijke functies bekleden, zouden mogelijk kunnen worden toegelaten tot het priesterambt. De vrees dat hiermee ‘het hek van de dam’ is, is blijkbaar zo groot,Lees verder..

Lees meer

‘En de engel greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar.’ (Openbaring 20:2) Het kind van Bethlehem heeft machtigen nedergeworpen en nederigen verhoogd. Het doet Herodes en Pilatus in het stof bijten, en het helpt Maria van haar zeven boze geesten af. De tochtLees verder..

Lees meer